Just Another Wordpress Blog

Just another WordPress.com weblog

ေအသင္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံမွာ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ ေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းအက်ဥ္း – အပိုင္း(၄)

ေအသင္ရဲ႕ လူ (၅၀၀) ပါဝင္တဲ့ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ

အပိုင္း (၁) မွာ ေဖၚျပခဲ့သလိုပဲ ကေလ့စ္သနစ္ဟာ လူ ၅၀၀ ပါဝင္တဲ့ ၿမိဳ႕ေကာင္စီကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ေအသင္ၿမိဳ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေကာင္စီမွာ အသက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးသူ ၿမိဳ႕သား ေယာက္်ား မည္သူမဆို အနည္းဆံု တႏွစ္ သက္တမ္း အတြင္း ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေစပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ၿမိဳ႕သားတုိင္းဟာ အသက္ျပည့္လာရင္ တသက္မွာ အနည္းဆံုး တႀကိမ္ေတာ့ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ကို အဲဒီေကာင္စီမွာ ပါဝင္ခြင့္ရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕ေကာင္စီကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ လူမထပ္ေအာင္ စနစ္တက် စီစစ္ၿပီး မဲႏိႈက္ ေရြးေကာက္ေစတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေအသင္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ လူတဦးဟာ သူ႔တသက္မွာ ႏွစ္ခါထက္ ပိုၿပီး ဒီၿမိဳ႕ေကာင္စီမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ၿမိဳ႕သားတုိင္း သူ႔အလွည့္နဲ႔သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ပါဝင္လာခြင့္ ရွိေအာင္ အာမခံထားတာျဖစ္တဲ့ အျပင္၊ လူတန္းစားတခုခု၊ မ်ိဳးႏြယ္စု တခုခုက အျမဲတမ္း ႀကီးစိုး ခ်ယ္လွယ္တဲ့ သေဘာမ်ိဳး မရွိေအာင္ အာမခံထားတာ၊ ကာကြယ္ ထားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၿမိဳ႕သားတုိင္းရဲ႕ တန္းတူမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ အစရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ ကို မဆံုးရႈံး ရေလေအာင္ အဲဒီလို အာမခံ ထားတဲ့ ေအသင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ ေအာက္မွာ ၿမိဳ႕ရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ဟာလည္းပဲ အျမဲတမ္း ခိုင္မာေနမယ္ ဆိုတာ ယံုမွားစရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ Cleisthenes ရဲ႕ ယူဆခ်က္ကေတာ့ ဒီနည္း အားျဖင့္ လူတစုကသာ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ရရွိၿပီး ႏိုင္ငံ့ အေရးကို သူတို႔သာ လုပ္တတ္တယ္ တျခားလူေတြက ငတံုးငအ ေတြမို႔ ႏိုင္ငံ့အေရး နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘာမွ နားမလည္ဘူး ဆိုတာမ်ိဳး၊ လူတစု ကသာ အမိန္႔ေပးတဲ့ လူတစု ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ေတာ့ပဲ လူတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕ အၾကံဳေတြကို တန္းတူ ညီတူ တုိက္ရိုက္က်က် ရရွိလာႏိုင္ ၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လူတဦးခ်င္းဆီရဲ႕ ပုဂၢလႅိက အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ထားတဲ့ တုိက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေအာက္မွာ ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ဘယ္သူကမွ ဒီစနစ္ေၾကာင့္ နစ္နာ ဆံုးရႈံးတာ မရိွႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဒီစနစ္ ခိုင္မာ သထက္ ခုိင္မာေရးကိုသာ ႏွလံုးသြင္းၿပီး ဒီစနစ္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္စီးလုပ္ဖို႔ ၾကံရြယ္တာ၊ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ ႀကိဳးပမ္း တာမ်ိဳး မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ကေလ့စ္သနစ္ က ယံုၾကည္ ယူဆတယ္။

