Just Another Wordpress Blog

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘ပင္လံုေဆာင္းပါးမ်ား’ Category

Legacies of Panglong

ပင္လံု အေမြအႏွစ္၏ ေက်းဇူးတရားမ်ား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ ျပည္ေထာင္စု အေရး

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား က ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ တစိုက္မတ္မတ္ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကသည္မွာ မိမိတို႕ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္း ပိုင္ခြင့္ တို႕ကို ျပန္လည္ရရွိိေရး ျဖစ္သည္။ ယေန႕ကာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ ရွိ ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု စနစ္အားျဖင့္ သာလ်င္ ေဖၚေဆာင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကိုတည္ေဆာက္မွသာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ (ဂဂ) မ်ိဳးဆက္မ်ား က ေျပာဆို ေရးသား လာၾကသည္။ လက္ရွိ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ၏ လိုလား ခ်က္ မ်ား ႏွင့္မကိုက္ညီ ေၾကာင္း အစိုးရဖက္ ႏွင့္ စစ္ဖက္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား က လည္း ဝန္ခံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ ေထာက္ျပၾကသည္။ ၂ဝဝဂ ေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တရပ္လံုး ၏ ယံုုၾကည္မႈ ကိုးစားမႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္း ေဖၚျပလာၾကသည္။ လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ၏ ျပည္ေထင္စု အေရးကို လူမ်ားစု ဗမာတိုင္းရင္းသား မ်ားမွ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ယေန႕ ကာလကဲ့သို႕ အားႏွင့္အင္ႏွင့္ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ေရးသား ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား မရွိခဲ့ဘူး ေပ။ ရွိခဲ့ဘူးျပန္လ်င္လည္း အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရတုိ႕၏ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီေရး မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ဆားမပါေသာ ဟင္းကိုစားရသလို အႏွစ္မဲ့ကာ ၿမိန္ယွက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ယေန႕ မီဒီယာ မ်ား လြတ္လပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အိုင္ဒီယာမ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္မႈ ျမင့္တက္လာကာ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ တို႕ အၾကား အေတြးသစ္ အျမင္သစ္မ်ား၊ ရႈေထာင့္အသစ္မ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္ အသစ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္တို႕လည္း ယခင္ကႏွင့္မတူ ျမင့္တက္ ႏိုးၾကား လာသည့္ သေဘာ ျဖစ္ သည္။ လတ္တေလာ ကာလတြင္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေဆာင္ရန္ အခက္အခဲ အဟန္႕အတားမ်ားရွိေန ေသးသည့္တိုင္ေအာင္ တေန႕ တခ်ိန္ မၾကာေတာ့ေသာကာလ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ အားတက္ စရာျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအေရးသည္ က်န္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ၏ အေရး သက္သက္ မဟုတ္ပဲ အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕ ကပါ တက္တက္ၾကြၾကြ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေရးအျဖစ္ သေဘာေပါက္ လာၾကသျဖင့္ လူမ်ားစု အတြက္ေရာ လူနည္းစုတို႕ အတြက္ ပါ တတိုင္းတျပည္လံုး၏ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းေသာ လကၡဏာ တရပ္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေသာ ျပည္ေထာင္စု ေခတ္သစ္ဆီကို ဦးတည္သည့္ ျပန္လည္ စုစည္းမႈ အမွတ္ လကၡဏာတရပ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ပင္လံု ကတိကဝတ္ တို႕၏ အေျခခံေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရးရာ၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ၊ အေတြးအေခၚေရးရာ အရ ျပန္ လည္ ဆံုစည္း လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လံု အေမြအနစ္ မွရရွိေသာ ဆုျမတ္ ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႕သည္ယေန႕ထိတိုင္ေအာင္ အားေကာင္းဆဲ၊ ေမာင္းသန္ဆဲ၊ စည္းလံုးမႈ၊ စုစည္းမႈတို႕ကို ေပးႏိုင္ဆဲ၊ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ သည္။

ေက်ာက္ေကာင္း တလက္၊ သူရဲေကာင္း တဦး

ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ႏိုင္ငံသမုိင္းတြင္ တခ်ိန္တခါက ပင္လံုတြင္ တတဂၤအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့့ဘူးသည့္ စုစည္းမႈမ်ိဳး ယခုတဖန္ “ျပန္လည္” ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တခါက ဗမာ တိုင္းရင္း သား မ်ား ထဲမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟူသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ထူးတဦး တေယာက္ ၏ ႀကီးမား ေသာ အေမွ်ာ္အျမင္တခု ျဖစ္ေသာ္လည္း သူ ကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ႏွစ္ ကာကာ အသက္ေပး ခ်စ္ခဲ့ရေသာ ဗမာ အပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ ကုန္လြန္ခဲ့ ေသာ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ အတိတ္ကာလတြင္ တဦးတည္း ႀကိတ္ခါ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ မက္ခဲ့ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အိပ္မက္ ေဟာင္းတို႕သည္ လူမိုက္တုိ႕၏လက္ထဲတြင္ ေရတိမ္္ျမဳပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအဝွမ္း ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ၿပီး ဗမာအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုျပည္သူတုိ႕ ေသြးေခ်ာင္းသြင္သြင္ စီး ခဲ့ရသည္။ ယင္း အာဇာနီ သူရဲ ေကာင္းႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ေရး အတိတ္ အိပ္မက္ေဟာင္းတို႕သည္ ယေန႕ ျမန္မာ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္ သစ္ တို႕၏ အနာဂတ္ အိပ္မက္သစ္ တခု အျဖစ္ ႏြံထဲမွ ျပန္ ေပၚလာသည့္ ေက်ာက္ေကာင္းပမာ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ လႈပ္ရွား ရွင္သန္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ေကာင္းမွန္လ်င္ ႏြံမွာႏွစ္ေသာ္လည္း မညစ္ သကဲ့သို႕၊ စစ္မွန္ေသာ အာဇာနည္ သူရဲ ေကာင္းတို႕သည္ လူေသေသာ္လည္း သူတို႕၏ နာမည္ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ တုိ႕သည္ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ ရိုးထံုးစံမရွိေပ။

ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး ၾကာျမင့္သြား ရသည့္ ပင္လံု ခရီး

အာဘရာဟမ္လင္ကြန္းကေျပာခဲ့ဘူးသည္္မွာ “သစ္ပင္တပင္ကို ခုတ္လွဲဖို႕ အခ်ိန္ (၆) နာရီေပးပါ၊ ပထမ (၄) နာရီအတြင္း ပုဆိန္ကို ကြ်န္ေတာ္ေသြးမယ္”ဟူ၏။ အာဏာရွင္စနစ္ကိုလည္း ရြံမုန္း၊ ဖက္ဒရယ္ ဆိုျပန္ေတာ့လည္း အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္္၊ “ဖက္ဒရယ္ ခြဲထြက္ေရးမူ” ဟူေသာတံုးေနသည့္ ပုဆိန္ျဖင့္ အပင္အို ကိုခုတ္လွဲ ရန္ က်ိဳးစားခဲ့ၾကဘူးၿပီ။ ေခြ်းထြက္သာမ်ားခဲ့သည္၊ စည္းလံုးမႈ၊ စုစည္းမႈတို႕ ကိုမေဆာင္က်ဥ္း ႏိုင္သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ မတက္လွန္းႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ အပင္အိုကေတာ့ တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ခဲ့။ အာဘရာဟမ္ လင္ကြန္း ၏အလိုအရဟူမူ ပထမ (၄) နာရီအတြင္းပုဆိန္ ကိုေသြး လိုက္ျခင္းသည္ တခ်က္ပင္မခုတ္ရေသးေသာ အပင္အိုအား ထက္ဝက္မွ် ခုတ္ထားၿပီး သကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သစ္ပင္ကို သဲႀကီးမဲႀကီးခုတ္ထစ္ျခင္း ထက္၊ ယင္းသစ္ပင္ကို အျမန္ဆံုး အၿပီးသတ္ ခုတ္လွဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ဦးစားေပး ျပဳလုပ္ရမည့္ အလုပ္မွာပုဆိန္ ကိုထက္ျမက္ ေနေအာင္ ဦးစြာပထမ ေသြးထား သည့္ အလုပ္ ျဖစ္ သည္။ ထက္ျမက္ေသာ ပုဆိန္ ႏွင့္တူသည့္ ထက္ျမက္ေသာ ပင္လံု အေတြးအေခၚ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပူးေပါင္းေရးမူ အားျဖင့္ သာလ်င္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို အလ်င္အျမန္ မ်က္ေမာက္ျပဳကာ စစ္ပြဲမ်ားၿငိမ္းေသာ စည္းလံုးေသာ ပင္လံုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ကမၻာ့ အလယ္တြင္ တင့္တယ္ စြာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕၏ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚပိုင္ခြင့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးမျပဳ ႏိုင္ခဲ့ ၾကသျဖင့္၄င္း၊ အသံုးျပဳရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္၄င္း၊ “ဖက္ဒရယ္ ခြဲထြက္ေရးမူ” ဟူေသာ အာဏာရွင္ ၏ မႈိုင္းတိုက္ေသြးခြဲမႈ ကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ရိုးသားေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕ အယံုႀကီး ယံုမိခဲ့ၾကဘူးၿပီ။ ဤသို႕ျဖင့္ ျပည္သူတို႕၏ ပင္လံု တေက်ာ့ျပန္ခရီး သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ ဟူသည္မွာ သက္တမ္းတရာ သာရွိေသာ လူသား မ်ားအတြက္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီးၾကာျမင့္ သလိုျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ား ကင္းရွင္းေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုထူေထာင္ရန္အတြက္ ခ်စ္ခင္ ေလးစား အပ္ေသာ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ လြန္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ဗမာတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို တို႕သည္ အာဏာရွင္၏ လွည့္ဖ်ားမႈ ကိုအလြယ္တကူ ယံုစားမိခဲ့ၾကသျဖင့္ မၾကာသင့္ပဲ ကမၻာ ႏွင့္ခ်ီၾကာေညာင္း ခဲ့ရ သည္။ ရွည္ၾကာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုပင္ တုိင္းရင္းသား ျပႆနာ ဟူ၍ တမ်ိဳူး၊ လူမ်ိဳးစု ျပႆနာ ဟူ၍ တဖံု မွားယြင္းစြာ ကင္းပြန္းတပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး ေတာင္းဆိုသူမ်ားကိုလည္း အဖ်က္သမားမ်ား၊ ခြဲထြက္ေရးသမား မ်ားအျဖစ္ အပုတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္ တကယ္ တြင္မူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတို႕ စတင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ မဟုတ္မူပဲ ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႕၏ ရိုးသားစြာမသိနားမလည္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေသာ ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႕၏ ျပႆနာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ဗမာျပႆနာ သာျဖစ္ေပသည္။ ဗမာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား က ဦးေဆာင္ ခဲ့ၿပီး၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံု ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၏ အရွိန္အဟုန္အားျဖင့္ အာဏာရွင္၏ “ဖက္ဒရယ္၊ ခြဲထြက္ေရးမူ” ဟူသည့္ ယံုတမ္းစကား ျဖင့္ အစီအစဥ္ရွိရွိ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ ေသာ အေမွာင္တိုက္ ေမာဟ တံတိုင္းႀကီး သည္ လည္း ၿပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႕ အျမင္သစ္မ်ား ပြင့္လင္းလာေသာေခတ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရး သည္ ကမၻာ ႏွင့္ခ်ီၿပီးထပ္မၾကာသင့္ေတာ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား က ပုဆိန္ကိုထက္ေနေအာင္ ေသြးထားေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းပုဆိန္ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ ယေန႕ ေကာက္ကိုက္လုိက္လ်င္ ျပည္သူတရပ္လံုး အငမ္္းမရေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုမနက္ဖန္ ဧကန္မလြဲ မ်က္ေမာက္ ျပဳႏိုင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ပင္လံု ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚ

ပင္လံု ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရွမ္းျပည္တြင္ရွိေသာ ပင္လံု အမည္တြင္သည့္ ေနရာ၊ေဒသ ကို၄င္း၊ ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ ကိုေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ကာလေလးတခု ကို၄င္းေျပး၍ ေတြးမိ ျမင္မိ ၾကေပလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ပင္လံုဟူေသာ စကားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း တြင္ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရ တရပ္ျဖစ္ၿပီး ေနရာ၊ေဒသ ႏွင့္ အခ်ိန္ ကိုသာ ရည္ညႊန္း ေနသည္မဟုတ္ေပ။ ပင္လံုဟူသည့္ စကားလံုးတလံုးကို ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရ အျမင္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ အဓိပၸယ္ဖြင့္မည္ဆိုလ်င္ “ပင္လံု” ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ တန္းတူေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ (Universal Democracy) အယူအဆမ်ား ကို “ပင္လံု” ဟူေသာ စကားလံုး တလံုးတည္းကို umbrella term တခုအျဖစ္သံုးၿပီး principles of democracy ေခၚ ဒီမိုကေရစီ တရား မ်ားကို ေပါင္းခ်ဳပ္၍ေျပာဆို ေရးသား လိုက္ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ “ပင္လံု” ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရ တြင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ မ်ား စသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေသာ ျပည္ေထာင္စု တခုကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရမ်ား ပါရွိ ေနပါ သည္။ ပင္လံု ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ (Universal Democracy) အယူအဆမ်ား သည္ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း ဆက္ႏႊယ္ ေနသည္ကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ တႀကိမ္တည္းတြင္ ပင္လံု ဟူသည္မွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ (Universal Democracy) အယူအဆမ်ား ကိုအေျခခံသည့္ မိမိတို႕ ၏ အမိပင္လံုျပည္ေထာင္စု ႀကီး ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က် ကိုက္ညီသည့္ ဒီမုိကေရ စီ၏ အေျခခံတရား မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ (Universal Democracy) ဟူသည္မွာ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီလည္းမဟုတ္၊ အေရွ႕တုိင္းဒီမိုကေရစီလည္းမဟုတ္ ကမၻာ့ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမက္ မည္သည့္အရပ္တြင္ ေနထို္င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ မြတ္စလင္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ အစရွိသည့္ ကမၻာ့ဘာသာႀကီးမ်ား အနက္ မည္သည့္ ဘာသာကိုကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႕ေသာ မိရိုးဖလာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႕ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ႏွင့္ မိရို္းဖလာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကိုစြန္႕လႊတ္စရာ မလိုပဲ မိမိတို႕၏ ေရခံေျမခံ ပကတိ အရွိတရားမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ကာ ျပည္သူတို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ခြန္အားတခုကို ျဖည့္တင္းေပး ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။(၁)

တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံု ဟူသည္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွပံုတူကူးခ်ထားသည္လည္းမဟုတ္၊ ဥေရာပ အေနာက္တိုင္းမွ ပံုတူကူးခ်ကာ တင္ပို႕ခဲ့သည္ လည္းမ ဟုတ္ ေသာ ပင္လံု ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား မ်ား အတူတကြ ျပန္လည္ ထူေထာင္လတၱံ႕ေသာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ၏ ေရခံ ေျမခံ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ သဟဇာတ က်သည့္ ပင္လံုျခံထြက္ ဒီမိုကေရစီ homegrown Panglong democracy သာျဖစ္ေပသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို စတင္ထူေထာင္စဥ္ က အေမရိကန္မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား ေတြးေခၚခဲ့ၾကေသာ Jersonian Democracy, Madisonian Democracy အစရွိသည္တို႔ ႏွင့္မျခား၊ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ ေတြးေခၚကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏ ေခတ္သစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ပင္လံု ဒီမုိကေရစီ Panglong Democracy သည္ အခုိင္အမာ အထင္အရွား ရွိခဲ့ပါ သည္။ ကိုယ့္ သမို္င္း ကို ကိုယ္ေမ့ေပ်ာက္ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ World class leader ေခၚ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က သူခ်စ္ေသာ ဗမာ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတရပ္လံုး ကမၻာ ႏွင့္ ထို္က္ထိုက္တန္တန္ ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္မည့္ အဆင့္ျမင့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္တရပ္အတြက္ ပင္လံုတြင္ အုပ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယေန႔ ျမင္ေတြ႔ ေနၾကရသည့္ အညံ့စား ေရႊရည္စိမ္ ဒီမိုကေရစီ မ်ိဳးႏွင့္ မိုးႏွင့္ေျမ ပမာ ကြာျခားလြန္းလွပါသည္။

ၿဖိဳလွဲရိုက္ခ်ိဳး၍မရေသာ သမိုင္း ေက်ာက္တုိင္

ပင္လံု အေမြအႏွစ္ မွရရွိလာေသာ ဆုျမတ္ ေက်းဇူးတရား မ်ား သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ အဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ ေလာက္ ေအာင္ ႀကီးမား လွေသာ္လည္း ယင္းအက်ိဳးေက်းဇူး တို႕ကို မျမင္ႏိုင္ပဲ အေပၚယံၾကည့္ကာ မဟုတ္မတရား ေျပာဆို ေဝဖန္မႈ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕က ပင္လံု ေခတ္ကုန္ဆံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကသည္။ အမွန္မွာ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ကာလတြင္ တုိင္းျပည္၏ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္း ပင္လံုကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရည္ညႊန္းခဲ့ၾကသည့္အျပင္၊ ယေန႕အထိလည္း ပင္လံု၏ မူ တို႕သည္ ေခတ္မမီ ေတာ့ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ခိုင္ခိုင္လံုလံု တိတိက်က် ေဖၚထုတ္ တင္ျပႏိုင္သူမရွိဘူးေသးေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံု မူ၊ ပင္လံု သေဘာတရားတို႕မွာ timeless principles ေခၚ ေခတ္အခ်ိန္အခါမေရြး မွန္ကန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ မူမ်ား တန္ဘိုးမ်ားသာျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ဟူသည္မွာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ သက္သက္ တခု မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အာဏာ ခြဲေဝေရး စသည္တို႕ ဘာမွ အတိအက် မပါဝင္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ကာလ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ခံေကာင္စီ တြင္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ကို ထည္႔ေပးရန္ သေဘာတူသည့္သေဘာ ေလာက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား အတြက္ ဘ႑ာေရး မ်ား ေထာက္ ပံ့ ေပးရန္ ေလာက္ သာပါရွိ ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပင္လံုဝါဒကို ဆန္႕က်င္သည့္ စစ္ဝါဒီတုိ႕ အႀကိဳက္ သပုတ္ေလလြင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုလာ သူတုိ႕ ယေန႕ အခ်ိန္အခါတြင္ေပၚေပါက္လာရသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ေတာ့မဟုတ္တန္ရာေပ။ အမွန္မွာ ပင္လံုသည္ သာမန္စာခ်ဳပ္ သက္သက္မဟုတ္မူပဲ ေခတ္သစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုအေျခခံသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး အေျခခံမူ (ရ)ခ်က္တို႕ကိုပူးတြဲေလ့လာ ပါက ပိုမို ခိုင္မာစြာ သိသာ ထင္ရွား လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မက်ဆံုး မီေရးသားခဲ့သည့္ အျခခံဥပေဒ ပထမမူၾကမ္းသည္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏လမ္းညႊန္ခ်က္(ရ)ခ်က္ကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အခ်က္တို႕ကို Vansangva Library (www.vansangva.com) တြင္အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဤေနရာ တြင္ ဆက္လက္ မ ေဆြးေႏြး ေတာ့ပါ။ ေအာက္ဆံုးတြင္ေဖၚျပထားေသာ လင့္မ်ားတြင္ ျပည့္စံုစြာဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။(၂)

အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတခုတြင္လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟူသည္မွာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားမွ အာဏာမစြန္႕ လႊတ္လိုသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကအေျခအေနအရ လိုက္ေလ်ာ ကာ ထိုးခဲ့ရသေယာင္ ဗမာ ပညာရွင္ တဦး မွ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ ေရးသားခဲ့ဘူးသည္။ ပညာရွိ သတိျဖစ္ခဲ ဟူသည့္ သေဘာ သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ၏ အခ်က္ နံပတ္ (ရ)တြင္ “ေတာင္တန္းေဒသရွိ ျပည္သူတို႔သည္ ဒီမုိကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိ ခံ စားေစရမည္“ ဟူ၍အတိအလင္းဆိုထားရာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ေဟာင္းကို ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္းရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမဟုတ္မူပဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သစ္ကိုထူေထာင္ရန္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယင္းပညာရွင္ႀကီး၏ အဆိုမွာ အေျခအျမစ္မရွိ၊ ပကတိ အမွန္တရားႏွင့္ ပါစင္ေအာင္ လြဲေနေၾကာင္း အထင္ အရွား သက္ေသ ထူ ႏိုင္ပါသည္။

ပင္လံုသည္ အႏွစ္ ၆ဝ ေက်ာ္ၾကာ ျမင့္သြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ အေျခခံ ၿပီး စဥ္းစား ေတြးေခၚျခင္းသည္ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီ ေဘာင္မဝင္ေတာ့ ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝဂ) သာလ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသံ မ်ား လည္းသဲ့သဲ့ ၾကားေနရသည္။ ယင္းအဆိုသည္ မည္မွ် မွန္ကန္မႈ ရိွသနည္း။ ယေန႕ ျပည္သူတို႕ က ပင္လံု ၏ အေျခခံမူ မ်ားျဖစ္ေသာ ပူးေပါင္းေရး၊ တန္းတူေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆိုသံမ်ား ရပ္စဲသြား သည္မရွိ သည့္အျပင္ ယင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ အေတာမသတ္ ပို၍ပို၍ က်ယ္ေလာင္ လာခဲ့သည္ ကိုေထာက္ၿပီး ဤအဆိုသည္ မွန္ကန္မႈ အလ်ဥ္းမရွိေၾကာင္း အခုိင္ အမာ သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။ ပင္လံု ကို ေသးသိမ္ ေအာင္၊ ပင္လံုကို ေမွးမွိန္ ေအာင္ ေျပာဆိုၾကသူမ်ား သည္၊ ျပည္သူတို႕၏ ပင္လံု တေက်ာ့ ျပန္ခရီးကို ေနွာင့္ေႏွး ကာ ေနာက္ထပ္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီၿပီး ၾကာျမင့္ေအာင္ ရည္ရြယ္ဟန္ ရွိသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ တရား မ်ား ႏွင့္ ၿပီးေသာပင္လံု သမိုင္းေက်ာက္တုိင္ကို မည္သူမ်ွၿဖိဳခြဲ ဖ်က္စီး ႏိုင္စြမ္း မည္မဟုတ္ေပ။

ပင္လံုမူ၊ပင္လံု ကတိကဝတ္ တို႕တြင္ “ခြဲထြက္ေရး” ကိုေဇာင္းေပးထားသေယာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ေျပာဆိုၾကျပန္ေသးသည္။ သမိုင္းဝင္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ပါ စာသားမ်ား ကို အေသအျခာဖတ္ၾကည့္ ပါက “ခြဲထြက္ခြင့္” “ခြဲထြက္ေရး” ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားလံုးဝမပါရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤ အဆိုသည္လည္း မသိနားမလည္ေသာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕အားလွည့္စားထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ပင္လံုတြင္ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္မွာ ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကခ်င္၊ဗမာ သာျဖစ္သျဖင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မပါ ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္ေသာ “ပင္လံုထက္ပိုမိုသာလြန္ေသာ” ညီလာခံႀကီးတရပ္ကိုျပန္လည္က်င္းပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို ၾက သည္။ အမွန္အားျဖင့္မူ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စု သမိုင္းတြင္ တျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွ ခြဲထြက္ကာ သီးျခားသမၼတ ႏိုင္ငံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ မေတာင္းဆိုပဲ ျပည္နယ္အသီးသီး ေတာင္းဆို ကာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ပါဝင္လာၾကသည္မွာ ပင္လံုကတိကဝတ္ တို႔ ၏ ပူေပါင္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ တနည္း အား ျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းမွ ျပည္နယ္ အျဖစ္ ပါဝင္လာၾကေသာ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ ရခိုင္ အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ပင္လံုကို ယံုၾကည္၍ ဆက္လက္ၿပီး တနည္းတဖံု အတည္ျပဳ သြားၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား မတူညီၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ပင္လံု ကတိကဝတ္အေပၚတြင္အားလံုးစုစည္းၿပီး တူညီေသာ၊ တခု တည္း ေသာ ေခတ္သစ္ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ သမိုင္းကို စတင္ ေရးသား ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကို ျပည္နယ္ (၁၃) ခုႏွင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ အသစ္မ်ားပါဝင္လာရာ ယေန႕ ျပည္နယ္ (၅ဝ) ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုတခုျဖစ္လာခဲ့ရာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္နယ္ (၁၃) ခုႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ သည္ဟု ဆို၍မရေပ။ ေနာက္ထပ္ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ (၃ရ) ျပည္နယ္တို႕သည္လည္း ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီလက္ေအာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ ကနဦး (၁၃) ျပည္နယ္ တို႕ ၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ကနဦးစတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကစဥ္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတရားမ်ား ကိုလက္ခံ ယံုၾကည္ ၾက၍ သာပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္း၄င္းပင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ကို ကို ကနဦး ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည့္ ခ်င္း၊ရွမ္း၊ဗမာ၊ ကခ်င္ တို႕ႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္မဟုတ္မူပဲ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ဆက္လက္ ေနထိုင္သြားရန္ဆႏၵ ရ်ိၾကသည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ပါ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ဆက္ႏႊယ္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ပင္လံုကတိကဝတ္ ႏွင့္ ပင္လံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တုိ႕သည္ လည္းထိုနည္း၎ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕၏ ျပည္ေထာင္စု ႀကီး အရွည္သျဖင့္ တည္တန္႕ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ ခုိင္မာေသာ သမိုင္း ေက်ာက္တိုင္ တခုျဖစ္ေပသည္။

ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအေရးသက္သက္ႏွင့္ သာသက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ဗမာ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလံုး တို႕၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေသာ သမိုင္းဝင္ ႏိုင္ငံေရးစာတမ္းတခုျဖစ္ေပသည္။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ကြ်န္သ ေဘာက္ ဘဝတြင္ အတူတကြက်ေရာက္ခဲ့ၾကရသည့္ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးအားလံုးတုိ႕သည္ လြတ္လပ္ေရး ကိုသာ အငန္းမရ လိုခ်င္ ခဲ့ ၾက သည္။ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း ကိုလိုနီစနစ္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရးကို ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ မွကမကထျပဳေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုလိုနီ လက္ ေအာက္ခံ လူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရးသည္ အဓိကက်ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ဤသို႕ လူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ လြတ္လပ္စြာဖန္တီးခြင့္ ကိုကမၻာ ႏွင့္ အဝွမ္း လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ သူတပါးႏိုင္ငံ အားနယ္ခ်ဲ႕ ကာ ကိုလိုနီကြ်န္ျပဳ သည့္စနစ္ကို အၿပီးအပိုင္ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ self-determination ေခၚ “ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္” သည္ မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ေသာ့ခ်က္ စကားလံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (၃)

တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တဦး၏ လြတ္လပ္ေရး ကို တဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ကိုယ္စီ ပိုင္ဆိုင္ကာ ႏိုင္ငံႀကီးသည္ငယ္သည္မဟူ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ တန္းတူရည္တူ ပါဝင္လာၾကၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိမ္းသိမ္း တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာစစ္ႀကီးမ်ား ကိုဖန္တီးခဲ့သည့္ ကိုလိုနီ စနစ္ဆိုး မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာကို တည္ေထာင္ရန္အတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေသာ ႏိုင္ငံ အသီသီး လူမ်ိဳးအသီးသီး တို႕၏ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္လာေသာ ႏိုင္ငံတို႕ အနက္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းေနထိုင္ေသာတိုင္းျပည္မ်ားသည္ nation state ေခၚ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံမ်ား ကိုထူေထာင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ အစရွိသည့္ multi-national states ေခၚ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအသီးသီး အတြက္ internal self-determination ေခၚ နယ္တြင္း ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ နယ္တြင္း ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ပူေပါင္းကာ “ျပည္နယ္ေပါင္းစု” ျပည္ေထာင္စုစနစ္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ႀကီးသည္ ငယ္သည္မဟူ တန္းတူရည္တူ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထို္င္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ကင္းရွင္းကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕ကိုပါ ျမွင့္တင္ ထိမ္းသိမ္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္မ်ား ေမွးမွိန္ကာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ သည္ သာႀကီးစိုးခဲ့ၿပီး nation state ေခၚ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း ေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံတခုပံုသ႑န္သို႕ အတင္းအဓမၼ အသြတ္သြင္းခံ ခဲ့ၾကရသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတို႕၏ နဂိုရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒န္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တို႕ ကိုပါဆံုးရႈံး ခဲ့ၾကရသည္။ တဆက္တည္းတြင္ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံတရားမ်ား ပါ ဆိပ္သုဥ္းကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္း လိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အမ်ားစုႀကီးျဖစ္ေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပါ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗမာတို္င္းရင္းသားတို႕ကိုယ္တိုင္လည္း မိမိတို႕၏ နဂိုရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ – တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႕ ကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္ ကို၄င္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ – တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိတို႕ဆႏၵ အေလ်ာက္လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ကို၄င္း ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ ရရွိၿပီးသား လြတ္လပ္ေရး ကိုျပန္လည္ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တို႕၏အေရးသည္ ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕၏အေရး ႏွင့္ခြဲျခား၍ မရေအာင္ နက္နက္ ရိႈင္းရိႈင္းဆက္စပ္ေနသည္။ ဗမာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ဗမာ ဘဝတူ တေလွတည္း စီးခဲ့ၾကည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာစုႏွစ္ခ်ီ ၾကာ ျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ တဦး ကိုေတာ့ လြတ္လပ္ေစ၊ ေနာက္တဦးကိုေတာ့ ကြ်န္ဘဝတြင္ေနေစ ဟူ၍ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ ၍မရစေကာင္းေပ။ ပင္လံု တြင္လြတ္လပ္ေရး ကို တန္းတူ ရည္တူ အရယူခဲ့ၾကသျဖင့္၊ လြတ္လပ္ေရး၏ အသီးအပြင့္တို႕ကိုလည္း တန္းတူ ရည္တူခံစားခြင့္ ရွိၾကရေပမည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား က မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ားဆံုး ရႈံးလ်င္၊ မၾကာမီေသာကာလတြင္ ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႔ ကပါ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ ကို တဆက္ထည္းဆိုသလိုဆံုးရံႈးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ သမိုင္းကအခိုင္အမာ သက္ေသ ထူခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတခုတြင္ လူမ်ိဳးအသီးသီး ေဒသအသီးသီးတို႕သည္ မိမိတို႕ လူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ား ႏွင့္ေသာ္၄င္း၊ မိမိတို႕ ေနထိုင္ရာပထဝီေဒသႏွင့္ ၄င္း ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အားလံုးပါဝင္ေရးဆြဲၿပီးသေဘာတူျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည့္ “ျပည္နယ္ေပါင္းစု” ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႕က်င္ပဲ ျပည္နယ္အစိုးရတို႕က ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ရွိရမည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း မိမိတို႕၏ အစိုးရ၊ မိမိတို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိတို႕၏ ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ ႏိွုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မရိွေသာ လူမ်ိဳးသည္ လြတ္လပ္သည့္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိရန္အတြက္ အစိုးရလည္းရွိရေပမည္။ အစိုးရ မရွိ ေသာ လူမ်ိဳးသည္ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ သို႕ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) အရ၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ မ်ားအတြက္ မိမိတို႕၏ အစိုးရ၊ မိမိတို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိတို႕ ကုိယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိခဲ့ၾကေပ၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွခန္႕အပ္ရသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကို ဆံုးရႈံးကာ Internal Colony ေခၚ ျပည္တြင္း ကိုလိုနီ ကြ်န္သေပါက္ ဘဝ ကိုက်ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္သူတို႕ ကတုိက္ရိုူက္ေရြးေကာက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ အစိုးရမရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္း ခြင့္လည္းမရွိေတာ့ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ကကြ်န္သေဘာက္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ လာၾက ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တို႕ အတြက္ လြတ္လပ္ေရး ကိုဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးကိုအငန္းမရ၊ အလ်င္အျမန္လိုခ်င္၍ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အားျဖင့္ ဗမာ ႏွင့္ပူးေပါင္းကာေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ လြတ္လပ္ေရး ကိုမရပဲ၊ ဗမာ ကိုလိုနီ ကြ်န္ သေပါက္ ဘဝကို ေရာက္ေအာင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾက သကဲ့သို႕ျဖစ္သြားရသည္။ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳး မ်ား ဟူ၍ မေခၚဆိုႏို္င္ေတာ့ေပ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကစဥ္က ဗမာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အခြင့္အေရး မ်ား ကိုထည့္သြင္း ထားျခင္းမရွိပဲ Frontier Areas မ်ားမွ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တို႕ကိုသာကြက္ၿပီး အာမခံကာ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ သည္မွာ ယေန႕ ဗမာ တိုင္းရင္းသား တို႕ကိုယ္တိုင္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးရသည့္ အေျခသို႕ က်ေရာက္ရန္ သမိုင္းဟာကြက္တခု ဟုတ္မဟုတ္ ေတြးေတာစရာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေပသည္။ အမ်ားစုႀကီးျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္သူ တို႕ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ဟူ၍ မရွိခဲ့သည္မွာ ၾကာေျငာင္း ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဗမာ စစ္အာဏာရွင္ တုိ႕သာ ႀကီးစိုးခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစံအရ ျပည္သူတို႕ကိုယ္တိုင္က လိုလိုလားလား ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ေသာေခါင္းေဆာင္ သည္သာလ်င္စစ္မွန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရွင္ ဟူသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မ ဟုတ္ေပ။ အာဏာရွင္ စနစ္ ကိုျပည္သူတို႕မေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ဆို္င္ရာ လမ္းညႊန္ (ရ)ခ်က္ မွ အခ်က္ (၃) တြင္“ ျပည္နယ္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႕၏ အာဏာသည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားထံမွဆင္းသက္ရမည္” ဟူေသာ မူဝါဒ ကို ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ဗမာအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတုိ႕ သည္မိမိတို႕၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကိုဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။

ျပည္သူတို႕၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကိုထင္ဟပ္ေစသည့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္မ်ား ကင္းမဲ့လာသည္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ျပည္သူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ ဆႏၵ အေလ်ာက္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ဝင္သြားရသည္။ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ဗမာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႕တြင္ ကုိယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားမရွိ၍မျဖစ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာႀကီး ကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ားရွိရမည္ျဖစ္သလို၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးအဒြန္႕ရွည္တည္တန္႕ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ဗမာအပါအဝင္လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ လည္းကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ မ်ားရရွိခံစား ၾကရေပမည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳး၊မည္သည့္ ေဒသကိုမွ် သာေစ၊နာေစ ခြဲျခား၍မရစေကာင္းေပ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကိုေတာ့ ျပည္နယ္၊ ေနာက္တမ်ိဳးကိုေတာ့ တိုင္းအဆင့္သာသာ တြင္ထား၍ မရစေကာင္းေပ။ “ျပည္နယ္ေပါင္းစု” ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို ထူေထာင္ကာ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တန္းတူရည္တူ ျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရး မ်ားခံစား ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မသိ က်ိဳးကြ်ံ မျပဳ စေကာင္းေသာ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး၏ နိယာမတရားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ဤနိယာမတရားကို မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အဖက္ဖက္ တြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚစၿမဲျဖစ္သည္။

တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ပင္လံုအေမြအနစ္

တုိင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီးလည္းျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ အနာဂတ္ ျပည္ ေထာင္စု အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္အလာ ေကာင္းတရပ္ကိုခ်မွတ္ေပးခဲ့ဘူးသည္။ သူကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပင္လံုမူ သည္ သာလ်င္ ကြ်န္ပ္ တို႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ တခုတည္းေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအေျခခံအုပ္ျမစ္ အရ ကြ်န္သေဘာက္ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ယင္းအေျခခံအုပ္ျမစ္ ေပၚတြင္ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ ထူေထာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၡဳလ ပန္းျခံတြင္ ထီးထီးမားမား တည္ရွိေန ေသာ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္တြင္ ေရးထိုးထားသည့္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္လည္း ယင္းပင္လံု အေျခခံအုပ္ျမစ္ ေပၚတြင္ စိုက္ထူ ေရးသား ခဲ့ၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းလြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ၏ အမွတ္စဥ္ (၅) တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း အတိအလင္း ကဗ်ည္းထိုး ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

“ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူ တဦးတေယာက္ တဖြဲ႕ တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္၊ မည္သူတဦးတ ေယာက္တဖြဲ႕ တသင္း၏ ပုဂၢ လိကအပုိင္ ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတဦး တေယာက္ တဖြဲ႕တသင္းက ခ်ဳပ္ကုိင္အႏုိင္သိမ္းယူ အက်ဳိး ခံစားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္၊အတိတ္ ကာ လလည္းေကာင္း၊ ယခုမ်က္ ေမွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ေနာင္လာလတံ့ ေသာ အနာဂတ္ကာလ ၌ လည္းေကာင္း၊ ငါတုိ႔ျပည္ေထာင္စုႀကီး အ တြင္း ၌ မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာႀကီးငယ္ေဝးနီး က်ား/မ မျခား သစၥာေတာ္ခံ ႏုိင္ငံသား ဟူသေရြ႕ ဒုိ႔၏အေမြအႏွစ္အပုိင္ပစၥည္း အက်ဳိးခံစားရာ ျဖစ္သည္ ဟူ ေသာ လူ႔ဘာသာ လူ႔တရား ႏွင့္အညီကမၻာဦးကာလ လူတုိ႔၏ စည္း႐ုံးမႈ ၌လူအေပါင္းတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအရလူ အဝွမ္း၏ အက်ဳိးကုိ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္အံ့ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိ ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြန္း မၿငိပကတိသန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ႔ဝါဒ ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွားစြာပုိင္းျခားသတ္မွတ္တူညီေသာ တရား တူညီေသာအခြင့္အေရးတူညီေသာ အဆင့္ အ တန္း အားျဖင့္ ကမၻာအရွည္ တည္စိမ့္ ေသာငွာ လူအေပါင္းတုိ႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကုိ လက္ ဆုပ္လက္ကုိင္ငါတုိ႔အပုိင္ရၿပီ။“

ပင္လံုလမ္းမွေသြဖီလာခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေရး၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္၊ ဒီမုိကေရစီအေျခခံအုပ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ ပင္လံု ဟူသည့္ အေျခခံအုပ္ျမစ္ ကိုပစ္ပယ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယင္း လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း ႀကီး သည္လည္း ယေန႕ အခ်ိန္အခါတြင္ ကဗ်ည္း အကၡရာမ်ားသက္သက္ အျဖစ္က်န္ရွိခဲ့ၿပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူအေပါင္းတို႕ ေမွာ္မွန္းခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံး ခဲ့ၾကရသည္။

