Just Another Wordpress Blog

Just another WordPress.com weblog

ေအသင္ႏိုင္ငံမွာ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ ေပၚေပါက္ လာပံု သမိုင္းအက်ဥ္း

အပိုင္း(၇)
နိဂုံုးခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးခန္း။

To build up a future we must know our past. – Otto Frank –
အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႕အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဟာ အတိတ္ကိုသိၾကရမယ္။ – အိုတုိဖရန္႕ –

ဒီေန႕ ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ ရုန္းကန္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ မ်ိဳးဆက္ သစ္ေတြအတြက္ ရွည္လ်ား ၿပီးရႈပ္ေထြး တဲ့ ေအသင္ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕သမိုင္းကို ေဖၚျပရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းေလာက္ကိုသာ အက်ဥ္းရံုး ၿပီးေဖၚျပလိုက္တာျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္ တကယ္ မွာေတာ့ ေအသင္ဒီမိုကေရစီ ဟာ အစပိုင္းမွာေဖၚျပခဲ့သလိုပဲ ကမၻာ့ ဒီမိုကေရစီ သမိုင္းရဲ႕ ႏုနယ္ေသးတဲ့ ေရမႊာအဆင့္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဂရိ ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွာ မင္းဆိုးမင္းညစ္ေတြ၊ အာဏာရွင္ေတြ၊ မင္းစိုးရာဇာေတြ ႀကီးစိုးေနတဲ့ ကာလမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တာမို႕ အဲဒီကာလ ေခတ္စားေနတဲ့ ႏိုိင္ငံေရး စနစ္ေတြကေနေရာ အ တိတ္ ေခတ္ေဟာင္းေတြ ကေနပါ လံုးလံုးလ်ားလ်ား လမ္းခြဲလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အယူ အဆ၊ ႏို္င္ငံေရး အေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံေရး စနစ္သစ္ တခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ကို ေတာ္လွန္ေသာ အေတြး အေခၚ တရပ္ အျဖစ္ တင္စား ဖို႕ က လြဲရင္ တျခား တင္စား စရာ မရွိ ပါဘူး။

မာစီဒိုးနား ရဲ႕ လက္ေအာက္ ကိုက်ေရာက္ခဲ့ရလို႕ ေအသင္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကုန္ဆံုးသြားသည့္တိုင္ ေအာင္ ေနာင္ ဂရိ ႏိုင္ငံေရာမ အင္ပါယာ ရဲ႕ လက္ေအာက္ ကိုက်ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ ေတာင္ ေရာမ ကိုဗဟုိျပဳတဲ့ ဥေရာပတခြင္ မွာ ေရာမ အင္ပါယာ ကေနတဆင့္ ေအသင္ ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ဟာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ ႀကီးထြားေနခဲ့ပါတယ္။ ေအသင္ မွာ ဒီမိုကေရစီစတင္ထြန္းကားတဲ့ ေခတ္ကာလဟာ တကယ္ ေတာ့ ကမၻာမွာ အင္ပါယာ ႏိုင္ငံေတြ ထူေထာင္ တဲ့ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေအသင္ မွာ ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာေတာင္ ေအသင္ ကုိယ္တိုင္ကလည္း ေအသင္ အင္ပါယာ ကို ထူေထာင္ခဲ့ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ပင္ျငားလည္း ေနာင္ အေနာက္ တိုင္း မွာ ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚေတြ ရွင္သန္ႀကီးထြား လာၿပီး ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး စနစ္ သစ္ေတြ ေဖၚေဆာင္လာတဲ့ အခါအထိ ေရွးေဟာင္း ေအသင္ ဒီမုိကေရစီ ရဲ႕ လႊမ္းမိုး ႏိုင္စြမ္း အား ဟာေလ်ာ့က် မသြားခဲ့ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ ေလာက္ရွည္ၾကခဲ့တဲ့ ဂရိ ဂႏၱဝင္ သမိုင္း နဲ႕ တဆက္ထဲေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ေရာမ အင္ပါယာ (Clasical Age / Greco Roman world) ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ဥေရာပ တခြင္မွာ အလယ္ေခတ္ (Middle Age ေအဒီ ၅ရာစု ႏွစ္ – ၁၅ ရာစုႏွစ္) ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ကာလ မွာ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ စနစ္ ဟာအေျခတည္ခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၁၆ ရာစုေလာက္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ေခတ္သစ္ (Modern Era) နဲ႕ ၁၈ရာ စုေခတ္ မွာေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး တို႕မွာ ဒီမုိကေရစီအေတြးအေခၚ ဟာ ေတာ္လွန္ေရးေတြနဲ႕ အတူ ရွင္သန္ႀကီးထြား ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ေရွးေဟာင္း ဂရိ ယဥ္ေက်းမႈ ရဲ႕ စာေပ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရးစနစ္၊ အေတြးအေခၚ၊ သိပၸံပညာ နဲ႕ အႏုပညာ စသည္ တို႕ဟာ အေနာက္ ဥေရာပတခြင္လံုးမွာ ႀကီးမားျပင္းထန္တဲ့ ရိုက္ခတ္လြမ္းမိုးမႈ ေတြ ရွိခဲ့သလို ၁၄ ရာစုေခတ္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ Renaissance ေခၚ ေရွးေဟာင္း ဂႏၱဝင္ ေခတ္ အသိပညာ ေတြ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ၾကတဲ့ ဉာဏ္သစ္ေလာင္း လႈပ္ရွားမႈ ကိုပါ အားသစ္ေလာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။