ကေလ့စ္သနစ္ ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ အရင္က မင္းဆိုး မင္းညစ္ေတြ တဗိုလ္ဆင္း တဗိုလ္တက္ၿပီး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ခဲ့တာနဲ႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ကြာျခားသြားပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မလုပ္ခဲ့ဘူးတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေအသင္လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းကို အေျခခံကစ လွန္ေလွာ္ၿပီး ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲမႈ ျပစ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈထဲမွာ အေရးပါတဲ့ အခ်က္တခု ကေတာ့ ကေလ့စ္သနစ္ ဟာ နဂိုရွိရင္းစြဲ၊ Solon ဖန္တီးခဲ့တဲ့ လူတန္းစား ၄ ရပ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေအသင္ၿမိဳ႕သားေတြကို မ်ိဳးႏြယ္စု (၁၀) ခုအျဖစ္ ခြဲလိုက္တာျဖစ္တယ္။ Solon အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေခတ္ ကာလတုန္းက ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူလတ္တန္းစား ေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြက သူ႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေပမယ့္ ကုန္းတြင္းပို္င္း ေျမျပန္႔ေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ပေဒသရာဇ္ အႏြယ္ေတြ၊ ၿမိဳ႕စားေတြ၊ လူဂုဏ္တန္ အသိုင္းအဝိုင္းေတြ ကေတာ့ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ကိုသာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ လိုၾကပါတယ္။ ကေလ့စ္သနစ္ ကေတာ့ လူတန္းစားေတြနဲ႔ ေဒသေတြကို ေရာသမေမႊၿပီး ဘယ္ေဒသ၊ ဘယ္လူတန္းစားကမွ အေပၚစီးယူ ဗိုလ္က် စိုးမိုးတာမ်ိဳးမရွိ ေအာင္ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ဇယားကိုၾကည့္ပါ။ ကေလ့စ္သနစ္ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စု (၁၀) ခုအနက္ မ်ိဳးႏြယ္စု အုပ္စုဝင္တုိင္း ဟာေအသင္ရဲ႕ ေဒသႀကီး ၃ ခုစလံုးကို ခြၿပီး ခြျဲခားထားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ မ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းမွာ ေဒသႀကီး (၃) ခုစလံုးက လူေတြ ပါဝင္ေစတယ္။ ေအသင္ၿမိဳ႕သား အားလံုးဟာ ဘာသာကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈကလည္း တခုတည္း ျဖစ္ေနတဲ့ အျပင္ စစ္တိုက္ရာမွာလည္း တပ္ရင္း အလိုက္ ခြဲထားတာမို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသနဲ႔ မ်ိဳးႏြယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုဟာ ေအသင္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံ အေပၚမွာ သစၥာ ေစာင့္သိမႈကို တိုးပြားေစၿပီး ေဒသစြဲေတြနဲ႔ ကြဲျပားတာ၊ ကြဲျပဲတာကိုပါ ေလ်ာ့နည္းေစမွာျဖစ္တယ္။