အေဆာက္အဦးတခု၏ ေျခခံအုပ္ျမစ္ (foundation) ဒီဇိုင္းကုိၾကည့္ လိုက္ရံုႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ၿပီးေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ (သို႔မဟုတ္) ဗိသုကာ တဦးသည္ ယင္းအေျခခံအုပ္ျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေဆာက္အဦးသည္ အထပ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာရွိၿပီး ခန္႕ျငား ထည္ဝါေသာ မိုးေထာင္တိုက္ အမ်ိဳးအစားလား၊ သာမန္ ႏွစ္ထပ္၊ သံုးထပ္တိုက္ အမ်ိဳးအစားလားဆိုသည္ကိုခ်က္ျခင္း သိျမင္ မွန္းဆႏိုင္ သကဲ့သို႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာ က်စ္လစ္ သိပ္သည္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ မ်ား ၏ အတိမ္အနက္ကိုၾကည့္ၿပီး၊ ပင္လံု အေျခခံ အုပ္ျမစ္ေပၚ တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ Federal Republic of Germany ေခၚ ဂ်ာမန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ႏိုင္ငံ မ်ား ကဲ့သို႔ ခန္႕ျငားထည္ဝါေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးတခုကိုတည္ေဆာက္ ေတာ့မည့္ တိုင္းျပည္တခု၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုရင့္ က်က္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးမွန္လ်င္ ခန္႔မွန္းရိပ္မိ မွန္းဆ ႏိုင္ ေပလိမ့္မည္။

ယိုင္နဲ႕တိမ္းေစာင္းေနေသာ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ႀကီးအားျပန္လည္တည့္မတ္ရန္အတြက္ ယင္းေက်ာက္တုိင္ႀကီး၏ ေအာက္ေျခ အေျခခံအုတ္ျမစ္တြင္ ပင္လံုမူတို႕သည္ မေပ်ာက္မပ်က္ အခို္င္အမာတည္ရွိေနပါေသးသည္။ ပင္လံုမူကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ အတူတကြ ျပန္လည္စုပ္ကိုင္ကာ ပင္လံုလမ္းကိုျပန္လည္ လက္တြဲ ေလ်ာက္လွမ္းၾကမည္ဆိုလ်င္ ယိုင္နဲ႕တိမ္းေစာင္းေနေသာ လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ႀကီး သည္လည္း ျပန္လည္တည့္မတ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ တင္ျပေဆြးလိုက္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္က လမ္းညႊန္ခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးလ်င္ “သူမ်ား ေျခလွမ္းတလွမ္းလွမ္းရင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကေျခလွမ္း ဆယ္လွမ္းလွမ္းႏိုင္ရမယ္” ဟူ၏။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္ အေရွ႕သို႔ေျခလွမ္း ဆယ္လွန္း မလွန္း ပဲ အေနာက္သို႔ ေျခလွမ္းအလွမ္းတရာလွမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယေန႕ကာလ အင္တာနက္ေခတ္တြင္ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေျခလွမ္းက်ဲႀကီးမ်ားျဖင့္ အီလက္ေၾထာနစ္ နည္းပညာတို႔ ၏ အကူအညီကို အသံုးျပဳၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္ဆန္လြန္းလွေသာ အလ်င္ ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဖလွယ္ရင္း စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အဖက္ဖက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကို စကၠန္႕ ႏွင့္ အမွ် တဝီဝီ္ ေက်ာ္ျဖတ္ခ်န္လွပ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ သူမ်ား ေျခလွမ္း တလွမ္းလွမ္းလ်င္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကေျခလွမ္း အလွမ္းတရာေလာက္ မွ မလွမ္း ႏိုင္လ်င္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွွ် လူသားတို႕၏ ပစၥုပၸန္ ဘဝအတြင္းသို႕ ျပင္းထန္လြန္းေသာ အျမန္ႏွန္းျဖင့္ ေဆာင့္ကာနင္းကာ ဝင္ေရာက္လာ ေနေသာ အနာဂတ္ ကမၻာႀကီးသည္ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံအား ဒရြတ္တုိက္ ဆြဲေခၚကာ ႏိုင္ငံ အဝွမ္း ပြန္းပဲ့ထိရွမႈမ်ား ကိုမၾကာေတာ့ေသာကာလတြင္ အေတာမသတ္ျမင္ေတြ႕ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အရွိန္ အဟုန္ ျဖင့္ ဝင္ေဆာင့္ကာစိန္ေခၚေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္နက္ျဖင့္၄င္း၊ အာဏာျဖင့္၄င္း ဟန္႕တားႏိုင္စရာေၾကာင္းမရွိေပ။ သူမ်ား တကာ အင္တာနက္ အေဝးေျပး လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ တဝီဝီ ေက်ာ္ျဖတ္ ေနစဥ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံအား လွည္းၾကမ္း ႀကီး ေပၚတင္ၿပီး တအိအိ ေမာင္ႏွင္း ေခၚေဆာင္ကာ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ေဟာင္း ဆီသို႕ ေနာက္ျပန္လွမ္းေန ေသာ ေတာသူႀကီး တို႕ ေခတ္သည္ ကုန္ဆံုးသင့္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္ေျမာက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္မွ သူမအား ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို ၿဖိဳခြင္းရန္ ဆႏၵရွိမရွိ ထိလြယ္ရွလြယ္လြန္းလွေသာေမးခြန္းတရပ္ကိုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျဖမွာ လိုရင္း တိုရွင္း ရိုးစင္း လွပါသည္။ “က်မအေန နဲ႕ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုၿဖိဳခြင္းဖို႕ ဘယ္တံုးကမွ ဆႏၵ မရိွခဲ့ပါဘူး။ တပ္မေတာ္က ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵ ကို အေကာင္ အထည္ ေဖၚေပးဖို႕ ကိုသာ က်မ တစိုက္မတ္မတ္ေျပာခဲ့တာပါ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႕၏ ဆႏၵအစစ္အမွန္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ပံုေဖၚ တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ က ပင္လံု တြင္ ၄င္း၊ သူ၏ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ (ရ) ခ်က္တြင္၄င္း အတိအလင္းအုပ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ဖခင္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ ခင္းေပးခဲ့သည့္ ပင္လံုလမ္းေပၚသို႔ ျပည္သူ တို႕ကို ဦးေဆာင္ ကာ အတူ တကြ မေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္စရာ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းတစံုတရာျပစရာ မရွိေပ။ ပင္လံုလမ္းကိုလိုက္လာသည္ႏွင့္အမွ် တပ္မေတာ္ ၏ ဖခင္ ႀကီး ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ပင္လံုေခတ္မွာကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္သည္ တသားတည္း ျဖစ္သြား ၾကမည္မွာ ဧကန္မလြဲေပ။

အဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပင္လံု အေမြအနစ္ မွရရွိခံစားခဲ့ရေသာ ဆုျမတ္အက်ိဳးေက်းဇူးတို႕ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတို႕ မေမ့မေပ်ာက္ အတူတကြ ဆက္လက္ ထိမ္းသိမ္း ၾကပါစို႕။ ပင္လံု သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏ အတိတ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ပစၥဳပၸန္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၏ အနာဂတ္ ျဖစ္ ေပ သည္။

ဆလိုင္း ကစ္(ပ္)ခိုလ်န္

(၁) (A Theory of Universal Democracy empowers cultures and communities across the world to custom design democracy in consonance with their traditional values. For example, the [author] makes concrete proposals for Muslim countries to democratize their constitutions without accepting Western values and without violating the principles of Islamic law. A Theory of Universal Democracy. Beyond the End of History. By L. Ali Khan)

(၂) ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄ရ)။ http://vansangva.com/vansangva-library/#1

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ လမ္းညႊန္ု (ရ) ခ်က္။ http://vansangva.com/vansangva-library/#2

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၏ အေျခခံဥပေဒ ပထမ မူၾကမ္း (၁၉၄၇)။ http://vansangva.com/vansangva-library/#3

(၃) The United Nations General Assembly adopted United Nations General Assembly Resolution 1514 (XV) under titled Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples provided for the granting of independence to colonial countries and peoples in providing an inevitable legal linkage between self-determination and its goal of decolonisation, and a postulated new international law-based right of freedom also in economic self-determination.

အျခားဆက္စပ္ေသာ “ပင္လံုေဆာင္းပါးမ်ား“ ကို http://vansangva.com/category/panglong-articles/ တြင္ဖတ္ရႈႏိုူင္ပါသည္။

Advertisements

Written by mike16os

November 19, 2014 at 12:42 pm

The Curse of Panglong

ပင္လံု ၏ က်ိန္စာ

Salai Kipp Kho Lian

“သူတပါး၏လြတ္လပ္မႈကို အေလးမထားသူမ်ားသည္ သူတို႕ ကိုယ္တိုင္လည္း လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္မထိိုက္တန္ ေပဘူး။” – အာဘရာဟမ္လင္ကြန္း –
“Those who deny freedom to others, deserve it not for themselves…” – Abraham Lincoln – April 6, 1859 Letter to Henry Pierce et al

စာခ်ဳပ္မ်ား ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားေသာ ဥေရာပ သမဂၢ။

ေခတ္သစ္ ကမၻာတြင္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုမ်ား၊ သမၼတ ႏိုင္ငံမ်ားကိုတည္ေထာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းမ်ား၊ စစ္ေျပ ၿငိမ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ကို အခိုင္အမာ ေရးဆြဲၾကၿပီး ယင္း ေၾကညာစာတမ္းမ်ား စာခ်ဳပ္မ်ား ကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ား သည္ တိုင္းျပည္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု မ်ား ထူေထာင္ရန္ အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္လာ ၾကရပါ သည္။ ဥပမာ၊ ေခတ္သစ္ ဥေရာပ သမဂၢ ကိုထူေထာင္ရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း စာခ်ဳပ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ကို အဆင့္ဆင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ထူေထာင္ ခဲ့ၾကရပါသည္။ ပထမ ဦးဆံုး ထူေထာင္ခဲ့စဥ္က ႏိုင္ငံ(၆) ႏိုင္ငံသာပါဝင္ခဲ့ ေသာ္လည္း့ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၂ရ) ႏိုင္ငံရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းသို္႕ ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခု ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ Treaty of Paris (၁၉၅၁)၊ Treaty of Rome (၁၉၅၇)၊ Merger Treaty (၁၉၆၅) Single European Act (၁၉၈၆)၊ Treaty of Maastricht (၁၉၉၂)၊ Treaty of Amsterdam (၁၉၉၇)၊ Treaty of Nice (၂ဝဝ၁)၊ Treaty of Lisbon (၂ဝဝရ) စသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ ကို တည္ေထာင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ သမိုင္းဝင္စာခ်ဳပ္ အခ်ိဳ႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ခိုင္မာသည့္ ဥေရာပ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဥေရာပ သမဂၢ ၏ အျခခံဥပေဒ ကို ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံ ရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္လာရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢ ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ ၄င္းစာခ်ဳပ္မ်ား ကို တစုတေပါင္းတည္း ခ်ဳပ္ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္ အသစ္ ပူးေပါင္းလာ မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ၄င္း စာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ အတူ ဥေရာပသမဂၢ ၏ အေျခခံဥပေဒကို ဆက္လက္ အတည္ျပဳ သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲရာတြင္ ပူးေပါင္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ေရးဆြဲၾကရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ပါသည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ၿပီးေရးဆြဲ၍ မရေပ။ ကနဦး ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ ဝင္ ႏိုင္ငံ (၆) ခုမွ ယေန႕ (၂ရ) ႏိုင္ငံ အထိ တိုးပြား လာသည္ ဆိုသည္မွာ ပူးေပါင္းေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္မ်ား တြင္ ပါရွိသည့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို လက္တြ႕က်က် အေကာင္အထည္ ေဖၚ ေဆာင္ ခဲ့ၾကၿပီး မပါဝင္ေသးသည့္ အျခားေသာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ လာခ်င္ ေအာင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာ ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျဖင့္မက္လံုး ေပး ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္း ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၁ရရ၉ ဂ်ဴလိုင္လ (၄) ရက္ေန႕ တြင္ၿဗိတိသ်ွကြ်န္သေဘာက္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္လာသည့္အခိ်န္က ထုတ္ ျပန္ ခဲ့ သည့္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းသည္လည္း ထိုနည္း တူပင္၊ ၁ရဂရ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁ရ) ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၏အေျခခံဥပေဒ ကို ေရးဆြဲရာတြင္ တြင္သာမက မူလပထမ ျပည္နယ္ (၁၃) ျပည္နယ္ ႏွင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု မွ ယေန႕ ျပည္နယ္ ေပါင္း (၅ဝ) အထိျဖစ္လာ ေစ ရန္ အတြက္ ပါ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစ ခဲ့သည့္ အေျခခံ မူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ အျပင္ ယင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ အကၡရာတင္ ကဗ်ည္းထိုး ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့သည့္ အေျခခံမူ မ်ား သည္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ ကို အႏိုင္တိုက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ကြ်န္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာဖ်က္သိမ္း ရန္ သမၼတ အာဘရဟမ္ လင္ကြန္း အတြက္ ေအာင္ပြဲကို ဆြတ္ခူးေပးမည့္ လမ္းညႊန္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာ စာတမ္း တြင္ ပါရွိသည့္ “…. all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,…. Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” (လူသားကို တန္းတူဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး၊ ဖန္ဆင္းရွင္က လူသားႏွင့္ ခြဲခြာ၍ မရသည့္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ သုခခ်မ္းသာ ကိုရွာေဖြ ခြင့္ အစရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာအျဖာျဖာကို ေပးအပ္ခဲ့ သည္) ဆို သည့္ စာပုိဒ္ သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ ေရးသားသည့္ ႏိုင္ငံေရးစာေပ ေလာက တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အကိုးကား ခံခဲ့ ရသည့္ လူသိ အမ်ားဆံုး စာပိုဒ္ တပိုဒ္ ျဖစ္ လာ ခဲ့ ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏လြတ္လပ္မႈ သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏လြတ္လပ္ေရးေၾကညာ စာတမ္းတြင္ပါသည့္ “ လူသားကို ဘုရားသခင္က တန္းတူဖန္ဆင္းသည္” ဆိုသည့္ အေျခခံမူ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊အာဖရိကတိုက္မွအဓမၼဖမ္းဆီးေခၚလာခဲ့သည့္လူမဲ မ်ားကိုကြ်န္ျပဳမႈသည္ ယင္း အေျခခံမူကို တိုက္ရို္က္က်က် ခ်ိဳးေဖါက္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ႀကီး လင္ကြန္းက ေျပာၾကားၿပီး ကြ်န္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး အတြက္ လမ္းညႊန္အျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထို႕အ ျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၏လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္းမွ အ ျခားအခ်က္ အလက္မ်ားသည္ လူ႕အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံတရား မ်ားလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာ စာတမ္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္ စု ၏အေျခခံဥပေဒ ကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ား ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္း သမၼတ လင္ကြန္း က ေျပာၾကားခဲ့့ပါသည္။

စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုသည္ဆိုရာတြင္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာမည္သို႕ေသာ စာခ်ဳပ္ ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ပါဝင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ (ဝါ) ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အစုအဖြဲ႕ အားလံုး သည္ မိမိတို႕ ၏တဦး တဖြဲ႕ခ်င္းဆီေရာ၊ အားလံုး ၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ား ပါ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ပါဝင္ၾကတာခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕ ၏ေရတိုေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား ကိုထိခို္က္ နစ္နာေစမည့္ စာခ်ဳပ္ မ်ိဳး ကို (စစ္ရႈံး၍ ေအာက္စီၤးမွ လက္မွတ္ ေရးထိုးရသူမွအပ) မည္သူကမွ် လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆုိ ေလ့မရွိပါ။

ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ၏ သေဘာသဘာဝ တြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသူ အစုအဖြဲ႕ (သို႕မဟုတ္) အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံ တခုခုက စာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ကို ေဖါက္ဖ်က္ၿပီး တဖက္၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားနစ္နာလာခဲ့လ်င္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ေအာက္တြင္ ေျဖရွင္းၾကရပါသည္။ တို႕အျပင္ မိမိတို႕ ေရးထိုး သေဘာတူခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ အလက္မ်ားကို သေဘာမတူ ေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ (ဝါ) ကတိကဝတ္ မ်ား တာဝန္ မ်ား ကို မေစာင့္ထိမ္းႏိုင္၊ မထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ ေတာ့ သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၊ စနစ္တက် ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ ကိုအၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္္းၿပီး စာခ်ဳပ္၏အေႏွာင္ အဖြဲ႕ေအာက္မွ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား က တရားဝင္ ႏႈတ္ထြက္ ျခင္း ကိုျပဳလုပ္ ၾကရပါသည္။

ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ။


ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံ သည္ ၿဗိတိသွ်ကြ်န္သေဘာက္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာလ်င္ သမိုင္းဘီး ကို ေနာက္ျပန္လွည့္ၿပီး အတိတ္ ေခတ္ ေဟာင္း က အသက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္မ်ိဳး၊ ပေဒသရာဇ္ စနစ္မ်ိဳး ကိုျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံသစ္ ကို ထူေထာင္ ရန္အတြက္ တန္းတူ ရည္တူ ျပည္ေထာင္စု မူ ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ကိုသာ ထူေထာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုး နားလည္ လက္ခံ သေဘာ တူခဲ့ၾကပါသည္။ အင္ပါယာ ႏိုင္ငံမ်ားထူေထာင္သည့္ေခတ္၊ ကိုလိုနီ ႏိုင္ငံမ်ားထူေထာင္သည့္ေခတ္၊ အသက္ဦး ဆံပိုင္ ဘုရင္မင္းျမတ္က မင္းေနျပည္ေတာ္ ကိုဗဟိုုျပဳၿပီး တဦးတည္း အမိန္႕ေပးအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေခတ္မ်ား သည္ လူ႕သမိုင္းျဖစ္စဥ္တြင္ တခိ်န္တခါ က ကမၻာ့ ေဒသ အသီးသီးတြင္ သူသူငါငါ အင္အား ႀကီးလ်င္ ႀကီးသလို ထူေထာင္ ခဲ့ၾကသည့္ ေခတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း့ ယေန႕ေခတ္သစ္ ႏွင့္ လားလား မွ မအပ္စပ္ေတာ့ သည့္ ေခတ္ မ်ား စနစ္ မ်ား ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံ ႀကီးတခုကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ၾကရ ေတာ့ မည္မို႕ ယေန႕ ေခတ္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္ အညီ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ ကိုသာ ထူေထာင္ၾကရ မည္ ကိုသေဘာတူၾကၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႕က ပင္လံုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတူတကြ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုး သြားခဲ့ သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တင္းၾကပ္သည့္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ ကိုက်င့္သံုးၿပီး တမင္း တႏိုင္ငံ စနစ္ ကို အတင္းအဓမၼ ပုံေဖၚလာခဲ့ ၾက သည့္အထိ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည့္ တိုင္ေအာင္ ယေန႕အထိ ၄င္းစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္မခံႏိုင္ ေတာ့ပါ၊ ၄င္းစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပါသည္၊ ၄င္းစာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလိုက္ပါၿပီ ဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္ မ်ိဳး ကို စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ မည္္သူမည္ဝါ ကမ်ွ ယေန႕အထိ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳလုပ္ ခဲ့ဘူးေသး ပါ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ၏ကတိကဝတ္ မ်ားကို တရားဝင္ ျပန္လည္ မရုတ္သိမ္း ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ ကာလ တြင္ ဗမာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပင္လံု ကတိကဝတ္မ်ား ကိုျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖၚၾကရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အလီလီ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ “ဒီမိုကေရစီအေျခခံတရားမ်ား Vansangva Volume I စာမ်က္ႏွာ ၁၄၇” တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသားႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ ေအာက္ တြင္ အက်ယ္တဝင့္ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ <http://vansangva.com/vansangva-library/#7>