ဒီေန႕ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ က်င့္သံုးတဲ့ ျပည္သူ ေတြကေပးအပ္လာတဲ့ အာဏာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲံ၊ တရား စီရင္ေရး အဖြဲ႕ စသည္ျဖင့္ မ႑ိုဳင္ ႀကီး သံုးခု အျဖစ္ခြဲေဝ တဲ့ စနစ္ ဟာလည္းပဲ အေျခခံ အားျဖင့္ ေအသင္ဒီမုိကေရစီရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ ေတြျဖစ္တယ္။ ေအသင္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ ဟာ ေရွးက်ၿပီး ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ေရမႊာအဆင့္သာရွိ ခဲ့တယ္ဆိုေပမဲ့ ဒီေန႕ ေခတ္သစ္ ရင့္က်က္လာတဲ့ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္အထိပါ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုး ႏိုင္ေသးတဲ့အျပင္ အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈ တခုလံုးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ တခု လည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ကမၻာ့လူသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ ေတြ အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ သမိုင္းတေလ်ာက္မွာ အရွည္ၾကာဆံုး အထိေရာက္ဆံုး လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့ တာကေတာ့ ေအသင္ေခတ္ ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚ သာလ်င္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ဒီေန႕ ျမန္မာလူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ဟာေအသင္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္း ေလ့လာသိရွိ နားလည္ ထားၾက ဖို႕လိုအပ္ ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြကိုနားလည္ထားၾကတဲ့အျပင္၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ကမၻာမွာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္း စတင္သေႏၡ တည္ၿပီး ဘယ္လို ျပန္႕ႏွံ႕ ခဲ့တယ္ ဆုိတာကိုပါ သမိုင္းအျမင္နဲ႕တြဲၿပီး ေလ့လာသိရွိထားျခင္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အသိတရား နဲ႕ ယံုၾကည္ ခ်က္ ေတြ ပိုမိုၿပီး ခိုင္ခို္င္ မာမာ အျမစ္တြယ္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ သမိုင္းေၾကာင္းေတြထဲကေနလည္း သခၤန္းစာယူစရာေတြ ေတြ႕ ျမင္လာ ၾကမယ္ လို႕ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ မိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အေရး ကို ေတြးေခၚၾကရာမွာ ေရာ ပိုမို အားေကာင္း ၿပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ အယူ အဆ အသစ္ေတြ ကို ေဖၚေဆာင္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထပ္ဆင့္ ပြား မ်ား ေတြးေခၚတဲ့ ေနရာမွာ ပါ တနည္း တလမ္း အေထာက္ အကူ ျပဳ သြား မွာျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ကို ျပည္သူေတြထဲမွာ ခ်ျပျဖန္႕ျဖဴးရာမွာ ဘယ္ပံု ဘယ္နည္း ျဖန္႕ျဖဴး ရမယ္ ဆိုတာ ကစ၊ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ကိုလည္း ရွာေဖြ ေတြ႕ ရွိလာႏိုင္ ၾကမယ္ လို႔ ေျမာ္လင့္ ပါတယ္။