ေနာက္ၿပီး မ်ိဳးႏြယ္စု (၁၀) ခုအနက္ မ်ိဳးႏြယ္စု တခုစီ ကေန လူ (၅၀) စီမဲႏႈိက္ေရြးေကာက္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ုဳပ္ေရး ေကာင္စီဝင္ ၅၀၀ (၅၀x၁၀=၅၀၀) က အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာလည္း မ်ိဳးႏြယ္စု တခုစီ အလိုက္ မဲရထားတ့ဲ ေကာင္စီဝင္ လူ ၅၀ က တႏွစ္တာ ကာလအတြင္း (၃၆.၅) ရက္စီ အလွည့္က် အုပ္ခ်ုဳပ္ေစတာ ျဖစ္တယ္။ (၃၆.၅) ရက္ဆိုတာ တႏွစ္တာ ကာလရဲ႕ (၁၀) ပံု (၁) ပံုျဖစ္တဲ့ အတြက္ တႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မ်ိဳးႏြယ္စု (၁၀) မ်ိဳးထဲက မ်ိဳးႏြယ္စုတိုင္းက သူ႔အလွည့္နဲ႔သူ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တႀကိမ္ထဲမွာ မ်ိဳးႏြယ္စုတုိင္း ကလည္း ၿမိဳ႕တြင္းရယ္၊ ကမ္းေျခရယ္၊ ကုန္တြင္းပိုင္းရယ္ ဆိုၿပီး ေဒသ ၃ ခု စလံုးမွာ ပါဝင္ေနၾကျပန္တဲ့ အတြက္ ဘယ္မ်ိဳးႏြယ္စု ကပဲ ၿမိဳ႕ကို အုပ္္ခ်ဳပ္ဖို႔ အလွည့္ က်က် ေဒသႀကီး (၃) ခုစလံုး ကပါ ပါဝင္ေနျပန္တာ ဆိုေတာ့ ေဒသ တခုခုက အျမဲ ႀကီးစိုးေနတာမ်ိဳး၊ ဗိုလ္က်ေနတာမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ့ အေရးကို ေမာင္ပိုင္စီးဖို႔ ကုတ္ေခ်ာင္းကုတ္ေခ်ာင္းနဲ႔ တခါးပိတ္ၿပီး တတြတ္တြတ္နဲ႔ တီးတိုး လႈိ႕ဝွက္ ႀကိဳတင္ ၾကံစည္တာမ်ိဳး မရွိႏိုင္တဲ့ အတြက္ မ်ိဳးႏြယ္ေတြ၊ ေဒသေတြ အၾကား ေအသင္ႏိုင္ငံသား အားလံုးတို႔ အၾကားမွာ အထင္အျမင္ လြဲမွားတာ မယံုသကၤာ ျဖစ္တာ မ်ိဳးမရွိႏိုင္ဘူး။ အခုေခတ္စကားနဲ႔ ဆိုရင္ ထင္သာ ျမင္သာျဖစ္တယ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာတယ္ transparency ရွိလာတယ္။ အဲဒီလို transparency ရွိလာတဲ့ အခါၾကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ေတြကလည္း ျမင့္တက္လာတယ္။ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈေတြ ျမင့္တက္လာတာနဲ႔ အမွ် ႏိုင္ငံသား အားလံုးရဲ႕ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ခြန္အား ကလည္း ျမင့္တက္လာတယ္၊ စည္းလံုးမႈခိုင္မာလာတာနဲ႔ အမွ် ႏိုင္ငံ့ အေရးကိ္ု ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ စိတ္ပါ လက္ပါ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ လူတုိင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္းက တက္ၾကြလာတယ္၊ တို္င္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္း ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ဟာလည္းပဲ ဟိုး အရင္က လက္တစုပ္စာ လူနည္းစုက ခ်ယ္လွယ္ခဲ့တဲ့ ေခတ္နဲ႔ စာရင္ ေအာက္တန္းမက်ေတာ့ဘူး၊ အဆင့္အတန္းျမင့္လာတယ္ …. စသည္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္ ေတြကို ေတြ႕လာရပါတယ္။

အဲဒါအျပင္ ေအသင္ရဲ႕ တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္ လာတာနဲ႔အမွ်၊ ေအာင္လည္း ေအာင္ျမင္လာတာနဲ႔ အမွ် ဂရိေခါမေခတ္ တျခား ဂရိၿမိဳ႕ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အတုယူ လာၾက ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေတြးအေခၚဟာ ဂရိ ႏိုင္ငံ တဝွမ္းမွာ တျဖည္းျဖည္း ျပန္႔ႏွံ႔လာ ခဲ့ပါတယ္။ ေအသင္ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဒီေန႔ေခတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အတြက္ပါ စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းတဲ့ သတင္း စကားေတြနဲ႔ အေရးႀကီးလွတဲ့ သမိုင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြား ပါမယ္။

Advertisements

Written by mike16os

September 29, 2012 at 7:29 pm

Posted in Athen History

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. အထူးသၿဖင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္အတုယူဖို႔အ႐မ္းေကာင္းတယ္။ ကၽၸန္တို႔ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ေ႐ွ႕ေၿပးအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တဦးၿဖစ္တဲ႔ဆလိုင္းကိပ္အေပါ္အထူးေက်းဇူးတင္ကာဝ႐ၿပဳလိုက္ပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးတေယာက္ၿဖစ္တဲ႔ကြ်န္ေတာ့အတြက္ပို၍ပင္ဂုဏ္ယူဝမ္းေၿမာက္မိပါသည္။ ခ်င္းလူမ်ိုးမ်ား အၿခားဘဝတူတိုင္း႐င္းသားမ်ားနွင္႔ၿမန္မာၿပည္အားပို၍အက်ိဳးၿပဳနိုင္ပါေစေၾကာင္းဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

    Salai Thang Ning Kee

    September 29, 2012 at 8:15 pm

  2. Transparency ဆုိ တ႔ဲ စကားလုံး ဟာ တက့ဲ တကယ္ အသုံးဝင္ တ့ဲ ေဝါဟာရ ျဖစ္ သလုိ လက္ေတြ႕ က်က် သုံး ဘုိ႕ လုိအပ္ တယ္။

    Prof.Dr.David Ngin Sian Pau

    September 30, 2012 at 4:40 am


Comments are closed.