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္သမိုင္းျဖတ္သန္းမႈ တေလ်ာက္လံုးတြင္ ပင္လံု တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အေျခခံ တရားမ်ား ကို ကနဦး ေက်ာခိုင္းခဲ့ ၾကသည့္ ဦးႏုအစိုးရအပါအဝင္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ က လည္း တခါဘူးမွ် ပင္လံု စာခ်ဳပ္ကို တရားဝင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ျခင္း ရွိခဲ့ပါ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏အပိုဒ္ (၇) တြင္ပါရွိသည့္ “ေတာင္တန္းေဒသရွိျပည္သူတို႔သည္ ဒီမုိကေရစီ တိုင္းျပည္ မ်ားတြင္ အေျခခံမ်ား အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိ ခံစားေစရမည္” ဆိုသည့္ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ဝတၱရားမ်ားကို ၄င္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ အစရွိသည့္ အျခား သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို၄င္း ခ်ိဳးေဖါက္ၿပီး ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေစခဲ့ သည့္ အျပင္ ဒီမိုကေရစီကို ပါ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ခဲ့ၾကသည့္ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ ၄င္း၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ တုိင္းမ်ား တြင္ ပါ ဗမာတို္င္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ေရာ၊ တျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ပါ ဒီမိုကေရစီမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေစခဲ့သည့္ မဆလ တပါတီ အာဏာရွင္ ေခတ္တြင္ေရာ၊ တတိုင္းတျပည္လံုး လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ား ေထာင္နဲ႕ေသာင္းနဲ႕ သန္းနဲ႕ခ်ီၿပီး ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ား ကို စီးပြားေရး ဒုကၡသည္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ား၊ စစ္ေရးဒုကၡ သည္မ်ား ဘဝ အဆင့္ အထိ က်ဆင္းေစခဲ့ၿပီး၊ ျပည္သူ တရပ္လံုး ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုပါ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည့္ အရင္ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစိုးရ ေခတ္ ဆိုး စနစ္ဆိုး အပါအဝင္ မည္သည့္ေခတ္တြင္ မွ တက္လာသည့္ အစိုးရမ်ား က ပင္လံုမူႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနေသာမူမ်ားကို က်င့္သံုးခဲ့ ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ လက္ေတြ႕တြင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း တရားဝင္ မဖ်က္သိမ္းဝံ့ခဲ့ ၾကပါ။ ယင္းအခ်က္တခုတည္း ကိုၾကည့္လ်င္ပင္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏နက္ရိႈင္းမႈ၊ ေလးနက္မႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ တန္ဘိုးျမင့္မားမႈ ကို သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။ အာဏာရွင္မ်ား ကိုယ္တုိင္ မထိပါး ဝံ့သည့္ သိမ္ေမြ႕ လ်ွိ႕ဝွက္ခ်က္ မ်ား ရွိေနသည္ မွာ ေသျခာလွပါသည္။ ဦးေနဝင္း ၏ မဆလ ေခတ္တြင္ လည္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အထိေရာက္ဆံုး ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ သည့္တိုင္ေအာင္၊ ပင္လံု စာခ်ဳပ္၏ဘယ္ အခ်က္၊ ဘယ္အပို္ဒ္မ်ားသည္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕ဝင္ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္ေဒသ ၏ အက်ိဳးစီးပြား ကို ဆန္႕က်င္သည္၊ ထိခိုက္နစ္နာေစသည္ ဟူ၍ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္ ျခင္းမရွိသည့္အျပင္၊ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ေဖၚထုတ္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ဦးေဆာင္ ဦးရြက္လုပ္ၿပီး ပညာေပးျခင္းမ်ိဳး လည္း မျပဳ လုပ္ခဲ့ဘူး ေပ။ တႀကိမ္တည္းတြင္ အုပ္စိုးသူ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ဆိုသည့္ စကားမ်ား ေဖါင္ေလာက္ ေအာင္ ေျပာခဲ့ ၾကျပန္သည္။ အထူး သျဖင့္ မဆလ ေခတ္တေလ်ာက္လံုး တြင္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုညီညြတ္ေရး တုိ႕အေရး စသည့္ေၾကြးေၾကာ္သံ မ်ား သည္ အက်ယ္ေလာင္ဆံုး ေအာ္ဟစ္ ခဲ့ၾကရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ေန႕မ်ားကိုလည္း ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပခဲ့ၾကရသည့္အျပင္ နာမည္ႀကီး အားကစား သမား မ်ား က ျပည္ေထာင္စုအလံ ကို တၿမိဳ႕ၿပီး တၿမိဳ႕ ေျပးလႊား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေန႕က်င္းပမည့္ ေနရာ သစ္ဆီကို အေရာက္ လက္ဆင့္ ကမ္း သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။ သူတို႕သည္ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တုိင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ပင္လံု သေဘာတူညီမႈမ်ားကို အေလး ထားပါသည္၊ ပင္လံုကိုမဆန္႕က်င္ပါ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကီး မၿပိဳကြဲရန္ကို မဆလ စစ္ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ ဆိုသည့္သေဘာကို တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာေတာ္ေငြ မ်ားေသာက္ ေသာက္လဲ သံုး ၿပီး ဝါဒျဖန္႕ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႕ မိမိတုိ႕ မယံုၾကည္မလိုလားသည့္ ပင္လံု၏ အႏွစ္ သာရ မ်ားကို ယံုၾကည္သေယာင္ ပံုရိပ္ ေယာင္ တခုကို လိမ္ညာဖန္တီးရန္ အတြက္ အလြန္အကြ်ံ ဝါဒ ျဖန္႕ေနရသည့္ ကာလတြင္ပင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား တဖြဲ႕ၿပီး တဖြဲ႕ ေတာခို သြားခဲ့ၾကၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး မဆင္ႏႊဲသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးဟူ၍ တုိင္းျပည္တြင္ လူမ်ိဳးတမိ်ဳး တေလမွ မက်န္ေတာ့ သည့္အျပင္ ဖဆပလေခတ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု ကိုယ္တိုင္ လက္နက္ စြဲကိုင္ ၿပီး ေတာခိုခဲ့ရသည့္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ မဆလ စစ္အစိုးရက ဝါဒျဖန္႕ ေနသည္ကတမ်ိဳး၊ လက္ေတြ႔ တိုင္းျပည္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ ကတမ်ိဳး၊ အမ်ား ျပည္သူခံစားေနရသည္က တျခားျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ပင္လံု ၏ က်ိန္စာ။

တပ္မေတာ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းအၿပီး ဖက္ဒရယ္ (ျပည္ေထာင္စုစနစ္) ကိုထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာၾကသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီး ၿပိဳကြဲ ေတာ့မွာမို႕ အာဏာသိမ္းခဲ့ရပါသည္ ဟူ၍ ေၾကညာလိုက္ သည့္ အခ်ိန္ကစ ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံသည္ အေျပာတမ်ိဳး အလုပ္တမ်ိဳး၊ ၾကားေနရဖတ္ ေနရာတာကတခု၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ ေနသည္က တျခားဆုိသည့္ ဝိေရာဓိ၊ ဆန္႕က်င္ဖက္ ကမၻာ ႏွစ္ခုၾကားတြင္ အသက္ရွင္လႈပ္ရွား ရသည့္ ေခတ္ (paradoxical era) တခု ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးၿပိဳကြဲမည္ကို ေၾကာက္ရပါသည္ဟူ၍ တမ်ိဳးဝါဒျဖန္႕ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲေအာင္ ခိုင္မာစည္းလံုးသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကိုတည္ေဆာက္ရန္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို ပင္လံုမူအတိုင္း ထူေထာင္ရမွာ ကို ေၾကာက္ျပန္သည္ ဆိုေတာ့ ျပည္သူမ်ား တြင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ ႏွင့္ ပတ္သက္လာလ်င္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေစသည့္ ေခတ္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ “တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ ထဲမက်ခင္ တလက္မ အလိုတြင္ ကယ္တင္လိုက္ရပါသည္“ ဟူ၍ ေၾကညာခဲ့သည့္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရ ၏ လက္ထက္တြင္ပင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ LDC ေခၚ ကမၻာတြင္ “ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံ“ ဆိုသည့္ အသူတရာ ေခ်ာက္နက္ ႀကီးထဲသို႕ က်ဆင္း ခဲ့ရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ခိုင္မာလာသည္ ကို မေတြ႕ရပဲ အက္ေၾကာင္းမ်ားသာ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ေပၚလာ ခဲ့သည္။ ပင္လံု ကို အပုပ္ မခ်ရဲေသာ္လည္း့၊ ပင္လံု စာခ်ဳပ္နဲ႕ အညီ တို္င္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မလိုလား ျပန္ဆိုသည့္ ဒြိဟမ်ား၊ ဝိေရာဓိမ်ားနဲ႕ ေရာပြမ္းသည့္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ တခုကိုျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆင့္ ျမင့္ေသာ ပင္လံု အေတြးအေခၚ ႏွင့္ ျပတ္သားရွင္းလင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ ကို မေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ တုိင္းျပည္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ဆင္ျခင္ တံုတရား မ်ား အေခါင္းပါးဆံုး အနိမ့္က်ဆံုး ကာလ တခု ကို ျဖတ္သန္းခဲၾကရသည္။ စစ္အာဏာရွင္ တို႕မွာ ပင္လံုကို လည္းေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အပုတ္မခ်ရဲ၊ ပင္လံုလမ္းစဥ္ အတိုင္းဆက္လက္ေလ်ာက္လွမ္းေနသေယာင္ ျပည္သူတို႕ကိုလိမ္ညာၾကရသည့္ ဒုကၡ၊ ဝိေရာဓိ မ်ားျဖင့္ အက်ပ္ေတြ႕ကာ ပင္လံု ၏က်ိမ္စာ ကိုခံၾကရသည့္အလားပင္ျဖစ္သည္္။

ျပည္သူလူထုအတြင္းတြင္လည္း ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုကို ၿပိဳကြဲေအာင္လုပ္ေနတာ က မဆလစစ္အစိုးရလား၊ “အဖ်က္သမားမ်ား” “ခြဲထြက္ေရး သမားမ်ား” ဟူ၍ မဆလ က ကင္ပြန္း တတ္ ထားသည့္လူမ်ားလား ဆိုသည့္ အယူအဆမ်ား အျမင္မ်ား ရႈပ္ေထြးေစခဲ့ပါသည္။ ယင္း ေခတ္ကာလတြင္ ေမွာင္္ခို အျမစ္ျပဳတ္ေရး ဆိုသည္မွာ သတင္းစာမ်ား တြင္ ေန႕စဥ္ဖတ္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း့၊ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း ေထာင္ဂဏန္း မက ရွိသည့္ ေမွာင္ခို ကစၥည္းမ်ားသည္ ေတာလမ္း မ်ားကိုျဖတ္ၿပီးတမ်ိဳး၊ နယ္စပ္ ၿမိဳ႕မ်ား မွတဆင့္ ကားမ်ားႏွင့္ ေျပာင္တိုက္ၿပီးတဖံု၊ ပတ္ပတ္လည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအားလံုးမွ တေန႕တေန႕ က်ပ္ေပါင္း သိန္းသန္း ကုေဋခ်ီ တန္ဘိုးရွိသည့္ ေမွာင္္ခို ပစၥည္းမ်ား ဒလေဟာ စီးဝင္ေနၿပီး ေမွာင္ခိုတုိက္ဖ်က္ေရး ေအာ္ေနသည့္ အရာရွိႀကီးမ်ား၏တကိုယ္လံုးတြင္ လည္း အထက္မွ ေအာက္ အထိ လက္ပတ္ နာရီ၊ အက်ၤ ီ၊ ေဘာင္းဘီ၊ လံုခ်ည္၊ ညွပ္ဖိနပ္၊ လြယ္အိတ္၊ ေဘာပင္ က အစ အားလံုးလိုလို ေမွာင္ခို ပစၥည္းမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနသည္ မို႔ ဆန္႕က်င္ဖက္ မ်ား၊ ဝိေရာဓိ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေန သည့္ကာလပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြက္ ခိုင္မာသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမရွိ သည့္အတြက္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရး မ်ားက ေန႕စဥ္ နဲ႕ အမွ် က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ မိမိ တို႕ ႏို္င္ငံ ၏ စီးပြားေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အားအင္ခ်ိနဲ႕ခဲ့ရသည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးမႈမ်ားကလည္း အစည္းေျပ ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပါ ေရာ့ရဲ လာေစသည့္ ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမွာင္ခိုလည္း အျမစ္ မျပဳတ္ခဲ့ပါ။ “ေသာင္းက်န္းသူ“ လည္းအျမစ္မျပဳတ္ခဲ့ပါ။ ဗမာ့ တပ္မေတာ္အင္အားသာ ေတာင့္တင္းလာပါသည္၊ တို္င္းျပည္၏ အင္အားမႀကီးခဲ့ပါ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အဖက္ဖက္တြင္ အင္အားမ်ားခ်ိနဲ႔ ခဲ့ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမွာကိုေၾကာက္လို႕ အာဏာသိမ္းရသည္၊ ဖက္ဒရယ္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္ ေထာင္စု ကိုခ်စ္လို႕ အာဏာ သိမ္း ရသည္၊ သို႕ေသာ္လည္း့ ဖက္ဒရယ္ကိုလည္း လက္မခံျပန္၊ ျပည္ေထာင္စု ဆိုသည့္စကားလံုးကိုေတာ့ တြင္တြင္ေျပာျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ကိုေတြးေခၚရာတြင္ ယုတၱိေဗဒ၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ ကင္းမဲ့ကာ ငါ့စကားႏြားရသေဘာမ်ိဳး ေပါက္ေပါက္ရွာရွာေျပာ၊ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာလုပ္ၾကေသာ ဗမာစစ္ အာဏာရွင္ တို႕၏ ေခတ္ျဖစ္ေပသည္။ ပင္လံုကိုေတာ့ မပြင့္တပြင့္ ရႈံ႕ခ်ၾကသည္။ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းရႈံ ခ်ျပန္လ်င္လည္း ပင္လံုဆို သည္မွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ လာ သည္ ဆိုသည့္ အမွန္တရားမ်ား ဘူး ေပၚသလို ေပၚ လာမည္ကိုဆိုးရေသးသည္။ ျပည္ေထာင္စု ကိုထိမ္းသိမ္းသူ၊ ပင္လံု စိတ္ဓာတ္ကိုကိုင္စြဲ ထားသူ၊ (တနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို မဆန္႕က်င္သူ) ဆိုသည့္ ပံုရိပ္ကို ျပည္သူမ်ား ၾကားတြင္ ေငြအကုန္ခံ၊ အာေပါက္ခံၿပီး ဝါဒျဖန္႕ရတာကလည္း အလုပ္ႀကီးတခု၊ မဆလေခတ္ အုပ္စိုးသူမ်ား ၏ ဝိေရာဓိ ႏွင့္ အမွန္တရားကို ေငြကုန္ခံ၊ အာေပါက္ခံၿပီးဖံုးကြယ္ရသည့္ ဒုကၡကလည္း ႀကီးမား လွပါေပသည္။ အမွန္ တကယ္ ကိုယ္ တည္ေထာင္ေနတာက တင္းၾကပ္သည့္ တမင္းတႏိုင္ငံ တျပည္ေထာင္ ဗဟို ဦးစီး စနစ္၊ ေျပာေတာ့ ျပည္ ေထာင္စု။

ေရွးေဟာင္း ပေဒသရာဇ္ ေခတ္က အသက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ ၏အာဏာ မ်ိဳးကို ရယူထားသေယာင္ အေနအထားမ်ိဳး၊ မဆလ ေခတ္ မင္းရူး၊ ဘုရင္ရူး အာဏာရွင္ အုပ္စိုးသူမ်ား သည္ သူတို႕၏ ပစၥဳပၸန္ ကာလ သည္ အတိတ္တခ်ိန္က ေရာက္ခဲ့ဘူးသေယာင္၊ ၾကံဳမ်ားခဲ့ဘူး သ ေယာင္ ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေနသည့္ déjà vu အေနအထားမ်ိဳး၊ ျပည္သူမ်ားခ်စ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို တဖက္က အမႊန္းတင္၊ တႀကိမ္ထည္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအင္ဆန္း ၏ပင္လံုမူ နဲ႕ လံုးဝ ဥသံု ဆန္႕က်င္သည့္လမ္းကိုလိုက္ ဆိုတာမ်ိဳး၊ ထူးေထြဆန္းျပားသည့္ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ စိတၱဇဆန္သည့္ ေခတ္တခုကို ဖန္တီး ျဖတ္သန္းခဲ့ ၾကသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္၊ လူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္

လူ႕အခြင့္အေရး၊ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္တို႕ဟူသည္မွာ တစံုတဦးတေယာက္ကေပးအပ္မွ ရရွိႏိုင္ သည့္အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ဘယ္သူကမွ အခြင့္ထူး တခုလို၊ အထူးဆုေပးသလို ေပးစရာ မလိုပဲ လူသားမွန္လ်င္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးမွန္လ်င္္ ေမြးရာပါရွိၿပီးသားအခြင့္အေရးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သဘာဝအရ ေမြးရာပါရရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး (ဝါ) လူတိုင္းမရ မျဖစ္ ရကို ရရမည့္ အခြင့္အေရး (Rights) သာလ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူဘယ္ဝါကမွ ေရာ့အင့္ ဆိုကာ အ ေပၚ မွ ခ်ေပး၍ သည့္ ကိစၥမ်ိဳး (grant) မဟုတ္ပါ။ စာခ်ဳပ္အရျဖစ္ေစ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ျဖစ္ေစ ၄င္း Rights မ်ားကို ကဗ်ည္း အကၡာရာတင္သည့္ အခါတြင္ လည္း ၄င္းအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ေစတနာ နဲ႕ “ေပးအပ္” လာသည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ နဂို လူတိုင္းမရမျဖစ္ ရကိုရရမည့္ အခြင့္အေရးကို အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ ၾကသည့္သေဘာသာ ျဖစ္ ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ဆို သည္ တို႕မွာ ေပးအပ္သူ ႏွင့္ လက္ေဝခံ ရရွိသူ ဟူ၍ ေက်းဇူးရွင္နဲ႕ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားဆိုတာမ်ိဳး မရွိပါ။ စာခ်ဳပ္အရ ျဖစ္ေစ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေစ ယင္းနဂိုရွိရင္းစြဲအခြင့္အေရးမ်ားကို သက္ဆိုင္ သူ အားလံုးက သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုး လိုက္ၾက သည့္အခါတြင္၄င္း၊ အေျခခံဥပေဒ အားျဖင့္ ျပဌာန္းသည့္အခ်ိန္တြင္၄င္း သက္ဆိုင္ သူ အသီး သီး သည္ တူညီသည့္ ဘံု အက်ိဳး စီးပြား အတြက္ သေဘာတူ လိ္ုက္ၾကတာသာ ျဖစ္ ပါသည္။ ပင္လံုကုိ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရရင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ကို သ ေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္ၾကသည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိ္ုး သူ ဘယ္အစု အဖြဲ႕ကျဖင့္ နစ္နာ ဆံုးရႈံးသြားသည္၊ ဘယ္အစုအဖြဲ႕ကျဖင့္ ေပးလိုက္ရသည္၊ ဘယ္အဖြဲ႕ကျဖင့္ အျမတ္ထြက္သြားၿပီး၊ ဘယ္အစုအဖြဲ႕ (partner) က ေတာ့ျဖင့္ အနစ္နာခံလို္က္ရသည္၊ ဆံုးရႈံးသြား သည္ဆို သည္မ်ိဳးမရွိပဲ၊ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးသူ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ဗမာ အားလံုးတို႕သည္ အက်ိဳးတူ ပူေပါင္းျခင္း၊ တဦး၏နဂိုရွိရင္းစြဲကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစရွိသည့္ Rights မ်ားကို အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္ တခုကို အတူတကြ ထူေထာင္ၾကမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ ျဖစ္လာသည့္ ေဒသမ်ား ကလည္း ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ ရွိခဲ့၍၊ ပင္လံုပူးေပါင္းေရးမူ ႏွင့္ အတူပါရွိသည့္ တန္ဘိုး မ်ားကိုယံုၾကည္၍ ပင္လံုကို ဆက္လက္ အတည္ျပဳ သြားသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႕ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အားလံုး၏ ဘံုအက်ိဳးေက်းဇူးကိုေရွ႕ရႈၿပီးေရးထို္းလိုက္ၾကသည့္အတြက္ ခ်က္ျခင္း လက္ငင္းခံစားၾကရသည့္ ဘံုအက်ိဳးေက်းဇူး မွာ ၿဗိတိသ်ွကြ်န္သေဘာက္ဘဝကေန အတူတကြ လြတ္ေျမာက္ၾကၿပီး ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကယား၊ အားလံုး အတူတကြ လိုလားေတာင့္တၾကၿပီး အသက္မ်ားေပးဆပ္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရသည့္ လြတ္လပ္ေရးကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ရရွိလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္ ရရွိခံစားရ မည့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားအေနနဲ႕ကေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပူးေပါင္းေရးမူမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢလို၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တုိ႕လို ႀကီးက်ယ္ခန္းနားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခုကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း တခုကို ရရွိလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မီ တိုး တက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ တို႕၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တုိ႕ ထက္မနိမ့္က်သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ၏အုတ္ျမစ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုမူမ်ား၊ ပူးေပါင္းေရးမူမ်ားကို ပင္လံုတြင္ပႏွက္ခ်ထားခဲ့ၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ ေဝးလံသည့္ အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ား မွ တုိက္ရိုက္ကူးယူစရာမလိုပဲ၊ မိမိတုိ႕ ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေနာက္ခံ၊ ေရခံေျမခံ ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး တႀကိမ္ထည္းတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ကိုပါမီ သည့္ မူမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး ပင္လံုတြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ ၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။