ပထမ အခ်က္အေနနဲ႕ ေအသင္ဒီမုိကေရစီ သမို္င္းထဲကေန ဒီမုိကေရစီ ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုး နဲ႕ အင္မတန္ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္တခု အေနနဲ႕ ေတြ႕ရတာ ကေတာ့ ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ေစ်းကြက္လပ္ မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အသိပညာ ေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖလွယ္ၾကတဲ့ အခ်က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပည္သူေတြက ႏိုင္ငံေရးကို အေၾကာက္တရားမရွိ ပဲ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကၿပီး၊ မပါဝင္သူ မပတ္ သက္ ခ်င္သူကသာလ်ွင္ ငတံုးငအ စာရင္း ထဲ အထည့္ ခံရမွာ ကိုစိုးရိမ္ရမွာ လိုျဖစ္ေနေတာ့၊ ဒီေန႕ (၂၁) ရာစုေခတ္မွာေတာင္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံ့ အေရး မေတြးရ၊ ႏိုင္ငံ့ အေရး မေရးရ၊ ႏိုင္ငံ့ အေရး မေျပာရ၊ ႏိုင္ငံ့ အေရး မလုပ္ရ ဆိုၿပီး တားျမစ္ပိတ္ပင္ေနတာ ေတြနဲ႕ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ ဘီစီ ေခတ္ ေအသင္မွာ ထြန္းကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚဟာ ေခတ္ေရွ႕ကို အမ်ားႀကီး ေျပးေန ခဲ့တယ္ လို႕ဆိုရ မွာျဖစ္တယ္။ ေအသင္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ႏိုင္ငံ့ အေရးမွာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ ဟာ လည္း ဒီေန႕ (၂၁) ရာစုေခတ္ သာမက ေနာင္ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ လည္း ဒီကမၻာ ေလာကႀကီးမွာ လူသားရယ္လို႕ ရွိေနေသးတဲ့ ကာလ ပတ္လံုး ဆြဲေဆာင္မႈ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေခတ္အဲဒီကာလမွာ ေအသင္ အစရွိတဲ့ဂရိ (ေခါမ) က ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံငယ္ေတြ ဟာ ဒီေန႕ေခတ္ၿမိဳ႕ေတြ ႏုိင္ငံေတြ နဲ႕စာရင္ ေသးငယ္ေနတာ (ဒါမွမဟုတ္) ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ ေစ်း ကြက္လပ္မွာ တင္တၿမိဳ႕သားလံုး ညီလာခံေခၚလို႕ရေလာက္ေအာင္ လူဦးေရအားျဖင့္လည္း နည္းေနေသး တဲ့ အခ်က္ဟာလည္း ေအသင္မွာ တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ သံုးလို႕ ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတခုထဲမွာပါဝင္ေနပါတယ္။ အားလံုး သိၿပီးျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ေနာင္ အင္ပါယာေခတ္ေတြ ကုန္ဆံုးၿပီး အမ်ိဳး သားႏိုင္ငံေတြ၊ အမ်ိဳးသား လူမ်ိဳးစံု ပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေတြ ကို ထူေထာင္ လာၾကတဲ့ ေခတ္ ေရာက္လာေတာ့ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ ဟာ ကမၻာ့ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ၿမိဳ႕ျမဴနီစပယ္ ရပ္ကြက္ အတြင္းနဲ႕ ဆြစ္ဇလန္ ရဲ႕ ကန္တံု ျပည္နယ္ေသးေလးေတြ တခ်ိဳ႕ မွာ သာ အသံုးျပဳၾကၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္
ေတြ ေစ လႊတ္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳ  ဒီမုိကေရစီ ကိုသာ ကမၻာမွာ အသံုးမ်ားလာခဲ့ပါတယ္။

ဒီေခတ္ပိုင္းမွာ တုိက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီနဲ႕ အနီးစပ္ဆံုးကေတာ့ ဥပမာ အားျဖင့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ လိုဟာမ်ိဳး ကို တျပည္လံုး အတိုင္း အတာ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး အမ်ားစု ေထာက္ခံ မဲ နဲ႕ အတည္ျပဳ တာမ်ိဳး ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအသင္နဲ႕စာရင္ ဒီေန႕ ႏိုင္ငံ အမ်ားစု ဟာ အဆမတန္ ႀကီးမား က်ယ္ဝန္းတာ၊ လူဦးေရ အားျဖင့္ လည္း အဆမတန္ေအာင္ မ်ားျပားေနတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကိုက်င့္သံုးရာမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ နိစၥဓူဝ အေရး ကိစၥေတြမွာ ျပည္သူေတြ က အျမဲတမ္း တိုက္ရိုက္ပါဝင္လာဖို႕ဆိုတာ လက္ေတြ႕ မက်ေတာ့ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ တပါတီအာဏာရွင္ေခတ္ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္လံုး ကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပြဲ အတုအေယာင္ တခု ကို ဟန္ျပသာျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ျပည္သူေတြ ကတခဲနက္ ကန္႕ကြက္ၾကတဲ့ၾကား က အာဏာသံုးၿပီး အတင္းအဓမၼ အတည္ ျပဳ ခဲ့ၾကဘူးသလို၊ အဲ ဒီလုိ ျပည္သူ႕ဆႏၵ အစစ္အမွန္ ကိုဆန္႕က်င္တဲ့ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ပါတီစံု ဒီၤမိုကေရစီစနစ္ ကို ထူေထာင္ဖို႕ သမိုင္းဝင္ ရွစ္ေလးလံုး လႈပ္ရွားမႈ ႀကီးမွာ ျပည္သူေတြက တုိက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုး ၿပီး တခဲနက္ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ အတြက္ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္ စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ခဲ့ရဘူး ပါတယ္။

ဒီေန႕ ကမၻာမွာ တဟုန္ထိုးတိုးတက္လာတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး တက္ခ္ႏိုလိုဂ်ီ ရဲ႕ ေက်းဇူး ေၾကာင့္ ကမၻာ ႀကီးတခုလံုး ကိုေတာင္ ကမၻာရြာႀကီး (Global Village) အျဖစ္ တင္စားေခၚေဝၚသံုးစြဲလာၾကရေလာက္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေရးေတြ အားေကာင္း လာတဲ့ အခါမွာ ကမၻာ့ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ဆႏၵ အစစ္အမွန္ကိုေဖၚထုတ္ဖို႕ အတြက္ ကြန္ယက္ ေတြ အေျမာက္အျမား တည္ေဆာက္လာႏိုင္ ၾကၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေအသင္ ရဲ႕ ေစ်းကြက္လပ္ငယ္မွာ ၿမိဳ႕ညီလာခံ က်င္းပသလို ပဲ တၿမိဳ႕လံုး၊ တျပည္လံုး၊ တကမၻာလံုး ကျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ အစစ္အမွန္ကို ကြန္ယက္ ေတြနဲ႕ ရယူ ဖို႕လြယ္ကူ လာတာ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဒီေန႕ေခတ္ကမၻာႀကီး မွာ သတင္းေခတ္ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ တက္ခ္ႏိုလိုဂ်ီ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ကိုအသံုးျပဳၿပီး ေအသင္ေခတ္မွာ လိုတုိက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးလာၾကမဲ့ ေခတ္ ေရစီးေၾကာင္းသစ္ တခု ကိုျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေအသင္နဲ႕စာရင္ တို္င္းျပည္ေတြက ပိုႀကီးလို႕ လူဦးေရေတြလည္း ပိုမို မ်ားျပားလာ သည့္တိုင္ေအာင္ e-government, e-democracy စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံသစ္ေတြ ေဖၚေဆာင္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး အား ေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ တက္ခ္ႏိုလိုဂ်ီ သစ္ ရဲ႕ အကူ နဲ႕ ျပည္သူေတြ ဟာ လူမႈ ကြန္ယက္ေတြ၊ ဝက္ဆိုက္ေတြ၊ ဘေလာက္ေတြ၊ မိုဘိုင္း လက္ကိုင္ ဖုန္းေတြ ကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ တုိက္ရုိက္ က်က် က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ ပါဝင္လာႏို္င္ၾက ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ တနည္းတလမ္း အားျဖင့္ ေအသင္ရဲ႕ တုိက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီ နဲ႕ ပိုမိုနီးစပ္ တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပံုစံ အသစ္ ေတြအညြန္႕ တ လူလူ  ျပန္လည္ ေပၚထြက္ေန ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေအသင္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့ေခတ္ တုန္းကေတာ့ ေအသင္မွာ ကြ်န္ေတြကလည္း အေျမာက္အျမား ရွိေနၾကတာမို႕ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္း အလုပ္ ေတြ ကို အမ်ားအားျဖင့္ ကြ်န္ေတြ ကိုလုပ္ခိုင္း ၿပီး ေအသင္ ႏိုင္ငံသားေတြ က ႏိုင္ငံ့အေရး မွာ သတင္း ဖလွယ္မႈေတြ ပိုမို လုပ္ႏိုင္ ခဲ့ၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ အခု (၂၁) ရာစုေခတ္မွာ ေတာ့ လူလူခ်င္း ကြ်န္ ျပဳတဲ့ အလုပ္ဟာ အတိတ္ကိုသာ စြဲလမ္းေနေသးတဲ့ အာဏာရွင္တခ်ိဳ႕ကသာ ဆက္လက္ က်င့္သံုးေန ၿပီး တိုင္းျပည္နဲ႕ လူမ်ိဳးတခုလံုး ကို ေဟာင္းႏြမ္း ေဆြးေျမ႕ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႕ အတိတ္ အေမွာင္ေခတ္ ထဲ ကို အတင္းအဓမၼ ဆြဲခ် ေနတာ ေၾကာင့္ ဒီလိုႏိုင္ငံေတြမွာ ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတခု အဆင့္ ထိျမင့္တက္ မလာႏိုင္ ပဲ နိမ္႕က်ၿပီးရင္းနိမ့္က်ေနတာ ကလြဲရင္ အနာဂတ္ကို ေဇာင္းေပးေနတဲ့ တိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ေတြမွာ ေတာ့ ကြန္ျပဴတာ နဲ႕ တျခားမေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ သစ္ေတြ က လူ႕လုပ္အားေနရာကိုအစားထိုးၿပီး သတင္း အခ်က္ အလက္ေတြကို အသိပညာ အျဖစ္ အလ်င္အျမန္၊ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲရာမွာ အေထာက္အကူ ေတြေပးလာႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီေန႕ ကမၻာမွာ ျပည္သူခ်င္း သတင္း ဖလွယ္မႈေတြ၊ အသိပညာ ဖလွယ္မႈေတြ ဟာလည္း ပဲ အထြတ္အထိပ္ ကိုေရာက္လာၿပီး အဆမတန္ လြယ္ကူ ျမန္ဆန္ လာတာ ကိုေတြ႕လာရပါတယ္။ ဒီေန႕ေခတ္ကို အသိပညာေခတ္ Knowledge Age လို႕ ေတာင္ တင္စား ေခၚေဝၚေနၾကပါၿပီ။ Knowledge Revolution ေခၚ အသိပညာေတာ္လွန္ေရး အရွိန္အဟုန္ အားေကာင္း လာတာနဲ႕ အမွ် အခုေခတ္ လူသားေတြ က the future is now ဆိုၿပီး အနာဂတ္ဆိုတာ ေဝးေဝးလံလံမွာ မရွိဘူး ဒီေန႕ ပစၥပၸန္ မွာ ကို ထိေတြ႔ ခံစား ေနၾကရၿပီ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို ပံုေဖၚ ေျပာဆို ေနၾကတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာလည္း ထိုနည္း၄င္း ပဲ ေျပာဆို လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာႀကီးကလည္း အတိတ္ ေအသင္ တိုက္ရိုက္ ဒီမုိကေရစီ ပံုစံမ်ိဳး ကို ပုံစံသစ္တခုနဲ႕ အလ်င္အျမန္ ေရြ႕လ်ားရင္း အနာဂတ္ သစ္တခု ဆီကို ဦးတည္ ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။

ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႕ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီေခတ္ အဲဒီကာလ ဂရိ ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံ ေတြအၾကား အေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ အျပန္ အလွန္ စစ္ခင္းမႈ ေတြ ကို မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္ပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ အေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ အခါမွာ စစ္ျဖစ္လာတိုင္း စစ္ပြဲေတြရဲ႕ အနိ႒ာရံု ေတြ ကို တိုက္ရိုက္က်က် ခံစားၾကရတဲ့ အမ်ားစု ျပည္သူလူထုႀကီး က စစ္ေရးစစ္ရာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘုရင္တဦးတည္းက သူ႕စိတ္ႀကိဳက္ စစ္ေၾကညာခြင့္ မရွိေတာ့ပဲ ေအသင္ဒီမိုကေရစီ ေခတ္မွာ ၿမိဳ႕လံုးကြ်တ္ ညီလာခံ ကေန ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက သေဘာတူမွ သာလ်င္ စစ္ေၾကညာႏိုင္တဲ့ အထိျဖစ္လာခဲ့တယ္။ တခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြက တုိင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေလ သူတို႕ အာဏာျမဲေလ ဆုိ တဲ့ အယူအဆ ကိုကိုင္ စြဲ ၿပီး ျပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္မႈေတြကို ျဖစ္ေအာင္ တမင္လုပ္၊ အဲဒါေတြကို လက္ညိွးထိုး ျပၿပီး သူတို႕ သာ အာဏာကို စြန္႕လြတ္ လိုက္ရင္ ဒါမွ မဟုတ္သူတို႕သာမရွိရင္ တုိင္းျပည္ႀကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္သြားမေယာင္ ေျပာင္းတိေျပာင္းျပန္ တလြဲတေခ်ာ္ အလိမ္အညာ ဝါဒျဖန္႕ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေန႕ေခတ္မွာ ေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္တန္းတရားေတြ နဲ႕ ဝါဒျဖန္႕တဲ့ ကိစၥေတြဟာ အရင္ကလို ထိေရာက္မႈမရွိေတာ့ပဲ တန္းတူေရး၊ လြတ္လပ္ေရး အစရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အေျခခံတရားေတြ ဆိပ္သုဥ္း လို႕သာလ်င္ စစ္ပြဲေတြျဖစ္လာရတယ္၊ စစ္ပြဲေတြရွိေနလို႕သာ ဗမာအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ တရပ္လံုး စစ္ကြ်န္ဘဝ ကို က်ေရာက္ ၾကရတယ္ဆိုတာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သေဘာေပါက္လာတဲ့ အခါ မွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ အၾကား တန္းတူေရး နဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ေတြ ညီတူမွ်တူခံစားရဖို႕၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို တည္ေဆာက္ဖို႕ ေတာင္းဆိုလာၾကၿပီျဖစ္တယ္။ စစ္ျဖစ္ ေနတဲ့ ေဒသ ေတြ မွာေရာ၊ စစ္မရွိတဲ့ေဒသေတြမွာ ပါ တျပည္လံုး အတုိင္းအတာ အေန နဲ႕ ျပည္တြင္း စစ္ရဲ႕ဒဏ္ကို အလူးအလိမ့္ ခံလာ ၾကရ ၿပီျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲႏုိင္တဲ့ အာဏာ ဟာ ျပည္သူေတြ ရဲ႕လက္ထဲကို ေရာက္လာဖို႕ အခ်ိန္တန္ ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္တခု ကလည္း အျမဲတန္း တပ္မေတာ္ ရယ္လို႕ မရွိေသးတဲ့ ေအသင္ေခတ္မွာ စစ္ျဖစ္လာရင္ ျပည္သူ ေတြကိုယ္တိုင္ဝင္တုိက္ခဲ့ၾကရၿပီး၊ စစ္ပြဲေတြ ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက အာဏာပိုရွိလာသလို ေအသင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ခိုင္မာလာတာနဲ႕ အမွ် သူ႕ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ အားေကာင္းၿပီး စည္းစည္းလံုးလံုးျဖစ္လာတဲ့ ေအသင္ ရဲ႕ ၾသဇာ ကို အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ စပါတာ က စစ္ပြဲ နဲ႕ ပဲ အႏိုင္တိုက္ၿပီး ေအသင္ဒီမုိကေရစီ ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေစခဲ့တဲ့ အခ်က္ ဟာလည္းပဲ မွတ္သားစရာ အခ်က္တခုပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တခု အရွည္သျဖင့္ တည္တန္႕ဖို႕ဆိုရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိေနဖို႕ လည္း အေရး ႀကီးလွပါတယ္။