တန္းတူရည္တူ ေရးထိုးၾကသည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရျဖစ္ေစ၊ အေျခခံဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူမ်ားေရြးေကာက္သည့္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ တရပ္ရပ္ကျဖစ္ေစ တစံုတခု ေသာ ေဒသတခုခု (ဝါ) လူမ်ိဳးတမိ်ဳးမ်ိဳးကို ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစံုတခုနဲ႕ အခြင့္ ထူး (privilege) တစံုတရာကို ေပးအပ္ ေကာင္းေပးအပ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏နဂိုရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသား အခြင့္အေရး (Rights) မ်ားသည္ေပးအပ္၍ ရလာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ဘိုးဘင္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည့္ အေမြအနစ္မ်ား (inherent) ျဖစ္သည္၊ ယင္း ဘိုးဘြား ပိုင္အေမြအနစ္ျဖစ္သည့္ အခြင့္အေရး (inherent Rights) မ်ိဳးသည္ ယင္းလူမ်ိဳးနဲ႕ ဘယ္ေသာအခါမွ ခြဲခြာလို႕ မရစေကာင္းသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (inalieanable Rights) ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႕ ကမၻာ့ လူမ်ိဳးအသီးသီး ၏ သူတို႕ႏွင့္ ခြဲခြာ၍ မရစေကာင္း ေသာ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမ (inherent territories) မ်ား၊ သူတို႕ႏွင့္ ခြဲခြာ၍ မရစေကာင္း ေသာ သူတို႕၏ ဘိုးဘြားပိုင္ အေမြအနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ အခြင့္ အေရးမ်ား (inherent inalienable Rights) သည္ ကမၻာ့ လူမ်ိဳး အသီးသီး ၏ တည္ရွိ ရွင္သန္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္ အေမြအနစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ သူတို႕ႏွင့္ ခြဲခြာ၍ မရ စေကာင္းသည့္ လူမ်ိဳးအသီးသီး ၏ အသက္ ဝိဉာၪ္ ကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနသည့္ အေမြအနစ္ မ်ားကို ျပင္ပမွ အင္အားသံုးၿပီး မလုပ္ေကာင္း၊ မလုပ္အပ္၊ မလုပ္သင့္ ေပ။ သူတို႕နဲ႕ ခြဲခြာရန္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္လာ သည့္ အခါ တို္င္း ကမၻာႀကီး တြင္ စစ္မီးမ်ား ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ခဲ့တာခ်ည္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ Universal Truth ေခၚ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမွန္ တရား ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါတြင္ ယင္း Universal Truth ေခၚ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမွန္တရားမ်ားကို သိျမင္လာၾကၿပီး ယင္း အျမင္သစ္ အေတြးသစ္မ်ား၊ သေဘာတရား၊ အယူအဆ အသစ္ မ်ားသည္ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ား ၾကားတြင္ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း စတင္အျမစ္တြယ္ခဲ့သည့္ အေလ်ာက္၊ ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ကမၻာ့လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႕ နဂိုမူလပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ကမၻာကို တည္ေဆာက္ေရးစ သည္တို႕ကို အသစ္ ေပၚထြန္းလာသည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ကမကထ ျပဳၿပဳီး တစိုက္ မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္အျပင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ႀကီးကိုပါ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁ဝ) ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ယင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမွန္တရားမ်ားကို အေျခခံၿပီး ေခတ္နဲ႕တေျပးညီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ကို စတင္ ထူေထာင္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳး တမ်ိဳးနဲ႕တမ်ိဳး ႏိုင့္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္သည့္ ဝါဒ မ်ားသည္ ေခတ္မမွီေတာ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာနဲ႕အဝွမ္းယင္းဝါဒ၊ ယင္း စနစ္မ်ားကို အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္း ၾကရ မည္ ဆိုသည့္ သေဘာ တရားမ်ားသည္ ကမၻာ့လူသားမ်ားၾကားတြင္ ရွင္သန္လာသည့္အေလ်ာက္ လူသား စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး၊ လူသားပီသသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ဖခင္မ်ားက ပင္လံုတြင္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး မ်ားကို ျပဌာန္းၿပီး ရာသက္ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြက္ ပင္လံုတြင္ အုတ္ျမစ္ခ် ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႕ေသာအယူအဆအသစ္မ်ား သည္ ကမၻာစစ္ႀကီး (၂) ႀကိမ္ တိတိ ေလာင္ႀကြမ္းခဲ့ရာမွ လူသားတို႕ တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အသိတရားမ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ ကာလ အတြင္းတြင္ ပင္လံု ၏ ေလးနက္ၿပီး ျမင့္မား သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာအမွန္တရားမ်ားကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အမွန္တရား ကို ျမတ္ႏိုး သည့္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ား မေပၚေပါက္ လာပါက ပင္လံု၏ က်ိန္စာကို တျပည္လံုးဆက္လက္ခံၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝ ၿပီး၊ သယံဇာတတို႕ကို အလြန္အကြ်ံထုတ္ေရာင္းေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ သယံဇာတ၏က်ိန္စာကို ခံၾကရသည္ဟုဆိုပါသည္။ တိုင္းျပည္တခုတြင္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ ျခင္း သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြတိုးကာ ျပည္သူတို႕၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ အေၾကာင္းတခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္က်ိဳးရွာအက်င့္ပ်က္ အဂတိလိုက္စား သည့္ အုပ္စိုးသူတို႕ မွ အာဏာကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႕သည္ သယံဇာတ ၏က်ိန္စာကိုခံၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံတြင္ Universal Truth ေခၚ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ၿပီးျပည့္စံုသည့္ ပင္လံုကို အေျခခံ သည့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိခဲ့ပါလ်က္ႏွင့္ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္မွ တိုင္းျပည္ အာဏာကို လက္ဝါး ႀကီးအုပ္ကာ ပင္လံုကတိကဝတ္တို႕ကို ေဖါက္ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္တရား ကိုေက်ာခိုင္းခ့ဲ ၾကသည္။ ကတိမတည္လ်င္၊ သစၥာေဖာက္လ်င္ က်မ္းစူး တတ္သည္္၊ က်ိန္စာ သင့္သလို ခံရတတ္သည္ ဟူေသာ ဗမာ့ဆိုရုိးစကား ႏွင့္ မိရိုးဖလာယံုၾကည္မႈ ရွိပါသည္။ ဗမာအပါအဝင္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕အတြက္ ထာဝရ သာယာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို မ်က္ေမာက္ျပဳရေစမည့္ ပင္လံု ကတိကဝတ္တို႕ကိုေဖါက္ဖ်က္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပင္လံု၏က်ိန္စာသင့္ခဲ့ ၾကရၿပီး အုပ္စိုးသူေရာ၊ ျပည္သူမ်ား ပါ တတိုင္း တျပည္လံုး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အဘက္ဘက္တြင္ အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ၾကရၿပီး အၾကပ္အတည္း အခက္အခဲ မ်ိဳးစံု ကို လည္း ယေန႕အထိ ၾကံဳ ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။

ပင္လံု၏ က်ိမ္စာ တဇာတ္ သိမ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး

၁၈၆၁ နဲ႕ ၁၈၆၅ အတြင္း (၄) ႏွစ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္သည္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ၏အသီးအပြင့္မ်ား ႏွင့္ အတူ ၿမိဳ႕ျပအေျချပဳ စက္မႈလူ႕အဖြဲ႕အစည္း အသြင္ကို ကူးေျပာင္းေနသည့္ အေလ်ာက္ ကြ်န္ စနစ္ကိုပါလက္မခံ ေတာ့သည့္၊ အေမရိကန္ ေျမာက္ ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္၊ မိမိတို႕၏စီးပြားေရးေမာင္းႏွင္အားအျဖစ္ ဝါဂြမ္း စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေက်းကြ်န္မ်ားကို အဓမၼေစခိုင္းေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်းလက္ အေျချပဳ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနေသးသည့္ ေတာင္ပိုင္း အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ကြ်န္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ မဖ်က္သိမ္းေရး ကိုအေျခခံၿပီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ျဖစ္သည္။ မတူညီသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္၊ မတူညီသည့္ေခတ္ ႏွစ္ေခတ္ ႏွင့္ မတူညီသည့္ တန္ဖိုးထားမႈ မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စက္မႈထြန္းကားၿပီး ေခတ္ေရွ႕ကိုေျပးေနသည့္ အေမရိကန္ ေျမာက္ပိုင္းက စိုက္ပ်ိဳးမႈ ေတာ္လွန္ေရး ထဲတြင္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ ေနခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ား အေပၚ အႏိုင္ရ ခဲ့ၿပီး၊ ကြ်န္စနစ္ ကို အၿပီး အပိုင္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခ့ဲသည္။ ကြ်န္စနစ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္ (၄) ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ေပါင္း လူ (ရ) သိန္းေက်ာ္ေသခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၏သမိုင္းတေလ်ာက္တြင္ လူ႕အသက္ဆံုးရႈံးမႈ အမ်ားဆံုးစစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားက သီးျခား ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း ထူေထာင္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္ရန္ အထိလုပ္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ သမၼတ လင္ ကြန္း က ျပည္တြင္းစစ္ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးကို အဓိကထား ေၾကြးေက်ာ္ခဲ့ ေသာ္လည္း့၊ ကြ်န္စနစ္ကိုေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္ လ်င္ ပင္္ သူ႕အလိုလို ေခတ္နဲ႕အညီေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္အၿပီးတြင္ ကြ်န္စနစ္ကို ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ဖ်က္ သိမ္း ခဲ့ ပါသည္။

ကြ်န္ပ္တို႕ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ရျခင္း ေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ နယ္ခဲ်႕ေသြးထိုးမႈကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ယိုးမယ္ဖြဲ႕ေရးသားေျပာဆိုခဲ့ၾက သည္။ ကိုလိုနီ ေခတ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕၏ေသြးထိုးမႈမ်ား အမွန္ ရွိခဲ့ ေသာ္ျငားလည္း၊ ၁၉၄ရ ခုႏွစ္ပင္လံုစာခ်ဳပ္အားျဖင့္ ယင္းေသြးထိုးမႈ တို႕ကို တဇာတ္ သိမ္းခဲ့ ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယေန႕ အခ်ိန္အခါတြင္ ရွည္ၾကာလာေသာျပည္တြင္းစစ္ သမိုင္းကို မတူညီေသာ ကမၻာ့အျမင္ ႏွစ္ရပ္၏ ပဋိပကၡ အျဖစ္သံုးသပ္ ၍ရ ေပ လိမ့္မည္။ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးႏွိမ္ႏွပ္ကြပ္ထားႏိုင္မွ တိုင္းျပည္စည္းလံုးမည္၊ တိုးတက္မည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ ေဖါက္ျပန္ လြန္း ေသာ ေရွးေခတ္ ေဟာင္း ကမၻာ့အျမင္ ႏွင့္ ေခတ္ေရွ႕ကိုေျပးေနေသာ တန္းတူရည္တူ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု မူကိုကိုင္စြဲထားသည့္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ေခၚေခတ္သစ္အျမင္ တုိ႕အၾကားမတူညီ၊ ဆန္႕က်င္သည့္ ကမၻာ့အျမင္ ႏွစ္ခု ၏ ပဋိပကၡ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေရွးေခတ္ ေဟာင္း ကမၻာ့အျမင္ သည္္ ရွည္ၾကာစြာ ရွင္သန္ ႀကီးထြား ေနခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံတြင္ မင္းရူး၊ ဘုရင္ရူးမ်ားႀကီးစိုးေနခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းျပည္သည္လည္း ေခတ္ေရွ႕သို႕မေရြ႕ႏိုင္ပဲ ေခတ္ေနာက္က် ၿပီးက်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။ အမ်ားစုႀကီးျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္သူတို႕ကို စစ္ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ က “ဖက္ဒရယ္ခြဲ ထြက္ေရးမူ” ျဖင့္ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ မႈိင္းတုိက္ထား ႏိုင္ခဲ့သည္က အေၾကာင္းရင္းတခုျဖစ္ေပသည္။ ယေန႕အခ်ိန္အခါတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕အေနႏွင့္ ပင္လံု ၏အမွန္တရားတို႕ကို သေဘာေပါက္မႈမ်ား ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် တိုးပြား လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပင္လံုေခတ္သစ္ကမၻာ့အျမင္ ျဖင့္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမည့္ ျမန္မာမ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္း ကာ ပင္လံု ၏ က်ိန္စာ ကို တဇာတ္ သိမ္းရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။ စိတၱဇ အိမ္မက္မ်ားကုန္ဆံုးလြန္ေျမာက္ ၍ ပင္လံု ၏ က်ိန္စာ ေအာက္မွ ေနာင္မ်ိဳး ဆက္သစ္ မ်ားလြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။

၂၉ ေမလ ၂ဝ၁၄။ The curse of Panglong

** ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခန္းကို “ဒီမိုကေရစီအေျခခံတရားမ်ား Vansangva Volume I စာမ်က္ႏွာ ၁၁ရ” တြင္ ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါ သည္။ အြန္လို္င္းတြင္ ေတာ့ http://vansangva.com/vansangva-library/#1 တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္သလို MP3 အသံဖိုင္ကို လည္းနား ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

Dear ALL readers,
We are uploading again the re-edited version of the article
” The Curse of Panglong”. Sorry for the inconvenience caused.
21.06.2014
– Vansangva Group –

Written by mike16os

June 19, 2014 at 11:13 am

ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ႀကီး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

Salai Kipp Kho Lian

“အမ်ားတကာရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကို ေႏွာက္ယွက္ တာဟာ လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္ဘူး“ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း –
“Disturbing others’ liberty is not liberty” – Bogyoke Aung San –


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တိုင္းျပည္အတြက္ လြတ္လပ္ေရး ကိုအရယူေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ သူႏွင့္အတူ ဇတ္သိမ္းသြား ခဲ့ရသည္ကို အမ်ားျပည္သူ တို႕သတိမမူမိခဲ့ၾကေပ။ သာမန္ျပည္သူတို႕သတိမမူမိၾကသည္ကို ထားဦး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) ကိုပင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံထား သေယာင္ လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးသမား အခ်ိဳ႕က ထင္ေယာင္မွား ခဲ့ဘူး သလို၊ ယင္းအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄ရ) သည္ပင္လ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု က ရွစ္ေလးလံုးကာလ ခ်င္းတုိင္းရင္း သား တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ တခုတြင္ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာေျပာၾကားခဲ့ ဘူးသည္။ ထို႕အျပင္ လက္ရွိ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲေရးကာလကို အမီလိုက္ကာ တက္သုတ္ရိုက္ဝင္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားပညာ ရွင္ သုေတသီ အ ခ်ိဳ႕ကလည္း ကြ်န္ပ္ တို႕ ႏိုင္ငံ တြင္ ရွိခဲ့၊ က်င့္ သံုး ခဲ့ ဘူးေသာ၊ က်င့္သံုး ေနဆဲျဖစ္ ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံ ဥပေဒ(၁၉၄ရ) သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ႏွင့္ အ နီး စပ္ဆံုး ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားလာ ၾက ျပန္ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တို္င္ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏို္င္ငံ အေျခခံဥပေဒ (ပထမမူၾကမ္း) သည္ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာ မ်ား ေပၚမွ ေပ်ာက္ ျခင္း မလွေပ်ာက္ေနခဲ့သည္။ ၄င္းႏွင့္အတူ ပင္လံုသမိုင္း သည္ လည္း လႈိ႕ဝွက္ သမိုင္း တခုသဖြယ္သမုိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွ ေပ်ာက္ ေနခဲ့သည္။

အမွန္မွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄ရ) သည္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို အထူးေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္စရာ ပင္ လိုမည္ မထင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ သူေရးဆြဲခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ(၁၉၄၇) (ပထမမူၾကမ္း) တြင္ ပင္လံု ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ အႏွစ္သာရ အေငြ႕အသက္မ်ားကိုပယ္ဖ်က္ကာ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ သည့္ ဦးခ်န္ထြန္း ကိုယ္တိုင္ က ယင္း အေျခခံ ဥပေဒ သည္ အေပၚယံအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္းအႏွစ္သာရအားျဖင့္ တျပည္ေထာင္ စနစ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည့္ အခ်က္သည္ ပင္လ်င္ ယင္း အေျခခံ ဥပေဒ သည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္း ဆံုး ဝန္ခံခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ဥပေဒကိုေရးဆြဲသူ ကိုယ္ တိုင္က ယင္း အေျခခံဥပေဒ ကို တျပည္ေထာင္စနစ္ အျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံ ထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအေျခခံဥပေဒ(၁၉၄ရ) သည္ ဖက္ဒရယ္ ဟုတ္မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ဟုတ္ မဟုတ္ အခ်ိန္ကုန္ ခံ ကာ ဆက္လက္ ၿပီး အက်ယ္အက်ယ္ အ ျငင္းပြား ေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ယင္းအေျခခံဥပေဒအားျဖင့္ ပင္လံုလမ္း မွစတင္ လမ္းခြဲ ခဲ့ ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီး ေရး လမ္းေၾကာင္း သို႕ စတင္လမ္းလြဲခဲ့သည္မွာ ယင္း၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိုင္အမာ သက္ ေသ ထူႏိုင္ပါ သည္။ က်ည္း ေျမာင္းေသးသိမ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတုိ႕က အေပၚယံ အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ သကာရည္ ကို လိမ္မာပါးနပ္စြာ လူးထား ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို တျပည္ေထာင္စနစ္ေဘာင္အတြင္းသို႕ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သြတ္သြင္းႏိုင္သည္သာမက သာမန္ျပည္သူမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကိုပင္ လွည့္ စား ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံကိုလည္းေသးသိမ္နိမ့္က်ေသာ ေသြးအလိမ္းလိမ္းႏွင့္ စစ္ဘီလူးတို႕ က်က္စားရာ စစ္တလင္း တစျပင္ အျဖစ္သို႕ က်ဆင္း သက္ေရာက္ ေစခဲ့ သည္။ http://vansangva.com/vansangva-library/#5

ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၏ အစပိုင္းကာလ – ေရာင္စံုသူပုန္ေခတ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ(၁၉၄၇) ေခၚ တျပည္ေထာင္စနစ္ အသက္ရွင္သန္ခဲ့သည့္ ၁၉၄ဂ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အၾကား (၁၄) ႏွစ္တာ ကာလ၊ ပါလီမန္ေခတ္ (သို႕မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ ဟုအမ်ား နားလည္ၾကေသာ ထိုကာလ အတြင္းတြင္ ျပည္တြင္း စစ္မီး သည္ စတင္ အရွိန္ ရကာ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ(၁၉၄၇) သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို မေဆာင္က်ည္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ တျပည္ေထာင္စနစ္ ကိုျပဌာန္း ထား သျဖင့္ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ေနထို္င္ေသာကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံႏွင့္ အံမဝင္ ဂြင္မက်၊ ပင္လံု မူ မ်ား ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္သည္ကို ရွည္ၾကာေသာ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း အားျဖင့္ သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေရးထိုးရာတြင္မပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား တသုတ္ၿပီးတသုတ္ေတာခိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုကနဦးကာလ ျပည္ တြင္း စစ္၏ အစပိုင္း “ေရာင္စံုသူပုန္ေခတ္” တြင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကို ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း တို႕သည္ ပင္လံု ျပည္ ေထာင္ စု ႀကီး ကို ယံုၾကည္ေနၾကဆဲ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမပ်ိဳကြဲေအာင္ ထိမ္းသိမ္းရမည္ဟုရိုးသားစြာယံုၾကည္ကာ ဦးႏုအစိုးရအား အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း စစ္ တြင္ မပါဝင္ခဲ့ၾကေသး ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အတူ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ ၾက သည့္ ခ်င္း၊ရွမ္း၊ကခ်င္တို႕ အေနႏွင့္ ပင္လံုသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ ပင္လံုမူမ်ားရွင္သန္ေနေသးသည္၊ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄ရ)သည္လည္း ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ အညီေရးဆြဲထား သည္ ဟု ထင္မွတ္မွား ေနၾက ဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ အစပိုင္းကာလတြင္ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကရင္နီ အစရွိသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အေျခခံသည့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူတန္းစားကို အေျခခံ သည့္ ကြန္ျမဴနစ္လက္ဝဲဝါဒီ မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ အလံျဖဴ၊ အလံနီ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ စသည့္ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ လည္း ျပည္ေထာင္စု အဝွမ္း လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု ျပည္သူတုိ႕အား တစုတစည္းတည္း ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ ေလာက္ သည့္ ဘံုႏိုင္ငံ ေရး ဦးတည္ခ်က္ မ်ားမရွိခဲ့ ၾကေပ။ တပ္ေပါင္းစုမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း တာရွည္ မခံခဲ့၊ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကသည္ ကမ်ားသည္။ ဤ သို႕ျဖင့္ ရွည္ၾကာေသာျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း တေလ်ာက္ ေရာင္စံု သူပုန္ေခတ္ တြင္စတင္ေတာခိုခဲ့ၾကေသာ အလံျဖဴ၊ အလံနီ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ ႏွင့္ မဆလေခတ္တြင္ ေတာခို ခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႕သည္ မိမိတို႕ ေၾကညာ ခဲ့ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ကိုမေရာက္ပဲ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းခုလတ္တြင္ အခိ်န္အခါႏွင့္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕တြင္ ဇတ္သိမ္းသြား ၾကရ ေသာ အထင္ကရ ပါတီအဖြဲ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းလက္ေတြ႕ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ တျပည္ေထာင္စနစ္၏ ခါးသီးမႈမ်ား ကို လက္ေတြ႕ က်က် ခံစားလာ ရသည့္ တုိင္းရင္း သားတို႕သည္ ပင္လံုတြင္ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည့္ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မ်ားဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရသည့္ အျဖစ္ကို ႏိုင္ငံေရး နည္း အား ျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ စတင္ အေရး ဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္းအရာမေရာက္ခဲ့ေပ။ (Vansangva Library, http://www.vansangva.com တြင္ရႈရန္။)

တျပည္ေထာင္စနစ္ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားတုိ႕ ၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း

၁၉၅ဝခု ႏွစ္ တြင္ တရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အ ျဖစ္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ရွမ္းလူထုအေပၚ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ မႈ မ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းလူထုအတြင္း မေၾကနပ္ခ်က္မ်ား စုျပံဳလာသည့္အၾကား ပင္လံု ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးနည္း အားျဖင့္ ပါလီမန္ အတြင္းမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ကင္းမဲ့လာသည့္ အဆံုး ၁၉၅ဂ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႕ တြင္ ရွမ္းမ်ိဳးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္ Sao Noi ဦးေဆာင္သည့္ Num Hsük Han ေခၚ ရွမ္းလူငယ္ သံုးက်ိတ္တို႕ မွ ေသနတ္ (ရ) လက္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး အ တြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္ လွန္ေရး ကိုစတင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုး ခဲ့သည့္ ကနဦး ပင္လံုျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ ဝင္ထဲမွ ရွမ္းအမ်ိဳူးသားတို႕ က လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ရွမ္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိပ္သုဥ္းေစခဲ့သည့္ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို စတင္ ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသားတုိ႕၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ မ်ားဆံုးရႈံးမႈ အေပၚ မေၾကမနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက အမ်ား တ ကာ ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ၾကားက ဗုဒၶဘာသာ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ တရားဝင္ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း၊ စီေမာ္၊ေဂၚလံ၊ဂန္ဖန္ အစရွိသည့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကကန္႕ကြက္သည့္ၾကားမွ တရုတ္ျပည္အား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့ ျခင္း အစ ရွိ သည့္ ႏိုင္ငံ ေရး အခင္း အက်င္း မ်ား ၏ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ Zau Seng, Zau Tu, Zau Dan အစရွိသည့္ ကခ်င္မ်ိဳးခ်စ္ ညီအစ္ ကို သံုး ဦးမွ ဦး ေဆာင္ကာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုစတင္ခဲ့ျပန္သည္။ ဤသည္မွာ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကို လက္မွတ္ ေရး ထိုး ခဲ့သည့္ ကနဦး ပင္လံု ျပည္ ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ထဲမွ ကခ်င္ အမ်ိဳူးသားတို႕က လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ကခ်င္ျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး မ်ား ဆိပ္သုဥ္း ေစခဲ့ သည့္ တျပည္ေထာင္ စနစ္ကို စတင္ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တျပည္ေထာင္စနစ ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ခ်င္း အမ်ိဳးသားတုိ႕၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယံုၾကည္ကာ ကနဦးျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္ပင္မယူပဲ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ပါဝင္ လာ ၿပီး တျပည္ေထာင္စနစ္ ေအာက္ တြင္ မိမိတို႔ ၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကိုဆံုးရံႈးခဲ့သျဖင့္ ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ခ်င္း ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက အမ်ိဳးမိ်ဳး အေရးဆို ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အရာမ ေရာက္ခဲ့ေပ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ တြင္ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Pu Hrang Nawl (ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္), Pu Thualzen (ခ်င္းလက္နက္ကိုင္တပ္ရင္း မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးေဟာင္း), Pu Son Kho Pau (ခ်င္းလက္နက္ကိုင္တပ္ရင္းမွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း), Pu Son Cin Lian (ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္), Pu Dam Kho Hau, Pu Pa Cung Nung တို႔ ကဦးေဆာင္၍၄င္း ၁၉ရ၆ ခုႏွစ္ တြင္ Pu Mang Tling (ပါလီမန္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္), Pu William Sa Lian Zam (ေရတပ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးေဟာင္း) တို႔ မွ အသီးသီး ဦးေဆာင္၍၄င္း ခ်င္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး မ်ားကို စတင္ ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ထိုေခတ္ ထိုကာလ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး၊ ေဒသဆို္င္ရာ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန မ်ား ႏွင့္ လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တို႕ ၏ သေဘာ သဘာဝ အရ အခက္အခဲ ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေမြးေသ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား အျဖစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉ဂဂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂ဝ) ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္ Pu Tial Khar မွဦးေဆာင္ကာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား တပ္ဦး ကိုတည္ေထာင္ၿပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ကို ျပန္လည္စတင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ ကို လက္မွတ္ေရး ထိုး ခဲ့သည့္ ကနဦး ပင္လံု ျပည္ ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ထဲမွာ ခ်င္းအမ်ိဳူးသားတို႕က လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ခ်င္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္ အေရးမ်ား ဆိပ္သုဥ္း ေစခဲ့ သည့္ တျပည္ ေထာင္ စနစ္ကို စတင္ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ကိုဆန္က်င္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တုိ႕၏ တပ္ေပါင္းစုမ်ား

လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ ၁၉ရ၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁ဝ) ရက္ေန႕ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ကရင္နီ၊ခ်င္း၊ရွမ္း၊ပအို႕၊လားဟူ၊မြန္၊ပေလာင္၊ဝ၊ရခိုင္ အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း တို႕ပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီတပ္ဦး (National Democratic Front) သည္၄င္း Kachin Independence Organization (KIO), New Mon State Party (NMSP), Shan State Army-North (SSPP /SSA), Karen National Union (KNU), Karenni National Progressive Party (KNPP), Chin National Front (CNF), Lahu Democratic Union (LDU), Arakan National Council (ANC), Pa-Oh National Liberation Organization (PNLO), Ta-ang National Liberation Army (TNLA), Wa National Organization (WNO) တို႔ ပါဝင္ၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ United Nationalities Federal Council (UNFC) ေခၚ တပ္ေပါင္းစုတို႕သည္၄င္း တျပည္ေထာင္စနစ္ကိုဆန္႕က်င္ၿပီး ပင္လံုမူ ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ဘံုႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ တပ္ေပါင္းစုမ်ားျဖစ္သည္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ၿမိဳ႕ျပ ဗမာ ေက်ာင္းသား တုိ႕၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း

ထို႕အျပင္ ၁၉ဂဂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) ေခၚ လက္နက္ကိုင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ သည္လည္း တျပည္ေထာင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ကာ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကိုယ္္တိုင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပင္လံုမူ ကိုအေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကို ဦးတည္ကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည့္ ပထမ ဦးဆံုး ေသာ ဗမာလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ အထက္ပါ တပ္ဦး တို႔တြင္မပါဝင္ေသာ Restoration Council of Shan State (RCSS) ႏွင့္ United Wa State Army (UWSA) တုိ႔သည္လည္း တျပည္ေထာင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ကာ ပင္လံုကိုအေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ကိုထူေထာင္ ရန္ ဦးတည္ခ်က္ရွိၾကသည္။

တျပည္ေထာင္စနစ္ ကို ဆန္႕က်င္သည့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္၏ သမုိင္းဝင္ ေျခလွမ္းသစ္

တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ မူၾကမ္းအားအေခ်ာသပ္ေရးဆြဲေရး အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ ရက္ေန႕ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ေရး အတြက္ အေျခခံမူမ်ားကိုညွိႏိႈင္းရာတြင္ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖက္မွ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ခဲ့သည့္ “ဖက္ဒရယ္” ဟူေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈံးကို အစိုးရဖက္မွ သေဘာတူကာ “ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး ကို အာမခံခ်က္ေပးေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္” ကိုက်င့္သံုးေသာ ျပည္ေထာင္စု ကိုတည္ေဆာက္ရန္ ဖက္ ႏွစ္ဖက္လံုး မွ ညွိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားက အေျခခံမူအျဖစ္ ေဘာတူညီမႈရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္း ညွိ ႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရဖက္မွ (တပ္မေတာ္ ကုိယ္္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္) UPWC ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ ဝင္ မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ NCCT ေခၚ တႏိုင္ငံ လံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညိွင္းႏႈိင္းေရးေကာ္မီတီဝင္ မ်ားပါဝင္ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ကာလ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း က ဖက္ဒရယ္ ကိုခြဲထြက္ေရးမူအျဖစ္ တတိုင္းတျပည္လံုးကို ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ လိမ္ညာမႈိင္းတိုက္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕တပ္မေတာ္သည္ ယင္း ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႕အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ခံလာသည္မွာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး သမိုင္းတြင္ အေရးႀကီး ေသာ သမိုင္း အလွည့္ အေျပာင္းတခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္း ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပထမ ေျခလွမ္း အျဖစ္ျပည္သူ တရပ္လံုးက ႀကိဳဆိုၾကရေပမည္။

ပင္လံုကိုေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး သမိုင္းျမင္ကြင္းက်ယ္။

ဤသည္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မွစကာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစတစ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးခဲ့သည္မွ ယေန႕ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္ေပါင္း (ရဝ) နီးပါးၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ တခုလံုးအေပၚ လႊမ္းျခံဳ ၿပီး ျမင္ကြင္းက်ယ္ ရႈေထာင့္တခု မွ ျမင္ေတြ႕ ရသည့္ တျပည္ေထာင္ စနစ္ကိုဆန္႕က်င္ၾကသည့္ အေရးႀကီးေသာ သမိုင္း မွတ္တိုင္အခ်ိဳ႕တို႕ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သံတမန္ နည္းအားျဖင့္ စတင္ အုပ္ျမစ္ခ်ခဲ့သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး သည္ အမွန္တကယ္ တြင္မတည္ရွိေတာ့ပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္စီး သြားခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ရွည္ၾကာစြာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕၏ အသက္၊ ေသြးေခြ်း ႏွင့္ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာတို႕ကို ရင္းႏွီးေပးဆပ္ကာ၊ ျပန္လည္ေရး ဆြဲခဲ့ရ သည့္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၏သမိုင္းျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူတရပ္လံုးအေနႏွင့္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္စဥ္ ကိုမ်က္ေျခမျပတ္သင့္ေပ။ ျပည္သူတို႕လိုလားေတာင္းဆိုေနသည္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ သက္သက္မဟုတ္ပဲ၊ လက္ေတြ႕ စစ္ေျမျပင္ ေရွ႕တန္းမ်ားတြင္ ထိုးစစ္မ်ားရပ္စဲေရး၊ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ သည့္ ေသနတ္သံ မ်ားရပ္စဲေရးျဖစ္သည္။ တျပည္ေထာင္စနစ္ကို အားလံုးေသာအင္အားစုတို႕မွ ဆန္႕က်င္လာၾကၿပီး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေရး ကိုလည္း အားလံုးေသာအင္အားစုတို႕မွ သေဘာတူလက္ခံလာၾကသည့္ ယေန႕ အခ်ိန္အခါတြင္ အဓိပၸါယ္လံုးဝ ကင္းမဲ့ သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အား လက္ေတြ႕က်က် အမွန္တကယ္ရပ္စဲေရး သည္ ဗမာအပါအဝင္၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုး ၏ စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵ ျဖစ္သည္။

လူမ်ိုဳး ေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုး ၏အနာဂတ္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေစေရးအတြက္ အေကာင္း ဆံုးႏွင့္ တခုတည္းေသာ အေျဖမွာ ပင္လံုဆီသို႕ျပန္လည္ဦးလွည့္ ရန္မွတပါး အျခားေရြးခ်ယ္ စရာ လမ္းမရွိေပ။ ပင္လံုတြင္ ႏိုင္ငံ့ ဖခင္ႀကီးမ်ား (founding fathers မ်ား) မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္သည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး ရန္လိုမုန္းထားမႈမ်ား ႀကီးထြားေစမည့္ အၾကမ္းဖက္နည္း၊ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ကာ ထူေထာင္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ မ်ိဳးေစ့ မ်ိဳး အလ်ဥ္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။ ဗမာအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕အၾကား “ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိ“ တန္းတူ ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္ အဝရွိေသာ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ရွိေသာ၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ မ်ိဳးေစ့ကိုသာ ခ်ထားခဲ့ၾကသည္ ကို သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အမာ ရွိေနပါသည္။

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ အားျဖင့္ သာလ်င္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ ၏ စိတ္ႏွလံုး ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာ ေတာင့္တင္း ေသာျပည္ေထာင္စုကို လည္းပင္လံုစိတ္ဓါတ္ အားျဖင့္သာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ ကာလ တေလ်ာက္လံုး ျဖတ္သန္း ခဲ့ၾကရသည့္ပကတိသမိုင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ အင္အား သံုးကာ နယ္ေျမ စိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ေရး စစ္ေရးလမ္းစဥ္ အားျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ျပည္ေထာင္စု ကို တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ ေၾကာင္း သမိုင္း သခၤန္းစာမ်ားကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ကို အစည္းေျပေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အရွည္သျဖင့္ တည္တန္႕ ခိုင္ၿမဲေရး ကိုပါၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ တုိ္င္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို လည္း အားအင္ခ်ိနဲ႕ေစခဲ့ သည္ကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေန ရၿပီျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတို႕ သည္လည္း ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ ေစခဲ့သည္ကို သမိုင္းလက္ေတြ႕တြင္ တြင္ဖံုးကြယ္၍မရေသာအမွန္တရား ျဖစ္ေပသည္။

လူမ်ိဳးတမိ်ဳးႏွင့္တမ်ိဳး စစ္အင္အားသံုးကာ ႏိုင္ထက္ စီးနင္း ျပဳက်င့္ သည့္ ဝါဒသည္ ပင္လံု လမ္းစဥ္ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ ေသာ လမ္းစဥ္ သာျဖစ္ေပသည္။ ပင္လံုကိုေက်ာခိုင္း ျခင္းအားျဖင့္ ဗမာအပါအဝင္ မည္သည့္ လူမ်ိဳူးကို မွ် ေကာင္းက်ိဳး မျပဳႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ အက်ိဳးမျပဳခဲ့ေၾကာင္း သမို္င္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ အခိုင္အမာ သက္ေသထူ ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။
ပင္လံုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အင္အားစုအားလံုးတို႕၏ စုစည္းမႈခြန္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ႏွင့္ အတူ စည္းစည္းလံုးလံုး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႕။

25 May 2014

ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းတြင္ အျခားေသာအေရးႀကီးသည့္ သမိုင္းအလွည့္အေျပာင္းမ်ားကိုေအာက္ပါ လင့္ တြင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

http://vansangva.com/vansangva-library/#10

Written by mike16os

May 29, 2014 at 4:14 pm

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ ထူေထာင္ျခင္း

“မိုးဒဏ္၊ေလဒဏ္၊ ငလ်င္ဒဏ္ နဲ႔ ေလာကဓံတရား တို႔ ဖိစီးလာတဲ့အခါမွာ အလြယ္တကူၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားတဲ့ အေဆာက္အဦ ဟာ တည္ေဆာက္သူ ဗိသုကာ ရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းမႈ ကိုေဖၚ ျပေနသလို၊ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ ျပည္သူေတြ ေသြးေခြ်းမ်က္္ရည္နဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ေအာ္ၾက၊ ငိုၾက၊ ေျပးၾက၊ လႊားၾက၊ ျပည္ပကမၻာ အႏွံ႕ကို အသုတ္လိုက္ အသုတ္လိုက္ တိမ္းေရွာင္ၾက နဲ႔ လူမႈဒုကၡ အဝဝ ကို ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္း ခဲ့ရၿပီး ေသြးေခ်ာင္း စီးသတ္ျဖတ္ေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ႀကီး အ ေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုၾကည့္ၿပီး တည္ေဆာက္ သူ ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကို အျပစ္ဖို႔ၾကရေတာ့မွာလား။ တခ်ိန္က တတဂၤတည္ရွိခဲ့ၿပီး၊ အခုၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ အခိုင္အမာရွိခဲ့ တဲ့ သမိုင္းက ဘာကို ေဖၚျပ ေန သလဲ။ တည္ေဆာက္ရာမွာ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ မရွိ၊ ကပ်က္ကေခ်ာ္ အေမွ်ာ္အျမင္ မရွိစံမမီ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အေဆာက္အအံု ယႏၱယား ေတြကိုပဲအသံုးျပဳခဲ့တာလား။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ ရွည္ၾကစြာ အဖံုးကြယ္ခံခဲ့ရတဲ့ လွ်ိ႕ဝွက္ သမိုင္း ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျပန္လည္ မေဖၚထုတ္ႏို္င္ေတာ့ဘူးလား။ ဒီေန႕ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျမန္မာလူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြဟာ ပင္လံုသမုိင္းရဲ႕ အျဖစ္မွန္ေတြ ထဲမွာ ႏိုးထၾကၿပီး ဒီေမးခြန္းေတြ ရဲ႕ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အေျဖ ေတြကို ေဖၚထုတ္ၾက ရေတာ့မယ္။ စိန္ေခၚမႈ ေတြ နဲ႔ ၿပီးတဲ့ ဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ က မွန္မွန္ကန္ကန္ မထုတ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ေတာ့ ေပ်ာက္သုဥ္း သြား ခဲ့ တဲ့ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို ျပန္လည္ရွာ ေတြ႕ၾကဦး မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး၊ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေသြး၊ေခြ်း၊မ်က္ရည္ေတြ နဲ႔ ေပးဆပ္ မႈေတြ ဟာ လည္း တမဟုတ္ခ်င္း အေတာ သတ္သြားဦးမွာမဟုတ္ဘူး။”

“A sudden collapse of a building in the midst of wind, rain, earth quake or natural disaster could be attributed to the shoddy job of the architect. Likewise, are we to blame Bogyoke Aung San, the architect of the modern-day Union of Burma for its over sixty years of undending civil war that consumed the blood sweat and tears of the people, who have been running and crying in despair and facing untold human miseries, coupled with mass exodus to the exiles? What kind of historical facts could we dig from the once shortly existed and now defunct Panglong Pyidaungsu? Have the builders of the Panglong Pyidaungsu lack proper visions and expertise? Has it been built with inferior building blocks and shoddy workmanship? Could we not properly expose the long hidden history of the Panglong Pyidaungsu? The new generation Burmese today need to be awakened to the truth of the history of Panglong and seek comprehensive answers to these questions. Unless and until these challenging questions could be correctly answered by the new generations, could we ever rediscover the lost Panglong Pyidaungsu and, more than half a century of sacrifices of the people’s blood, sweat and tears will not abrutply end.”

ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုစတင္ ထူေထာင္ျခင္း

ၿဗိတိသွ်တို႕ က ျမန္မာႏိုင္ငံအား မျဖစ္မေနလြတ္လပ္ေရး ေပးရေတာ့မည့္ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ အရ တကမၻာလံုး အတိုင္းအတာ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး ႏွင့္ တမ်ိဳး ကိုလိုနီ ကြ်န္ျပဳသည့္ စနစ္ မ်ား ကို ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ ၏ အကူ အညီ ျဖင့္ အားႏွင့္အင္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း သည္ လည္း ေခတ္ႏွင့္ တေျပးညီ ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ၿပီး၊ ေဝးလန္ေသာ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ရည္ မွန္းဆ ႏိုင္သည့္ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီး မား ေသာ ရွားပါးသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးျဖစ္ သည္ ႏွင့္ အညီ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ အစရွိသည့္ Frontier Areas မ်ား အား ဗမာတို႕၏ ကိုလိုနီ ေက်းကြ်န္ႏိုင္ငံ မ်ားအျဖစ္သို႕ သြတ္သြင္းလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ကတိကဝတ္တို႕ကို မယံုၾကည္ စရာ အေၾကာင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဤ သို႕ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေနာက္ခံကားခ်ပ္ ႏွင့္ Frontier Areas ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႕ ၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ တုိ႕သည္ သဟဇာတျဖစ္ကာ ႀကီးက်ယ္ေသာ၊ ခန္းနားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိိုင္ငံ ႀကီးတခု ကို တန္းတူရည္တူ အတူတကြ စတင္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံေရး ေရခံေျမခံတို႕ ျဖင့္ ၿပီးေသာ သမိုင္း အခ်ိန္ကာလ ကို ျဖတ္သန္းရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေန အရပ္ရပ္ ႏွင့္ အညီ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို စတင္ ထူေထာင္ ရာ တြင္ လည္း အေျခခံအုပ္ျမစ္မ်ားကို စတင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါရွိသည့္ အစိတ္အပိုင္းတို႔ မွာ ခိုင္မာ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ေသာ ေခတ္မွီေသာ ခန္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခု ထူေထာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အျပည့္ အစံု ပါဝင္ခဲ့ သည္ ကို ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ ၏ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ ကဗ်ည္း စာသား မ်ား တြင္ ေတြ႕ ရွိ ႏုိင္ပါသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ နိဒါန္းတြင္ ပူးေပါင္းေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ တန္းတူေရး စသည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တို႕၏ သေဘာ တရား မ်ားပါရွိသည့္ အျပင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အျခား အပိုဒ္မ်ားတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ကို ကမၻာ့ ဒီမုိကေရစီ ႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ခံစားရရွိ သကဲ့သို႕ ရရွိခံစား ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ဘ႑ာ ေရး ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း အခိုင္အမာ ပါရွိခဲ့ေပသည္။ Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ေတာင္းဆိုသည့္ Burma Proper ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ကိုထူ ေထာင္ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ “အခ်ိန္မေရြး ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္” ဆိုသည္ ကုိ မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ မနစ္ၿမိဳ႕သည့္ တိုင္ေအာင္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဤေဒသတုိ႕ က ဗမာ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနခဲ့သည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္္တိုင္ က နားလည္မႈ ထားရွိ ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ယတိျပတ္ မျငင္းပယ္ခဲ့ေပ။ ဤသည္မွလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားမႈ တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဤ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ဟူေသာ အျငင္းပြားဘြယ္ ကိစၥ ကို တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ကိုင္တြယ္ တုန္႕ျပန္ ႏိုင္မႈေၾကာင့္လည္း Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ “အခိ်န္မေရြးခြဲထြင္ခြင့္” ေတာင္းဆိုမႈ အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က “ဆယ္ႏွစ္တန္၍ ေၾကနပ္မႈမရွိမွခြဲထြက္ရန္” ဟူ၍ တန္ျပန္ အဆိုျပဳ ကာ Frontier Areas မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္စြာ ညိွႏိုင္းခဲ့သည္ကိုပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗမာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား က မႏွစ္ၿမိဳ႕၊ လက္မခံႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ ထိုကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဗမာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ား က ဤ အခ်က္ကို မေၾကမနပ္ ေထာက္ျပ လာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဆယ္ႏွစ္ေနလို႕မွ ခြဲထြက္ခ်င္ၾကလ်င္ ဗမာ တို႕ ညံ့ရာက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘြင္းဘြင္းႀကီး ေျပာခ်လိုက္သည္ ကို ဗမာႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားျပန္လည္မေျခပႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ဟူသည္ ထိုကာလ Frontier Areas မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္) အတြက္ ဗမာႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပည္ေထာင္စု အတူတကြဖြဲ႕ၾက မည္ဆိုလ်င္ အလြန္တရာ မွအခရာက်ေသာ ကိစၥျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေနႏွင့္ ဤကိစၥ ကို အေၾကာက္ အကန္လည္း မျငင္းဆိုခဲ့၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဘံုသေဘာတူညီမႈရႏိုင္သည့္ “ဆယ္ႏွစ္တန္၍ ေၾကနပ္မႈမရွိမွခြဲထြက္ရန္” တန္ျပန္ အဆိုျပဳ ခဲ့သည္။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ အျမင္မွာ ရွင္းလင္းလွသည္။ ပင္လံုသေဘာတူညီမႈ အတိုင္းျပည္ေထာင္စု ကိုအမွန္ တကယ္ တည္ ေဆာက္ လ်င္ Frontier Areas တို႔ ကလည္း (၁ဝ) ႏွစ္မက အႏွစ္ (၁ဝဝ)၊ တေထာင္ တုိင္ခြဲထြက္လိုၾကမည္မဟုတ္။ ပင္လံုသေဘာတူညီမႈကို ေဖါက္ဖ်က္ပါက ခြဲထြက္ လို ၾကမည္။ ဆယ္ႏွစ္တန္၍ မွ ခြဲထြက္လိုၾကလ်င္ ခြဲထြက္လိုသူကိုအျပစ္မတင္သာ၊ “ဗမာညံ့ရာသာက်မည္” ဟူသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားကို ဤသို႔ နား လည္ ႏိုင္ပါ သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ပင္လံုကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ ဗမာျပည္သူတို႔၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကိုဦးထိပ္ထားကာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္တို႔ ကို သူကိုယ္တိုင္က ဘယ္နံေရာအခါ မွ သစၥာေဖါက္မည့္လူစားမ်ိဳးမဟုတ္။ အစဥ္ ေလးစား၊ စံထား ေလာက္သည့္ ဗမာ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ၏ အလိုအရမူ Frontier Areas မ်ား ကို (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း မ်ားျဖင့္ အဆင့္ ဆင့္ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး ဗမာႏွင့္အတူ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္၊ ဗမာ ႏွင့္ တန္းတူရည္တူ တိုးတက္ေနသမွ်၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္ထား ေနသမွ်ကာလ ပတ္လံုး ခြဲထြက္ေရး ကိုေတာင္းဆိုလာစရာအေၾကာင္းမရွိ၊ သာယာ ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေသာ စည္းလံုးေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးကို အတူတကြ ထူေထာင္ ျဖစ္ၾကမည္။ ဤသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ပင္လံု သစၥာ၊ ပင္လံု စိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ဟူသည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဗမာကိုယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲ ၍ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္ ပင္လံု ကတိ ကဝတ္ မ်ား ကိုလက္ေတြ႕ က်က် အေကာင္အထည္ေဖၚကာ ယံုၾကည္မႈ ကိုအမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ဤကိစၥသည္ ယာယီသေဘာ သာေဆာင္ေသာ ကိစၥျဖစ္မည္။ ထာဝရ သေဘာကိုမေဆာင္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယင္းခြဲ ထြက္ပိုင္ခြင့္ ကို ထူေထာင္လတၱံ႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အျဖစ္ ထာဝရ ႏိုင္ငံေရး လမ္းညႊန္ ျဖစ္လာမည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ထည့္မေရးပဲ၊ ေခတ္ႏွင့္ သမိုင္း တို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အမွ် ျပဳရ ျပင္ရ လြယ္ကူ သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ထည့္ ေရးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ တေမွ်ာ္တေခၚ အေဝးကိုႀကိဳတင္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္ ႏုိင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ ကိုသက္ေသထူျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ အျပင္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္း ညႊန္ခ်က္ (ရ) ခ်က္ကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္ ေရးဆြဲကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ကို ရယူခဲ့ေသး သည္။ ယင္း ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္း ညႊန္ခ်က္ (ရ) ခ်က္ တို႕၏ အႏွစ္သေဘာ တို႕ မွာ….

၁) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲရမည္။ (လူမ်ိဳူတမ်ိဳးတည္းေနထိုင္ေသာ တမင္းတႏိုင္ငံ တျပည္ေထာင္စနစ္မ်ိဳး ကိုထူေထာင္ရန္မဟုတ္၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထို္င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ အေျခခံ ဥပေဒ ကိုေရးဆြဲရမည္ ဟူလို။)

၂။ ျပည္နယ္မ်ား သည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ) ရွိေစရမည္။ (ျပည္နယ္မ်ား သည္ ဗမာျပည္၏ တပည့္ ႏိုင္ငံ vassel states ကဲ့သို႕၊ ကိုလိုနီမ်ားကဲ့သို႕ မျဖစ္ေစရ ဟူလို)။

၃။ ျပည္နယ္မ်ား အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႕၏ အာဏာ သည္ တိုင္းသူ ျပည္ သားမ်ားထံမွဆင္းသက္ရမည္။ (ျပည္နယ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို မ်ားကို သမၼတ သို႕မဟုတ္ တစံုတဦး က အေပၚစီးမွ ခန္႔ အပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ျပည္သူတို႕ က ေအာက္ေျခမွ ေရြးေကာက္ ေသာ အစိုးရမ်ားျဖစ္ရမည္ ဟူလို)။

၄) တိုင္းသူျပည္သားမွန္သမွ် လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး တို႕တြင္တရားမွ်တမႈရွိ ေစလ်က္ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစိ အခြင့္ အေရးမ်ားကို ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈတြင္ ဆူၾကံဳ နိမ့္ျမင့္ မရွိ ပကတိ တန္းတူ ခံစားၾကရမည္။ (ျပည္ေထာင္စု အေျခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ ကို အေျခခံေသာ အေချခံဥပေဒ ျဖစ္ရမည္ ဟူလို။)

၅။ လူနည္းစုမ်ား အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းထား ရမည္။ (ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရား အရ လူမ်ားစုမွအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၿပီးျပည္႔စံုေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဒီ္မုိကေရစီသေဘာတရား ၏ အျခားေသာ အႏွစ္သာ ရတခုျဖစ္သည့္ လူနည္းစု အခြင့္ အေရး ကို အာ မ ခံထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ကိုျပဌာန္းရမည္ဟူလို။)

၆ ႏွင့္ ရ။ တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ေရး နွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား။


ဤသို႕ျဖင့္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ၏ အေျခခံဥပေဒ ကိုေရးဆြဲရန္ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္ (ရ)ခ်က္ကို အေသအ ျခာ ေရးဆြဲ ျပဌာန္းၿပီး ယင္းတို႕အား အေျခခံလ်က္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ (ပထမ မူၾကမ္း) ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဥိးေဆာင္ကာ ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီးအား ေသနပ္တခ်က္မေဖါက္၊ ေသြးေျမ တစက္မက် ေစပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သံတမန္နည္း အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ လိုက္ၾက သည္။ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး၊ သူကိုယ္တိုင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ဗမာ ျပည္သူတို႕ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုႀကီးသည္ ဗမာျပည္သူတို႕ အတြက္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုမ်က္ေမာက္ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိသည့္ အျပင္ ယင္းပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္ ပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ား အတြက္လည္း ဗမာညီအစ္ကို တို႕ႏွင့္ ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ ထာဝရ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ ၾကမည္႕ ဒီမုိကေရစီ ႏွင္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု မူမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ား ျဖင့္ အခိုင္အမာ ပႏွက္ရို္က္ကာ အုပ္ျမစ္ခ်ထားေသာ ေခတ္သစ္ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ႀကီး တခုျဖစ္ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပင္လံု ႏိုင္ငံသားတုိ္႕ အနက္ ဗမာ အပါအဝင္ မည္သည့္ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးမ်ိဳူး ၏ ထာဝရ အက်ိဳးစီးပြား ကို မွ်ထိခိုက္ နစ္နာ ပ်က္စီးေစမည့္ ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳး အလ်င္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။

ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုတည္ေဆာက္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဗိသုကာ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထိုေခတ္ထိုကာလ ျပည္သူမ်ားအေပၚသာမက ႏွစ္ေပါင္း ရာစု ႏွစ္ မကရွည္ၾကာ သည့္တိုင္ေအာင္ ေနာင္လာေနာက္သား ဗမာျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပင္လံုႏုိင္ငံသားတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိသည့္ ပင္လံုႏိုင္ငံသစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ယံုမွားသံသယ ထားဘြယ္ အလ်င္းမရွိခဲ့ေပ။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုႀကီး ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ႏုိင္ ခဲ့ သည့္ ကမၻာ႔အဆင့္မွီ ဗိသုကာႀကီးတဦးေပတည္း။

ဤ သည္မွာ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံႀကီးေပၚထြန္း ခဲ့သည့္ အစစ္အမွန္ သမိုင္း ၏ အႏွစ္သေဘာ ျဖစ္သည္။

The Panglong Agreement – ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇) – ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (၁၉၄၇) ကို အျပည့္ အစံုဖတ္ရန္ / ဆြဲခ်ရန္ – See more at: http://vansangva.com/vansangva-library/#1

Written by mike16os

April 29, 2014 at 9:58 pm

ပင္လံုသို႕ တေက်ာ့ျပန္ခရီး

Salai Kipp Kho Lian

ပင္လံု ေခတ္ဟာ တိုေတာင္းလွတဲ့ကာလေလးျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ (၂၁) ရာစုေခတ္ အလြန္အထိ ေခတ္မီေနဦးမည့္/ ေခတ္မီေနအုန္းမဲ့ သစၥာတရားေတြ နဲ႕ရစ္ေခြထံုးဖြဲ႕ ေန ခဲ့တာကုိ ဒီေန႕ က်ေနာ္တို႕ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိ လာ ၾကပါ ၿပီ။ က်ေနာ္တို႕ ဟာ အတိတ္ရဲ႕ ပင္လံု ဆိုတဲ့ အလွပဆံုး တိုေတာင္းလွတဲ့ကာလေလး ကို အေလးအနက္ ဦးညြတ္ အေလးျပဳရင္း၊ အဲဒီ ကာလတိုကေလးကို ပဲ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု မ်ိဳးဆက္သစ္ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ ထာဝရ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ အနာဂတ္ ဘဝသစ္ေတြ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ ၿပီး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾက ဖို႕အတြက္ ေရွ႕ကို မနားတမ္း တုိးေရႊ႕ ၾကရမွာ ျဖစ္ တယ္။ တႀကိမ္ထဲမွာ ရြာကေလးတစ္ရြာလိုသာျဖစ္သြားေတာ့မဲ့ ကမၻာ အဝွမ္း မွာ အခ်ိန္နဲ႕ အညီ ေဝစည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေနတဲ့ (၂၁) ရာစု ကြန္ယက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း နဲ႔ သဟဇာတ အခ်ိတ္အဆက္ မိေအာင္လုပ္ဖို႕ စိန္ေခၚမႈ ေတြ ကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ၾက ရမွာ ျဖစ္တယ္။

We have rediscovered today that the short lived Panglong period of our past is enshrined with truth, that could have last long beyond the 21st. Century. Let us solemly honour this brief, yet most beautiful Panlong era of our past and continuously move forward to restore and rebuild it into the promise of the future generations of all nationalities and to simultaneously prepare for the new challenges to connect and integrate into the 21st. Century network society ever emerging across the globalized world.