တတိယ အခ်က္အေနနဲ႕ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာတခုကလည္း ဒီမိုကေရစီ ဟာ ေအသင္ဆိုတဲ့ ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံကေန သာလ်င္ ထူးထူး ျခားျခား ေမြးဖြားလာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ေတြထဲမွာ ေအသင္ မွာ မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ိဳး ေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ၆ဝ နီးပါး အုပ္စိုးခဲ့ တဲ့ အခ်က္ဟာ အေၾကာင္းရင္းေတြ အေျမာက္အျမားထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တခုျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ဒီလို မင္းဆိုး မင္းညစ္ေတြ ေနာက္ထပ္ မေပၚေပါက္ လာေအာင္ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ စဥ္းစား ေတြးေခၚ လာၾကတဲ့ အခါမွာ ေနာင္ကို မ်ိဳးႏြယ္စု ကြဲျပားမႈ၊ လူတန္းစားကြဲျပားမႈ နဲ႕ ေဒသကြဲျပားမႈေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူ၊ အသံုး ခ်ၿပီးဒီမင္းဆိုးမင္းညစ္ ေတြ အာဏာရ မလာေအာင္ ေအသင္ ကို (၁ဝ) ပိုင္းပိုင္းၿပီး အာဏာကိုညီတူ မွ်တူ ခြဲေဝေပးလိုက္ၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္လာတဲ့ ျပည္တြင္း စစ္ ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရဲ႕ ဖြားဘက္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ အေလ်ာက္ ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး ျပည္တြင္း စစ္ရဲ႕ အဓိကတရာခံျဖစ္တဲ့ မွားယြင္း ေဖါက္ျပန္တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ေတြကို အတိတ္မွာ ပဲထားခဲ့ ၿပီး ႏိုင္ငံ့ အာဏာနဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ကို ေဒသတခု လူမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္း ရဲ႕ လက္ထဲမွာ တဖက္ေစာင္းနင္း စုၿပံဳမထားပဲ ဒီမုိကေရစီ နဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ အစရွိသည္တို႕ ကို လူမ်ိဳးတိုင္းေဒသတုိင္းက မွ်ေဝ ခံစားေစတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ (ဝါ) ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အားျဖင့္ သာ လ်ွင္ ျပည္တြင္း စစ္မီး ကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္း စစ္ကိုအားျပဳၿပီး သက္ဆိုးရွည္ေနတဲ့ စစ္အာဏာ ကိုလည္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာကိုလည္း အဲဒီလိုအတုိင္းအတာအထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္လာႏိုင္မွသာ ဗမာအပါ အဝင္လူမ်ိဳးေပါင္း စံု ျပည္ သူေတြက လက္ေတြ႕ က်က် ခံစား လာ ရမွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။

စတုတၳ အခ်က္ အေနနဲ႕ သံေဝဂရစရာ၊ သင္ခန္းစာယူစရာတခုကေတာ့ ေအသင္မွာ ဒီမိုကေရစီေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး သူတို႕ ဦးေဆာင္ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ Delian League ကို စည္းလံုး ညီညြတ္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့ မဟာမိတ္ သမဂၢ အဖြဲ႕ အျဖစ္ မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးမွာ စပါတာရဲ႕ လက္ေအာက္ ကိုက်ေရာက္ၿပီး ေအသင္ ဒီမိုကေရစီပါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ခဲ့ရ တဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအသင္ အေနနဲ႕ေရာတျခားဂရိ ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါ အဲဒီေခတ္ကာလ အႀကီးမားဆံုး ျပင္ပရန္သူက ေတာ့ ပါးရွားအင္ပါယာျဖစ္တယ္။ ပါးရွား အင္ပါယာ ကလည္း အဲဒီ ကာလ ကမၻာႀကီးမွာ အႀကီးမားဆံုး အင္ပါယာတခုျဖစ္တယ္။ တႀကိမ္ တည္း မွာ ဂရိၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံေပါင္း ေျမာက္ျမား စြာ ကလည္း အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းေနၾကေတာ့ အဲဒီ ကာလ ဂရိ ၿမိဳ႕ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သမိုင္း ျဖတ္သန္း မႈဟာ အင္မတန္ ရွည္လ်ား ရႈပ္ေထြး လွပါတယ္။ ေအသင္ ဟာသူတို႕ဦးေဆာင္တဲ့ Delian League အဖြဲ႕ဝင္ မဟာမိတ္ ဂရိ ႏိုင္ငံငယ္ေပါင္း ၁၅ဝ – ၁၇၃ ေလာက္ ကို အေပၚစီးကေန ဗိုလ္က်စိုးမိုးခဲ့တယ္။ ပထမပိုင္းမွာ ပါးရွား ကို အံတုဖို႕ဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းတုန္းကေတာ့ မဟာမိတ္ အသြင္ျဖစ္ေပမဲ့ ေနာက္ ပိုင္းမွာ အင္အားသံုး အႏုိင္က်င့္ စိုးမိုးလာၿပီး အင္ပါယာ အသြင္သြတ္သြင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံငယ္ေတြနဲ႕ ျပႆနာ ေတြ ျဖစ္လာရင္ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းခဲ့တဲ့အျပင္ ပါးရွားရန္ ကို ကာကြယ္ ဖို႕ အတြက္ ဒီးလ်န္း သမဂၢပိုင္ ဘ႑ာေတာ္ေငြေတြ ကိုလည္း ကာကြယ္ေရးမွာ မသံုးပဲ ေအသင္ၿမိဳ႕ ကို တခန္းတနားျဖစ္ေအာင္တည္ေဆာက္ရာမွာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ Delos ဆိုတဲ့ ကြ်န္း ႏိုင္ငံငယ္ေလးမွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာကိုအစြဲျပဳၿပီး Delian League လို႕ေခၚခဲ့တဲ့ အဲဒီအဖြဲ႕ကအဖြဲ႕ဝင္ေတြ စုေပါင္းထည့္ဝင္ထားတဲ့ စစ္ေရး ရံပံုေငြေတြကိုလည္း အစပိုင္းမွာ အဲဒီကြ်န္းမွာ ရွိတဲ့ ဘုရားေက်ာင္း ဘ႑ာတိုက္မွာ ထားတာကို ေနာက္ပိုင္းမွာ Pericles က လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပၿပီး မဟာမိတ္ရံပံုေငြေတြကို ေအသင္ ကို ယူသြားခဲ့တယ္။ မဟာမိတ္ပိုင္ စစ္သေဘၤာေတြကိုပါ ေအသင္ ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္အသံုးျပဳခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႕ မဟာမိတ္ အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ Delian League ဟာ ေအသင္အင္ပါယာရဲ႕ လက္ေဝခံ ႏိုင္ငံငယ္ ေတြဘဝကို သက္ဆင္းနိမ့္က်ခဲ့ရတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ကေန ထြက္ဖို႕ ၾကံရြယ္ၿပီး ပုန္ကန္ျခားနားလာတဲ့ အခါမွာ လည္း စစ္သေဘၤာ အဆင္း ၂ဝဝ ေလာက္ပိုင္ဆိုင္ေနတဲ့ ေအသင္ကို အံတုဖို႕ အင္အား မရွိၾကေတာ့ဘူး။ ပုန္ကန္ျခားနားၿပီး စစ္ရႈံးသြား တဲ့ ႏိုင္ငံငယ္ေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ကို ေထာင္နဲ႕ခ်ီၿပီး သတ္ျဖတ္ေျခမႈန္းခဲ့တဲ့ အျပင္တခိ်ဳ႕ကိုေတာ့ေယက္်ားေတြကိုအကုန္သတ္ ၿပီး မိန္းမေတြကိုေတာ့ ကြ်န္အျဖစ္ေရာင္းစားၾကတဲ့ အထိ လူမဆန္စြာ ရက္စက္ခဲ့ၾကတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဒီလို နယ္ခ်ဲ႕ အင္ပါယာ မူမ်ိဳး နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့လို႔ ေအသင္အင္ပါယာ ကို ခိုင္မာစည္းလံုးတဲ့ မဟာမိတ္ သမဂၢ အျဖစ္ မထိမ္းသိမ္း ႏိုင္ပဲ၊ စပါတာရဲ႕ Pelopponesian League နဲ႕ စစ္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေအသင္ဟာ မရႈမလွ ရႈံး နိမ့္ခဲ့ရၿပီး ေအသင္ ဒီမိုကေရစီ ပါပ်က္သုဥ္းခဲ့ရတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံမွာလည္း ဗမာအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတုိ႕ ရာသက္ပန္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ စည္းစည္း လံုးလံုး ေန ထိုင္ၾကဖို႕ အတြက္ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ပင္လံုမွာ အခိုင္အမာ ခ်ထားခဲ့ပါရက္နဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း လုပ္ၾကံခံရ ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး အုပ္စိုးသူေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုမူကို ေရာ ပင္လံု သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြကိုပါ ေလးစားလိုက္နာမႈမရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ ပင္လံုျပည္ေထာင္စုမူ ကေန လမ္းခြဲ ခဲ့ၾကတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က ေသနပ္တခ်က္မေဖါက္၊ ေသြးတစက္မက်ေစပဲ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာနည္းနဲ႕ ေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ၿပီး ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ကာလအ တြင္း ေသနပ္သံေတြ မဆဲ၊ ေသြးေတြတြင္တြင္စီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု အတုအေယာင္ ကိုသာ ထူေထာင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႕ေခတ္သစ္ နဲ႕ လားလားမွ မအပ္စပ္ ေတာ့တဲ့ တမင္းတႏိုင္ငံ အင္ပါယာ လို စနစ္ေဟာင္း မ်ိဳးကိုသာ အစြဲႀကီၤး စြဲၿပီး လူမ်ိဳး တမ်ိဳးနဲ႕တမ်ိဳး ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္တဲ့ တျပည္ေထာင္ ကိုလိုနီ အင္ပါယာ စနစ္မ်ိဳးကို စစ္ေရးနည္းနဲ႕ အတုအေရာင္ျပည္ေထာင္စုကို အတင္းအဓမၼ ထူေထာင္လိုၾကတဲ့ အတြက္ ေနာက္ ဆက္တြဲ အျဖစ္ အေတာ မသတ္ႏိုင္ တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံဘဝ ကိုက်ေရာက္ခဲ့တာေတာင္ ဒီေန႕ အထိ ျပည္တြင္း စစ္ဟာ ေတာက္ေလာင္ ေနဆဲျဖစ္တယ္။ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ရင္ သင္ခန္းစာယူခ်င္ရင္ ေအသင္သမိုင္းပါ မက ကမၻာ့ သမိုင္းေတြ ထဲက ေနေရာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံႀကီးရဲ႕ ေခတ္သစ္ သမိုင္းထဲ ကေန ပါ သင္ခန္းစာ ယူစရာေတြ သံေဝဂရစရာေတြ တပံုတေခါင္းႀကီး ရွိေနပါတယ္။