ပင္လံုျပည္ေထာင္စု သမိုင္း ၏ အစ နိဒါန္း

ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးအၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မျဖစ္မေန လြတ္လပ္ေရးေပးရမည့္ အခ်ိန္ က်ေရာက္လာခဲ့သည္တြင္ ထိုစဥ္က နယ္စပ္ေဒသ Frontier Areas ဟုေခၚဆိုေသာ ရွမ္းျပည္၊ ကခ်င္ျပည္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ တုိ႕ ကို ခ်န္လွပ္ ထားကာ British Burma အ တြင္း မွ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကရင္ တို႕ပါဝင္သည့္ Ministrial Burma ေခၚ Burma Proper ကိုသာကြက္၍ လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ အ ေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္း ပိုက္ စဥ္ က ယင္း Frontier Areas တို႕သည္ ဗမာအင္ပါယာတြင္မပါဝင္ခဲ့၊ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိခဲ့ ၾကသည့္ ေဒသ မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သီးျခားစီ သိမ္းပိုက္ခဲ့ရၿပီး စစ္ေျပ ၿငိမ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း သီးျခားစီ ခ်ဳပ္ဆိုကာ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာလက္ ေအာက္ သို႕သြတ္သြင္းခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ေပး လ်င္လည္း Frontier Areas မ်ားကိုခ်န္လွပ္ကာ သီးျခားစီ သာေပးလိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ထိုသို႕သီးျခားစီေပးလ်င္လည္း ယူေကာင္းယူရမည္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္ က ရန္ကုန္သို႕ လွ်ိ႕ဝွက္စြာ လာေရာက္ ေဆြး ေႏြးၾက သည့္ ရွမ္းလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ တြင္ ေျပာဆိုသြားရာ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး) အပါ အ ဝင္ ထိုစဥ္ကာလ ရွမ္းလူ ငယ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား က “Frontier Areas မ်ားမပါဝင္သည့္ လြတ္လပ္ေရး သည္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ လပ္ ေရး မဟုတ္ေၾကာင္း” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္းအား ေျဖာင္းဖ် စည္းရုံးခဲ့ သျဖင့္ ထိုေတြ႔ဆံုပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရး ကို Frontier Areas မ်ား ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ထည္း ရယူရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ကာ ေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ခ်ုဳပ္ ဆို ရာတြင္ ၿဗိတိသွ် တို႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား Frontier Areas မ်ားမွ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား ၏သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူ ႏိုင္မွ သာလ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို လြတ္ လပ္ ေရးေပး ရာတြင္ Frontier Areas မ်ား ႏွင့္ အတူ တၿပိဳင္နက္ တည္း ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႕၏ သေဘာထား ကို ေျပာ ၾကား ခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကလည္း ထုိစိန္ေခၚ ခ်က္ကို စိုးစဥ္းမွ် ေနာက္မတြန္႕ပဲလက္ခံခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ႏွင့္ အတူ လန္ဒန္ သို႕သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ဤအခ်က္ကို အျပင္းအထန္ ကန္႕ ကြက္ ကာ ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္ကိုပင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ ေရး ကိုအငန္းမရ လိုခ်င္ၿပီး စားလည္း ဒီစိတ္ အိပ္လည္းဒီစိတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္ အျမင္ ကို ညဏ္မမီ ႏိုင္ ခဲ့ ၾကေပ။

အမွန္မွာ ၿဗိတိသွ်တို႕၏ အလိုအရ Frontier Areas မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ား အဆင့္ တြင္ မရွိ္ေသး ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ ကုလသမဂၢ ၏ ထိုစဥ္ကာလ ကိုလိုနီစနစ္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရး စီမံခ်က္ ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ကုလ သမဂၢ အေစာင့္ ေရွာက္ခံ ေဒသမ်ား UN Trust Territories အျဖစ္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ၏ Trusteeship Council ၏ ႀကီးႀကပ္မႈ ေအာက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ သို႕ ေရာက္လာသည္ အထိ အခ်ိန္ အကန္႕ အသတ္တခုအထိ ထားရွိၿပီး အခ်ိန္တန္လ်င္ သီးျခားလြတ္လပ္ေရး ကိုေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္ အရ Frontier Areas မ်ားသည္ အခ်ိန္ တန္ ၍ ဆႏၵရွိလ်င္ နီးစပ္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ ဝင္ ႏိုင္ငံ တခုခု (ဥပမာ India, Burma) ၏ ျပည္နယ္မ်ား အျဖစ္ ပူးေပါင္းသြားရန္ လည္း အလားအလာ ရွိခဲ့ သည္။ ယေန႕ အခ်ိန္အထိ အမ်ား အျမင္မွားယြင္းစြာ ယူဆခဲ့ၾက သကဲ့သို႕ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ လက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ထား ရွိရန္မဟုတ္ေပ။ ထိုစဥ္ကာလ ကုလသမဂၢ ၏ အဓိကတာဝန္ႀကီး တရပ္မွာ လည္း ကမၻာတဝွမ္း ကိုလိုနီစနစ္ မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး decolonization ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ် တို႕ က Frontier Areas မ်ား ကို မိမိတို႕၏ ကိုလိုနီလက္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိလိုသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ အရ လံုးဝ လက္ခံ၍ မရေသာ အေျခ အေန ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ Frontier Areas မ်ား ကို လြတ္လပ္ေရး မေပးပဲခ်န္လွပ္ထားခဲ့ဦးေတာ့၊ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္၊ UN Trust Territories မ်ား အျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္း UN Trust Council အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတခုခု ၏ ယာယီ အေစာင့္ေလ်ာက္ခံ ေဒသ အျဖစ္ သာထားရ မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ကို world class leader တဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ ၏ စီမံခ်က္အရ UN Trusteeship Territories တြင္ ထားရွိရမည့္ ကမၻာ့ကိုလိုနီ နယ္ေျမ မ်ားမွာ non self-governing territories ေခၚ မိမိကိုယ္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးေသာ ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့သည့္ ကိုလိုနီေဒသ မ်ား ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ား အား ႏိုင္ငံေရး အရ ေခတ္ေနာက္က် ေသာ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ ႏွင့္ မထိုက္တန္ေသးေသာ၊ မိမိတို႕ ေဒသကိုကိုယ္တိုင္မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးေသာ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရ ႏွင့္ မထိုက္တန္ ေသး ေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ လည္း မျမင္ခဲ့ပါ။ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ ေဒသမ်ား ဟူ၍လည္း မျမင္ခဲ့ပါ။ အထင္ေသးအျမင္ေသးျခင္းလည္းမရွိခဲ့ပါ။ “For sixty years the conditions of the so called backward tribes administered by the  British authorities without Burmese aid, have remained without improvement. The delegation do not held the view that they are politically backward and still incapable of self government,  but if such is the view of His Majesty‘s  government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas.” အထက္ပါတို႕မွာ ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တင္သြင္း ခဲ့ ေသာ General Statement of Burma Delegation to London-January 1947 စတမ္းပါ The Frontier Areas ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ United Nations Charter, Chapter XII, Article 73, the principles that continue to guide United Nations decolonization efforts, including respect for self-determination of all peoples ကိုကိုးကား ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဖၚျပခဲ့ သည့္ အခ်က္ မ်ား ျဖစ္သည္။ (မဟာသေရစည္ သူ ဦးေဖခင္၏ ကုိယ္ေတြ႕ ပင္လံု ကိုရႈပါ။) [Emphasis by the author] ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆိုလိုသည္မွာ ဗမာ အကူအညီမပါပဲ ၿဗိတိသွ်တို႕ က သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ Fronatier Areas မ်ားအား ႏို္င္ငံေရး အရ ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပိုင္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ တြင္ ရွိေနေသးေသာေဒသမ်ားအျဖစ္မျမင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ၿဗိတိသွ်တို႕ ကထိုသို႔ ထင္ျမင္ယူဆကာ UN Trusteeship ေခၚ ကုလသမဂၢ အေစာင့္ေရွာက္ခံေဒသအျဖစ္ခ်န္လွပ္ထားခဲ့မည္ဆိုပါကလည္း ဗမာျပည္မွအပမည္သည့္ ႏိုင္ငံကမွ် ထိုေဒသမ်ား ကို UN Trusteeship စီမံခ်က္ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ အခြင့္ထူးကို မပိုင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေဒသတို႕သည္ အမွန္တကယ္တြင္မူ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိေသာ non self-governing territories မ်ား မဟုတ္မူပဲ၊ မိမိတို႕ ေဒသ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ အရ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ဒူးဝါးမ်ား၊ တုိက္သူႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည့္ သမုိင္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ား က်င့္ သံုးခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ အျခား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေရြးခ်ယ္စရာ Option အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုႀကိဳတင္ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လည္း အကယ္၍ ၿဗိတိသွ်တို႕ က ယင္း Frontier Areas မ်ား ကို non-selfgoverning territories မ်ားအျဖစ္ဇြတ္သတ္မွတ္ကာ UN Trusteeship Council လက္ေအာက္တြင္ မျဖစ္မေန ထားရွိမည္ ဆိုပါက လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွအပ မည္သည့္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ကမွ် ယင္း Frontier Areas မ်ား ကို ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ trusteeship အခြင့္အေရး မရွိသင့္ ေၾကာင္း […. but if such is the view of His Majesty‘s  government the delegation maintain that no government outside Burma should have any claim in the privilege of trusteeship over these areas] သူ၏ စာတမ္းတြင္ ေဖၚျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “ [မဟာသေရစည္သူ ဦးေဖခင္၏ ကိုယ္ေတြ႕ပင္လံု စာမ်က္ႏွာ (၆ဂ)။]

[International Trusteeship System. In 1945, under Chapter XII of the Charter, the United Nations established the International Trusteeship System for the supervision of Trust Territories placed under it by individual agreements with the States administering them. Under Article 77 of the Charter, the Trusteeship System applied to Territories held under Mandates established by the League of Nations after the First World War; Territories detached from “enemy States” as a result of the Second World War; Territories voluntarily placed under the System by States responsible for their administration. The basic objective of the System was to promote the political, economic and social advancement of the Territories and their development towards self-government and self-determination. It also encouraged respect for human rights and fundamental freedoms and recognition of the interdependence of peoples of the world.] (http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/trust.htm).

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အလိုအရ Frontier Areas မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး မယူေသးပဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရနယ္ေျမ self-governing territory အဆင့္ ကို ေရာက္ေအာင္ UN Trust Territories မ်ားအျဖစ္ အခ်ိန္ပိုင္းတခု အထိ ယာယီ အေစာင့္ေရွာက္ခံ ေဒသမ်ား အျဖစ္ထားရွိရန္ မလိုအပ္ေပ၊ ထိုေဒသ မ်ား သည္ အစကတည္းက သမိုင္းအဆက္ဆက္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေန ခဲ့ၾကေသာေဒသမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ တခ်က္ တည္း လြတ္လပ္ေရး ကို အရယူ ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ေဒသမ်ား အျဖစ္ ခ်က္ျခင္း ရ ႏိုင္ သည္။ ႏိုင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္္ဆန္းသည္ ဤသို႕ျဖင့္ Frontier Areas မ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း ကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ခ်င္း၊ရွမ္း၊ ကခ်င္ ေခါင္း ေဆာင္ တို႕ ၏ ယံုၾကည္မႈ ကို ရယူၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္ခဲ့ သည္ အျပင္ တန္းတူေသာ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္ စု အဖြဲ႔ဝင္ မ်ား အျဖစ္္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕အတြက္ လြတ္လပ္ ေရး ကိုပါ အတူတကြ အရ ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ [မွတ္ခ်က္။ ထိုစဥ္ကာလ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ က Trust Territories နယ္ေျမ (၁၁) ခု သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ၄င္း နယ္ေျမ မ်ားအား ယခင္ ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္မွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ႏိုင္ငံ မ်ား အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလ အတြင္း ထိုေဒသမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုႀကီးၾကပ္ ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ UN Trust Council ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုး က်န္ရွိေနေသး ေသာ Palau ကြ်န္းငယ္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ သည့္ အခ်ိန္ မွ စ၍ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။ Palau ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုမွ UN Trusteeship Agreement အရတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ၁၉၉၄ ခုႏစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာကာ ကုလသမဂၢ ၏ ၁ဂ၅ ခုေျမာက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာသည္။ ကြ်န္းႏိုင္ငံငယ္ ကေလး ျဖစ္ေသာ Republic of Palau သည္ ဧရိယာ အားျဖင့္ ၁၁ရ စတုရန္း မိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၂၃၂.၂ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ေလးသန္း ေက်ာ္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ထက္ပင္ေသးငယ္ေသာ ကြ်န္းႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ Frontier Areas မ်ားသည္လည္း Palau သမၼတ ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ UN Trusteeship အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ အခ်ိန္ ပိုင္း အကန္႕အသတ္တခု အထိ ေနထို္င္ ၿပီး အခ်ိန္တန္သည့္ အခါ သီးျခား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သမၼတ ႏိုင္ငံ မ်ား အျဖစ္ေၾကညာရန္၄င္း၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ဆႏၵရွိပါက ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္၄င္း အခြင့္ အေရးရွိခဲ့ ေသာ္ လည္း၊ လြတ္လပ္ေရး ကို အလ်င္အျမန္ ရယူလိုျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အားယံုၾကည္ေလးစားျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကလည္း မိမိတို႕၏ သမိုင္း ေၾကာင္း အရ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသ မ်ား self-governing territories မ်ား ျဖစ္သည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဗမာျပည္မႏွင့္ပူးေပါင္းပါကလည္း မိမိတို႕ ၏ နဂိုရွိရင္းစြဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္းအာဏာမ်ား လက္လြတ္ ဆံုးရႈံးစရာမရွိ၊ တန္းတူေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ေအာက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုဝင္ ျပည္ နယ္ မ်ား အဆင့္ ကို ခ်က္ျခင္း လက္ ငင္းရရွိၾကမည္ဟုယံုၾကည္ၾကျခင္း စသည္တို႕ေၾကင့္ ပင္လံု စာခ်ုဳပ္ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။]

ဤသည္ တို႕မွာ စစ္မွန္ေသာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသစ္ မလြဲမေသြ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ကမၻာ့ ကိုလိုနီစနစ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး သမိုင္း ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ပင္လံု သမိုင္း ၏ ပကတိ အစ နိဒါန္းမ်ားျဖစ္၏။ တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုသမိုင္း သည္ ကမၻာ အဝွမ္း decolonization ေခၚ ကိုလိုနီစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး သမိုင္း ႏွင့္ ခြဲျခား၍ မရ၊ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ပဋိညဥ္ စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ အညီ ကမၻာ့ လူမ်ိဳး အသီးသီး တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ကိုေလးစားေရး [the principles that continue to guide United Nations decolonization efforts, including respect for self-determination of all peoples] ဟူသည့္ အေျခခံမူ ႏွင့္လည္းခြဲျခား၍မရေသာ အခိုင္အမာရွိသည့္ သမိုင္း တခု ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထိုကာလ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင့္ အရေသာ္၄င္း၊ Frontier Areas မွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တို႕ႏွင့္ အျမင္ျခင္းတထပ္တည္း ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗမာမ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႀကီးမားေသာ ႏို္င္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ အရေသာ္၄င္း ကမၻာ့ ဤေဒသတြင္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္ တမ်ိဳး ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္သည့္ internal colony ေခၚ ျပည္တြင္း ကိုလိုနီ စနစ္မ်ိဳး၊ တမင္းတႏိုင္ငံစနစ္မ်ိဳး ေပၚထြန္း လာစရာ အေၾကာင္း တစံုတရာမရွိခဲ့ေပ။

Written by mike16os

April 24, 2014 at 11:27 pm

ပင္လံုသို ့ တေက်ာ့ျပန္ ခရီး (၂) – Back to Panglong, back to basics (2)

[display_podcast]

ပင္လံု ႏို္င္ငံ က စစ္သူႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေတြနဲ႕ အတူတကြ ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ ၾကတဲ့ သမိုင္း၀င္ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ဟာ ေပၚထြန္းလာေတာ့မယ့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ ၾက မယ့္ ျပည္ေထာင္စုသား ေတြ အခ်င္းခ်င္း ၾကား မွာ ရန္လိုမုန္းထားမႈ ေတြ ကင္းရွင္းေရး၊ သံသယစိတ္ ေတြ ထာ၀ရ ေျပေပ်ာက္ ၿပီး၊ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး နဲ႕ တမိ်ဳး အၾကား စစ္မက္ နဲ႕လူမ်ိဳး ေရး ပဋိပကၡ ေတြ မရွိတဲ့ ထာ၀စဥ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခု ထူေထာင္ ေရး အစရွိတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ နဲ႕ ျပည့္စံု လံုေလာက္တဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြပါရွိပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ပင္လံုကိုအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ေတာ့မယ့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးထဲမွာ လူမ်ိဳးတမိ်ဳး နဲ႕ တမ်ိဳး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေပါင္း သင္း ေနထိုင္တဲ့၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ေတြ ရွင္သန္တဲ့ ညီညြတ္ေရး အုတ္ျမစ္ ေတြ ၿငိမ္းခ်မး္ေရး အုတ္ျမစ္ ေတြ ကို ပင္လံုမွာ အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါ တယ္္။

အဲဒီလို ေသနတ္တခ်က္မေဖါက္၊ ေသြးေျမ တစက္မက်ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံႀကီးကို တည္ေဆာက္ ႏို္င္ ခဲ့ ၾကတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္ တုိ႕ ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ေရး သမိုင္း အစမွာ တာအထြက္ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ သမိ္ုင္း အစမွာ အဲဒီလုိသာ တာအထြက္ မေကာင္းခဲ့ပဲ ကြဲၾကၿပဲၾက၊ သတ္ၾကျဖတ္ၾက၊ ေသၾက၊ ေၾကၾက၊ ပ်က္စီး ခဲ့ၾကရင္ေတာ့ အဲဒီသမိုင္း အစ ျဖစ္တဲ့ ပင္လံုဆီ ကို ဘယ္သူမွ ျပန္လည္ တမ္းတ ၾကမွာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လည္း တမ္းတသတိရၾက ေတာ့ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကား ေစ့ေရး ဆိုတာလည္ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပင္လံု ဆီကိုျပန္သြားဖို႕ အစကေနျပန္စဖို႕ ေျပာၾက၊ ဆိုၾက၊ ေဆြးေႏြး ေနၾကမွာ လည္း မဟုတ္ ေတာ့ပါဘူး။ အခ်ိန္ေတြ အလဟႆ ေတာ့ အကုန္ခံၿပီး ပင္လံုအေၾကာင္းေတြ ျပန္ျပန္ၿပီးေဖၚထုတ္တာေတြ၊ ေရးသားတာေတြ လည္း လုပ္ေန ၾကမွာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ “ျပည္ေထာင္စု သမို္င္း အစ ပင္လံု က” မို႕လို႕ သာ အစကေန ျပန္စ ၾကဖို႕ ေျပာေန ၾကရ တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပင္လံု ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အစ၊ အတိတ္ သမိုင္း ကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ျပန္လွည့္ ၾကည့္ရင္ ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူေတြအတြက္ လွပတဲ့ အနာဂတ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ႀကီးကို ျမင္ေန ရလို႕ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လံုမွာ အဲဒီလို ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႕ လွပသာယာတဲ့ အနာဂတ္ ကိုေဆာင္က်ဥ္း ေပးမယ့္ လမ္းေတြကို ႏိုင္ငံ့ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ခင္းေပးခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ သူ႕ကို အေသသတ္ သူကသတ္ ခဲ့ၾကတယ္….. သူတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ ၿပီး သူ႕ကိုပါသစၥာေဖါက္သူကေဖါက္ခဲ့ၾကတယ္။ သူခင္းေပးတဲ့ ပင္လံုလမ္းအတို္င္း အားလံုးအတူတကြလက္တြဲၿပီး တည့္တည့္ မတ္မတ္ ျပန္လည္ ေလ်ာက္လွမ္း ၾကဖို႕ ေဆြးေႏြးေလတုိင္း ဒီကိစၥေတြကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးဖို႕ တာ၀န္အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြကပဲ မသိသလိုလို နားမလည္သလိုလို၊ ကုိယ္နဲ႕ဘာမွမဆို္င္သလိုလို ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္တဲ့သူ ကလုပ္ ခဲ့ၾကလို႕ ဒီေန႕ အထိ တုိင္းျပည္ ဟာ အမွား သံသယာထဲကေနရုန္းမထြက္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ပင္လံုလမ္းကေန ေ၀းသထက္ေ၀း ေအာင္ တသက္လံုး ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္သာ လုပ္ေနခဲ့တဲ့ ဗမာစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ စစ္ဖိနပ္ေအက္မွာ ကြ်န္ဇာတ္ခင္းၿပီး စစ္ကြ်န္ဘ၀ သက္ တန္း ရွည္ခဲ့ ၾကရပါတယ္။

Read the rest of this entry »

Written by mike16os

April 22, 2012 at 11:36 pm

ပင္လံုသို ့ တေက်ာ့ျပန္ ခရီး (၁)

ပင္လံုသို ့ တေက်ာ့ျပန္ ခရီး (၁)
Back to Panglong, back to basics (1)

ယေန႕ အခ်ိန္အခါမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ အင္အားစုတို႕သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ပင္လံု သို႕ ျပန္လည္ ခ်ီတက္ ရန္စတင္ျပင္ဆင္ ေနၾကသည့္ သမိုင္း ကာလတခု ကို က်ေနာ္တို႕ အားလံုးျဖတ္သန္းေနၾကရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႕ ပင္လံု ဟု အမည္ တြင္သည့္ တူညီေသာ ပန္းတိုင္ တခု ဆီ သို႕ခ်ီတက္ ၾကရာတြင္ ပကတိ ႐ုပ္ လက္ေတြ႕ အေျခအေနအားျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး မွ ခ်ီတက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း အားလံုးနား လည္ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ “တူညီ ၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အနာဂတ္“ ဆီသို႕ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ သည္ မိမိတို႕ အသီးသီး ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ေနရာ၊ ပထ၀ီ အေနအထား၊ မတူညီေသာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚမူတည္ ၿပီး ကြန္ယက္ စစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ပံုေဖၚ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
Read the rest of this entry »

Written by mike16os

March 16, 2012 at 2:11 am