နာဇီ ငရဲခန္းကေန လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့တဲ့ ဂ်ဴးအက်ဥ္းသားေဟာင္း Otto Frank (အိုတုိ ဖရန္႕) ရဲ႕ နာမည္ႀကီးတဲ့ မွတ္ခ်က္ တခု လိုပဲ “အနာဂတ္ကို တည္ ေဆာက္ဖို႕အတြက္ အတိတ္ကို သိရ မွာ” ျဖစ္ပါတယ္။

ေအသင္မွာ လူသားေတြစတင္ထြန္းညွိခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ဟာ ရာစုႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ၾကာေညာင္း ခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ ကမၻာ့လူသားေတြကို ဆက္လက္ၿပီး အလင္းေရာင္ေတြ ေပးစြမ္း ႏိုင္စြမ္းရွိသလို၊ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္ကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး (၂၁) ရာစုေခတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္း ၿပီး စည္းလံုးတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ စစ္စစ္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႕ဆိုရင္ ပင္လံုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ စတင္ ထြန္းညွိခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ ဟာလည္း ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ အထိ အလင္းေရာင္ေပးစြမ္း ႏိုင္ဦး မွာ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ ပါတယ္။

Advertisements

Written by mike16os

November 11, 2012 at 12:38 am

Posted in Athen History

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Reading the story of how democracy came into exist doesn’t work in practical solution to run a prosperous democratic government. It’s better to learn how to boost up the economy, how to do a better job creation and how to protect the rights of the people. And it’s necessary to study how to guide a communist, socialist or muslim government to become a flawed democracy country, and a flawed democracy government to become a full democracy country.


Comments are closed.